Zet uw stress even buiten
Er zijn meer stappen nodig binnen de geplande hervorming van de steun aan hernieuwbare energie

Arme ondernemers... ze bestaan

Krediet-voor-ondernemers Meer dan één op vijf zelfstandigen leeft onder de armoedegrens. Dit is goed voor 93.000 zelfstandigen. Dat zegt NSZ na analyse van de inkomens van de zelfstandigen. Hiermee wordt nogmaals het beeld doorprikt dat zelfstandigen welstellende mensen zijn, zegt ondernemersorganisatie NSZ. Bovendien is het probleem in werkelijkheid nog groter. Aangezien zelfstandigen steeds bijdragen betalen op basis van het inkomen van drie jaar terug, zijn de laatste gekende cijfers de inkomsten van drie jaar geleden, dus voor de crisis. Nogmaals een bewijs dat heel wat zelfstandigen in ongekende armoede leven. NSZ meent dat sommige maatregelen die genomen zijn om de crisis te bestrijden een permanent karakter moeten krijgen. NSZ denkt hierbij aan de uitbreiding van de faillissementsverzekering voor ondernemingen die niet in faling zijn maar in moeilijkheden verkeren. Daarnaast pleit NSZ voor een andere berekening van de sociale bijdragen: niet meer op basis van inkomsten van drie jaar geleden maar op basis van huidige inkomsten: zo worden bijdragen betaald op basis van de net binnengekomen inkomsten. Een veel rechtvaardiger systeem dat veel onheil kan voorkomen.

 

 

 

Zelfstandigen zijn in de ogen van heel wat mensen rijke burgers die met een dikke Mercedes  rijden. De realiteit is anders. Meer dan één op de vijf zelfstandigen ( 20,5 procent) in hoofdberoep leeft onder de armoedegrens. 93.000 zelfstandigen moeten rondkomen met een maandelijks inkomen dat lager is dan 833 euro (zie bijlage). 13,7 procent van de zelfstandigen in hoofdberoep hebben zelfs een maandelijks inkomen van slechts 625 euro. Daar de Belgische armoedegrens vastligt op 60 procent van het mediaan inkomen, wat voor een alleenstaande zo’n 899 euro is en 1844 euro per maand voor een koppel met twee kinderen, betekent dit dat één op de vijf zelfstandigen onder de armoedegrens leeft. Niet echt verwonderlijk indien we weten dat de faillissementscijfers als met 6 procent meer zijn gestegen dan voor dezelfde periode vorig jaar en we dit jaar zullen afsluiten met meer dan 10.000 faillissementen in België

 

Bij de werknemers leeft maar 4 procent onder de armoedegrens. Er leven met andere woorden vijf keer zoveel zelfstandigen in armoede dan werknemers. Of erger nog, er zijn meer werkende zelfstandigen in hoofdberoep in armoede (  1 op 5 of 20,5 procent) dan er armen zijn op de volledige Belgische bevolking  (1 op 7 of 15 procent). Dit betekent dat er zelfstandigen zijn die zelfs minder verdienen dan werklozen! Zijn zelfstandigen dan per definitie sukkelaars die weinig verdienen? Gelukkig niet. Maar bij geen enkele bevolkingsgroep zijn de inkomensverschillen onderling zo groot als bij de zelfstandigen. 80 procent van de zelfstandigen moeten 40 procent van de inkomenstaart verdelen. Dus zijn er gelukkig 20 procent van de zelfstandigen die vaak door hard te werken wel goed hun boterham kunnen verdienen.

 

 

 

Enorme verschillen in functie van geslacht en sector

 

Vooral vrouwen kampen met armoede. Eén op drie vrouwelijke zelfstandigen (33 procent) moet rondkomen met een inkomen van minder dan 833 euro per maand; bij de mannen is dit slechts 15 procent.

 

Vooral in de diensten ( 35 procent),  in de landbouw ( 24 procent) en in de handel ( 22 procent) is de armoede het grootst. De sector bij de zelfstandigen die minst te kampen heeft met armoede zijn de vrije en intellectuele beroepen (13,7 procent).

 

In werkelijkheid is de armoede nog erger. Aangezien zelfstandigen steeds bijdragen betalen op basis van het inkomen van drie jaar terug, zijn de laatste gekende cijfers de inkomsten van drie jaar geleden, dus voor de crisis. Met de crisis is de situatie alleen maar erger geworden.

 

 

 

Maatregelen

 

NSZ wil dat de tijdelijke uitbreiding van faillissementsuitkering tot ondernemingen in moeilijkheden wegens crisis een permanent karakter krijgt. De cijfers tonen aan dat heel wat zelfstandigen reeds voor de crisis in de problemen zaten. Daarnaast wil het NSZ dat de commissie vrijstelling van sociale bijdragen meer personeel krijgt. Immers doordat er meer en meer mensen een vrijstelling vragen ( een stijging van 50 procent op drie jaar tijd is de doorlooptijd gestegen van 6 maanden tot 11 maanden met alle gevolgen vandien qua verhogingen en intresten indien aanvraag wordt afgewezen.

 

Tenslotte pleit NSZ voor een andere berekeningswijze van de sociale bijdragen. Op dit moment worden de sociale bijdragen die zelfstandigen verschuldigd zijn berekend op basis van hun inkomsten van drie jaar geleden.  NSZ vraagt om in 2011 in de plaats van bijdragen te betalen op basis van de inkomsten van 2008, bijdragen te betalen op basis van de inkomsten die zelfstandigen net hebben binnengekregen: dit is veel realistischer en kan veel onheil voorkomen: wie minder inkomsten heeft, kan dan minder sociale bijdragen betalen. NSZ vindt dat de nieuwe federale regering een prioriteit moet maken van deze andere berekeningswijze. Tenslotte vraagt NSZ dat gepensioneerden onbeperkt kunnen bijverdienen, omdat vooral ook ouderen niet rondkomen met hun mager pensioen.

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Cappelle

Hoe en via welke weg kan NSZ de mastodont van de Rsz beïnvloeden om de zelfstandigen een beter statuut te gaan geven. De Rsz kent politieke invloed en heeft het financiëel al moeilijk. Het is een kwestie van verdeling en dit is niet evident.

Controleer uw reactie

Voorbeeld van uw reactie

Dit is slechts een voorbeeld. Uw reactie is nog niet ingediend.

Bezig...
Uw reactie kon niet worden ingediend. Fout type:
Uw reactie werd opgeslagen. Reacties worden gemodereerd en zullen pas zichtbaar worden als ze door de auteur zijn goedgekeurd. Nog een reactie achterlaten

De letters en cijfers die u invulde kwamen niet overeen met de afbeelding. Probeer opnieuw.

Als laatste stap voor uw reactie wordt gepubliceerd, gelieve de letters en cijfers in te vullen die die u ziet in de afbeelding hieronder. Dit voorkomt dat automatische programma's reacties achterlaten.

Problemen met het lezen van deze afbeelding? Alternatief bekijken.

Bezig...

Laat een reactie achter

Reacties worden gemodereerd en worden pas zichtbaar als ze door de auteur zijn goedgekeurd.

Uw informatie

(Naam en e-mail adres zijn vereist. E-mail adres zal niet worden getoond bij de reactie).