Cash Converters zetten groei verder
Ondernemers in Vlaanderen zijn goed bezig

Uw eerste personeel aanwerven... en dan

Als uw zaak groeit, dan hebt u op een bepaald moment misschien nood aan versterking. U kunt dan overwegen een personeelslid in dienst te nemen.

Header_personeelaanwerven

Een nieuwe medewerker in dienst nemen heeft niet alleen financiële, maar ook veel praktische gevolgen. Vanaf het ogenblik dat u mensen in dienst neemt, bent u niet langer alleen maar bedrijfsleider, u wordt daarnaast ook werkgever en coach. U moet geschikt personeel vinden, een arbeidsovereenkomst opstellen, uw sociale verplichtingen als werkgever nakomen …

Op zoek naar geschikt personeel

U wilt bedreven personeelsleden hebben die uitblinken door hun ervaring, kennis en/of aanpak. Een doordachte werving en selectie helpt u om die mensen te vinden. In uw zoektocht naar personeel zijn een aantal stappen van belang:

  • Stel een concrete profiel- en functieomschrijving op.
  • Zoek op de juiste plaatsen (plaats advertenties, spreek uw netwerk aan, denk aan stagiairs en eerdere sollicitanten).
  • Hanteer een meetbare en objectieve selectie op basis van cv’s, tests en gesprekken.
  • Zorg voor een goed onthaalplan en opleidingstraject.

Als u het proces niet volledig in eigen handen wilt nemen, dan kunt u ook een beroep doen op de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Ook private ondernemingen, zoals uitzendkantoren, wervings- en selectiekantoren, headhunters en websites met vacatures en cv’s, kunnen u bijstaan in uw zoektocht naar geschikt personeel.

Personeelskosten

De kosten die gepaard gaan met het aanwerven van personeel, zijn afhankelijk van:

  • het aantal uren dat de werknemer werkt (voltijds of deeltijds)
  • de sector waarin de werknemer werkt.

De voornaamste kosten bij het aanwerven van een medewerker bestaan uit het (bruto)loon en de sociale werkgeversbijdrage.

Per sector zijn er minimumlonen vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's). U moet minstens het loon uitbetalen dat daarin voor uw sector wordt vastgelegd. U mag ook meer betalen. Belangrijk is dat dat loon duidelijk wordt opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

De sociale werkgeversbijdrage is een bijdrage die u als werkgever moet betalen aan de sociale zekerheid. De hoogte van de bijdrage verschilt van sector tot sector. Voor de eerste drie medewerkers die u aanwerft, krijgt u een vermindering op de werkgeversbijdrage. Er is ook een vermindering mogelijk bij de aanwerving van bijzondere doelgroepen, zoals oudere werknemers of langdurig werkzoekenden.

Administratieve verplichtingen

Een nieuwe werkkracht brengt heel wat administratief werk met zich mee. U moet bepaalde verplichtingen vervullen die door de sociale wetgeving worden opgelegd. U kunt dat zelf doen of een beroep doen op de diensten van een erkend sociaal secretariaat.

  • U identificeert zich bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) als werkgever. Dat kan online via de toepassing WIDE (Werkgeveridentificatie).
  • Als u een personeelslid aanwerft, dan moet u een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (Dimona) doen bij de RSZ. Dat is verplicht voor alle werkgevers van alle sectoren, en het moet elektronisch gebeuren. Door die aangifte meldt u aan de RSZ de aanwerving of het vertrek van een werknemer in de onderneming.

Header_starteneigenzaak

U kunt die stappen zelf zetten, en dan zijn er geen kosten aan verbonden. U kunt ook Besox als erkend sociaal secretariaat of een ondernemingsloket inschakelen. De aansluiting bij een sociaal secretariaat kost geld. Het is raadzaam vooraf inlichtingen in te winnen over de kostprijs. Als nieuwe werkgever kunt u bij de aanwerving van uw eerste werknemer, voor zover u voor die werknemer recht hebt op een vermindering van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid, van de RSZ een financiële tussenkomst in de inschrijvingskosten bij een erkend sociaal secretariaat.krijgen Die tussenkomst wordt ook toegekend bij de aanwerving van een tweede werknemer

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Controleer uw reactie

Voorbeeld van uw reactie

Dit is slechts een voorbeeld. Uw reactie is nog niet ingediend.

Bezig...
Uw reactie kon niet worden ingediend. Fout type:
Uw reactie werd opgeslagen. Reacties worden gemodereerd en zullen pas zichtbaar worden als ze door de auteur zijn goedgekeurd. Nog een reactie achterlaten

De letters en cijfers die u invulde kwamen niet overeen met de afbeelding. Probeer opnieuw.

Als laatste stap voor uw reactie wordt gepubliceerd, gelieve de letters en cijfers in te vullen die die u ziet in de afbeelding hieronder. Dit voorkomt dat automatische programma's reacties achterlaten.

Problemen met het lezen van deze afbeelding? Alternatief bekijken.

Bezig...

Laat een reactie achter

Reacties worden gemodereerd en worden pas zichtbaar als ze door de auteur zijn goedgekeurd.

Uw informatie

(Naam en e-mail adres zijn vereist. E-mail adres zal niet worden getoond bij de reactie).