Een vertrouwenswaardige KMO verwerpt corruptie: waarom, hoe?
Financiële gezondheid Antwerpse en Vlaamse horeca is zeker geen hoera-verhaal

Sterke stijging van het aantal ondernemingen en continue daling van de faillissementen

 

De FOD Economie heeft vandaag de tweede editie van de Boordtabel van de kmo’s en zelfstandige ondernemers voorgesteld in aanwezigheid van de minister van Zelfstandigen en KMO’s, Denis Ducarme.

Uit deze editie blijkt dat de meeste indicatoren positief zijn in 2016. Dit geldt zowel voor de indicatoren die de demografie van de kmo’s weerspiegelen als voor die welke de demografie van de zelfstandigen of het vrouwelijke ondernemerschap belichten.

Belangrijkste resultaten

Over de demografie van de kmo’s: 99,26 % van de btw-plichtige ondernemingen waren kmo’s in 2016. Hun aantal steeg met 4,18 % ten opzichte van het voorgaande jaar en kwam aldus uit op 899.223 eenheden, wat de grootste toename is sinds 2009. In 2016 werden er 91.375 kmo’s opgericht, een stijging met 13,81 % ten opzichte van 2015.

Brochure-boordtabel-kmo-s-2017_tcm325-285304Tot slot blijft de dalende trend in het aantal faillissementen zich voor het derde jaar op rij doorzetten: in 2016 legden 9.134 ondernemingen de boeken neer, tegenover nog 11.680 in 2013. De drie zwaarst getroffen sectoren waren de handel, de reparatie van auto’s en motorfietsen, de horeca en de bouwsector.

Volgens de btw-gegevens telde België 905.903 ondernemingen in 2016, waarvan 899.223 met minder dan 50 werknemers (of 99,3 % van het totale aantal ondernemingen). En volgens de gegevens van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) waren er 992.505 zelfstandigen en 66.017 helpers.

Om de ontwikkeling en de groei van de kmo’s en de zelfstandige ondernemers te stimuleren, is het van essentieel belang over een instrument te beschikken dat die ontwikkeling beschrijft. Deze Boordtabel van vijf modules analyseert een groot aantal sleutelindicatoren.

Meer dan ooit moeten we ons zorgen maken om de economische groei. De ondernemingshoofden en de zelfstandigen zijn daarin essentiële actoren. Ze creëren niet alleen waarde en jobs; ze zijn ook een drijvende kracht achter innovatie.

Verscheidene nationale instellingen houden administratieve cijfers bij over de ondernemingen en de zelfstandigen. De toegekende kredieten aan ingezetene en niet-ingezetene rechtspersonen en natuurlijke personen bij de Centrale voor kredieten aan ondernemingen van  de Nationale Bank van België, de tewerkstelling (tewerkgestelde werknemers en arbeidsvolume uitgedrukt in voltijdequivalent) bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ) en de btw-gegevens van de FOD Financiën bevatten veel details over het bedrijfsleven. De Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie maakt gebruik van deze bronnen en maakt daarmee statistieken over de btw-plichtige bedrijven.

Voor de module "kmo-demografie" gebruiken we geanonimiseerde en geaggregeerde statistieken van de Algemene Directie Statistiek. De gegevens in de module "demografie van de zelfstandige ondernemers" komen van het RSVZ.  BEKIJK HIER DE CIJFERS

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Controleer uw reactie

Voorbeeld van uw reactie

Dit is slechts een voorbeeld. Uw reactie is nog niet ingediend.

Bezig...
Uw reactie kon niet worden ingediend. Fout type:
Uw reactie werd opgeslagen. Reacties worden gemodereerd en zullen pas zichtbaar worden als ze door de auteur zijn goedgekeurd. Nog een reactie achterlaten

De letters en cijfers die u invulde kwamen niet overeen met de afbeelding. Probeer opnieuw.

Als laatste stap voor uw reactie wordt gepubliceerd, gelieve de letters en cijfers in te vullen die die u ziet in de afbeelding hieronder. Dit voorkomt dat automatische programma's reacties achterlaten.

Problemen met het lezen van deze afbeelding? Alternatief bekijken.

Bezig...

Laat een reactie achter

Reacties worden gemodereerd en worden pas zichtbaar als ze door de auteur zijn goedgekeurd.

Uw informatie

(Naam en e-mail adres zijn vereist. E-mail adres zal niet worden getoond bij de reactie).