Het Weer in Knokke-Heist
Het Weer in Knokke-Heist

Gemeentebelangen buigen onder druk van inwoners, middenstand en oppositiepartij N-VA

Onder druk van vele inwoners en oppositiepartij N-VA moet Gemeentebelangen haar omstreden reglement over de afvalophaling bijsturen, staat vandaag in een persbericht van de partij. Vanaf drie mei mogen inwoners restafval, papier en karton, PMD nu toch buiten zetten vanaf 18.30 u. Voorheen was dat om 21 uur. Hiermee gaat GBL plat op de buik.

N-VA Bestuursleden Knokke Campagnefotos 2016 (28)Even alles op een rijtje. In december bedenkt Gemeentebelangen zelf, zonder enig overleg met de Seniorenadviesraad, de lokale economie en de middenstandsorganisaties een nieuw afvalophalingsreglement. Aanleiding was naar eigen zeggen de overschakeling naar nachtophaling om de meeuwenproblematiek op te lossen. Daarom mochten restafvalzakken, papier en karton en PMD maar om 21 uur buitengezet worden. “De N-VA heeft dit reglement nooit goedgekeurd. Wij maakten toen al fundamentele opmerkingen : een ondoordacht en onuitvoerbaar reglement. Handelaars zijn om 21 uur niet meer aanwezig in hun winkel, inwoners zitten om 21 uur voor hun TV, zijn aan het sporten of naar de culturele vereniging, oudere mensen kunnen niet meer rekenen op hulp van familie, zorgverstrekkers of mantelzorgers en tweede verblijvers zitten vast aan 1 ophalingsdag per week. Dit reglement leidt enkel tot ofwel gedoogbeleid ofwel zware boetes. Geen van beiden is dus goed”, aldus Geert Deman, gemeenteraadslid voor de N-VA.

Vanaf 1 januari regende het telefoons naar AGSO, werden klachten ingediend en bezwaren gemaakt. “De N-VA heeft toen aangedrongen om te evalueren en desnoods bij te sturen. Vandaag, amper vier maanden later, zijn we al zover”, zegt Geert Deman. “Toch is dit nu ook weer paniekvoetbal. De meeuwenproblematiek is nu nog minder opgelost. Vuilniszakken zullen nu vroeger buiten staan, waardoor de meeuwen langer vrij spel hebben. “

“De enige oplossing voor meeuwen en voor een duurzaam afvalbeleid in een toeristische gemeente met tweede verblijvers, handelaars, en een vergrijzende bevolking is maatwerk”, gaat Geert verder. “Wij blijven pleiten voor grote ondergrondse containers voor restafval in de toeristische en handelszone. Zo kunnen ook inwoners en tweede verblijvers op max. 200 m hun restafval 7dagen op 7 en 24 uur op 24 kwijt. In woonwiijken met rijhuizen of villa’s kunnen afvalstraatjes de oplossing zijn. Daar staan naast kleinere containers voor restafval, ook een container voor papier en karton of voor PMD. Handelaars kunnen bedrijfsafvalcontracten afsluiten voor papier en karton.”

 

Reacties