Ook in Knokke-Heist doet men mee aan de flitsmarathon
Stand-up Comedy in Jeugdclub ‘t Verzet

Gemeentebelangen buigen onder druk van inwoners, middenstand en oppositiepartij N-VA

Onder druk van vele inwoners en oppositiepartij N-VA moet Gemeentebelangen haar omstreden reglement over de afvalophaling bijsturen, staat vandaag in een persbericht van de partij. Vanaf drie mei mogen inwoners restafval, papier en karton, PMD nu toch buiten zetten vanaf 18.30 u. Voorheen was dat om 21 uur. Hiermee gaat GBL plat op de buik.

N-VA Bestuursleden Knokke Campagnefotos 2016 (28)Even alles op een rijtje. In december bedenkt Gemeentebelangen zelf, zonder enig overleg met de Seniorenadviesraad, de lokale economie en de middenstandsorganisaties een nieuw afvalophalingsreglement. Aanleiding was naar eigen zeggen de overschakeling naar nachtophaling om de meeuwenproblematiek op te lossen. Daarom mochten restafvalzakken, papier en karton en PMD maar om 21 uur buitengezet worden. “De N-VA heeft dit reglement nooit goedgekeurd. Wij maakten toen al fundamentele opmerkingen : een ondoordacht en onuitvoerbaar reglement. Handelaars zijn om 21 uur niet meer aanwezig in hun winkel, inwoners zitten om 21 uur voor hun TV, zijn aan het sporten of naar de culturele vereniging, oudere mensen kunnen niet meer rekenen op hulp van familie, zorgverstrekkers of mantelzorgers en tweede verblijvers zitten vast aan 1 ophalingsdag per week. Dit reglement leidt enkel tot ofwel gedoogbeleid ofwel zware boetes. Geen van beiden is dus goed”, aldus Geert Deman, gemeenteraadslid voor de N-VA.

Vanaf 1 januari regende het telefoons naar AGSO, werden klachten ingediend en bezwaren gemaakt. “De N-VA heeft toen aangedrongen om te evalueren en desnoods bij te sturen. Vandaag, amper vier maanden later, zijn we al zover”, zegt Geert Deman. “Toch is dit nu ook weer paniekvoetbal. De meeuwenproblematiek is nu nog minder opgelost. Vuilniszakken zullen nu vroeger buiten staan, waardoor de meeuwen langer vrij spel hebben. “

“De enige oplossing voor meeuwen en voor een duurzaam afvalbeleid in een toeristische gemeente met tweede verblijvers, handelaars, en een vergrijzende bevolking is maatwerk”, gaat Geert verder. “Wij blijven pleiten voor grote ondergrondse containers voor restafval in de toeristische en handelszone. Zo kunnen ook inwoners en tweede verblijvers op max. 200 m hun restafval 7dagen op 7 en 24 uur op 24 kwijt. In woonwiijken met rijhuizen of villa’s kunnen afvalstraatjes de oplossing zijn. Daar staan naast kleinere containers voor restafval, ook een container voor papier en karton of voor PMD. Handelaars kunnen bedrijfsafvalcontracten afsluiten voor papier en karton.”

 

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Steve

En het blijft maar regenen van nieuwe regeltjes in die gemeente.
Buiten zetten van vuilnis om 21 uur was reeds absurd, gezien 2 de verblijf mensen
en handelaars reeds lang weg zijn. Dan de nieuwe regeltje voor stranduitbaters en
nu nog, geen felle kleuren ???? Dan sturen ze nu ook reeds een tax voor 2 de verblijvers
twv 730 euro per kop ( dus mijn moeder voor eerste en ik voor 2 de verdiep ) We zijn geen tweede verblijvers maar hier geboren en getogen en het is ons eigendom waar we ook wonen.
waar halen ze al die bullshit uit?????? Foei knokke zal blij zijn dat ik weer weg kan....
ongeacht mijn liefde voor deze badstad.

Joke V.

Meneer Jam, het is inderdaad tijd dat de huidige ploeg het schip verlaat. Het volstaat om naar Zeg! en de gemeenteraad te gaan om te weten dat er nood is aan een nieuw team dat haar verantwoordelijkheid wil nemen in Knokke. De burgemeester, Geerinckx en De Vlaminck zijn reeds lang over datum. Blijkbaar is er bloedarmoede en durft men niet te veranderen. Annie en Philippe hadden al lang schepen moeten zijn. Ik stem in ieder geval niet op een partij die nalaat om nieuwe mensen een kans te geven.

jam

Heb altijd gelezen vanaf het begin dat het gemeentebestuur na enkele maanden een evaluatie zou doen betreffende het ophalen van huisvuil. Ik denk dat dit nu gebeurt is en inderdaad het zal voor velen een gemakkelijker oplossing zijn. Maar hopelijk zal iedereen zich nu HOUDEN aan het uur om maar vanaf 18u.30 alles buiten te plaatsen. Ik hou men hart vast hoelang dit zal duren vooraleer men terug veel vroeger vuil zal zien staan. Hopelijk komen er ZWARE BOETES indien men vuilzakken zie staan voor dit aangepaste uur. En misschien aan de oppositiepartij NVA ook vragen indien ze dergelijke inbreuken vaststellen dat ze moed hebben om bij die mensen aan te bellen en ze op hun fouten wijzen of zeker tenminste door te geven aan de politie. Het is wel al te gemakkelijk om hoog van de toren te blazen dat zij aan de basis liggen van deze verbetering. Oppositie voeren is altijd gemakkelijker dan verantwoordelijkheid opnemen !

Vandenbrande

Dat men een oplossing zoekt voor keukenafval dat begrijp ik maar sinds wanneer zijn meeuwen verzot op papier en karton.
Wij handelaars hebben speciale afvalzakken waar we plastieken en andere zaken in stopt maar geen keukenafval . Dus de oplossing zou kunnen zijn keuken en etensresten in apparte zekken en na 21h. De andere vanaf 18h30.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.