Cheque Rock-Fort ten voordele van de Kleine Dennen
We maken ons op voor de Baloise Belgium Tour

Gemeentelijke premie voor kinderen met een beperking

Kindbeperking-500x333De gemeentelijke premie voor het thuis verzorgen van een kind met een beperking bedraagt sinds dit jaar 216 euro op jaarbasis, wanneer je het kind volledig thuis opvoedt en verzorgt. Wanneer je kind school loopt (externaat) of opgenomen is in een semi-internaat (erkend door VAPH), heb je recht op een toelage van 116 euro.

Wie komt in aanmerking?

Er zijn enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen om de premie te krijgen:

 • Je kind met een beperking is maximum 20 jaar en heeft de verhoogde kinderbijslag.
  • Je kind…
   • verblijft permanent thuis.
   • is semi-intern in een centrum met semi-internaatstelsel erkend door VAPH en komt dagelijks naar huis.
   • volgt gewoon of buitengewoon onderwijs en komt dagelijks naar huis
   • zit niet op internaat.
   • Als ouder sta je in voor de opvoeding en de verzorging van je kind, al dan niet in combinatie met een beroepsbezigheid.
   • Het netto belastbaar inkomen van de ouders van het laatst gekend dienstjaar mag een vastgesteld grensbedrag niet overschrijden.

Waar aanvragen?

Je kunt elke werkdag van 9 tot 11.30 uur terecht in het Infopunt Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1, 8301 Knokke-Heist  T 050 530 900 - sociaalhuis@knokke-heist.be.

In het Infopunt kun je trouwens ook nog terecht voor andere premies. Er is ook een premie voor een tussenkomst in vakantiekampen voor personen met een beperking en een premie voor aanpassingswerken van woningen voor ouderen.

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.