Omleiding in Knokkestraat en Kustlaan
Het Leven Zoals Het Is Knokke-Heist

OCMW Knokke-Heist wil werken in de diepte in een omgeving vol nieuwe uitdagingen

Ocmwqf-500x333De OCMW-Raad keurde woensdagavond 10 mei 2017 de jaarrekening goed. In 2016 bedroeg de effectieve gemeentelijke toelage aan het OCMW 4.674.989 euro. Daarvan werd 440.000 euro aangewend ter ondersteuning van de Woonwinkel Knokke-Heist. Ongeveer 500.000 euro werd besteed aan het Thuiszorgplatform en de thuiszorgdiensten van het OCMW. 1.852.000 euro ging naar de overige sociale dienstverlening. Via het Infopunt van het Sociaal Huis werden 140.000 euro subsidies toegekend aan externe welzijns- en Thuiszorgdiensten.

Leefloon

Tevens werd ook het jaarverslag van de sociale dienst voor het jaar 2016 aan de raadsleden voorgelegd. De totale uitgave aan verschillende soorten steun bedraagt 1.495.038,28 euro, dit voor 572 unieke cliënten. De sociale dienst keert, binnen haar wettelijk kader, verschillende soorten steun uit: tussenkomst in huur en energie, stookoliepremie, schooltoelage, tussenkomsten in vrijetijdsactiviteiten,… met het leefloon als meest bekende vorm van steun. In 2016 ontvingen 195 personen een leefloon (recht op maatschappelijke integratie). Dat zijn er 15 meer dan in 2015. Cliënten bleven een relatief langere periode in de steunverlening, waardoor de uitgaven voor het leefloon stegen met 21 %. Net als in 2015 werden 50 personen tewerkgesteld via de Art. 60 maatregel.

Asielzoekers

2016 was een jaar dat gekenmerkt werd door de vluchtelingencrisis. Mede op verzoek van het federaal agentschap Fedasil werd geanticipeerd op de hoge instroom van asielzoekers, door de capaciteit van het aantal LOI-plaatsen in Knokke-Heist te verhogen tot 24 personen. Dit resulteerde in een bijkomende aanwerving van personeel met de opstart van ‘Team Asiel’. Nieuw sinds 2016 in de sociale dienst is de buddywerking: vrijwilligers die asielzoekers helpen bij hun integratie in de maatschappij. Door uitstappen te doen, de weg te wijzen naar winkels, uitleg over gemeentelijke afvalophaling,… wordt de integratie vergemakkelijkt. Al snel bleek dit een succes, waardoor ook integratiebuddy’s worden ingezet die cliënten helpen de weg te vinden in de maatschappij.

Sociale kruidenier ‘t Schap

Het jaarverslag vat daarnaast nog een hele reeks cijfers en statistieken samen, van het aantal klanten in haar thuiszorgdiensten tot het aantal personen in budgetbeheer. De locatie van de sociale kruidenier ’t Schap in Heist werd uitgebreid waardoor winkelruimte en ontmoetingsruimte mooi gescheiden zijn. Ook het project ‘Knokke-Heist geeft elk kind kansen’ kon weer heel wat realisaties voorleggen, zoals de oprichting van De Living in oktober, een plek waar ouders van jonge kinderen elkaar kunnen ontmoeten iedere eerste woensdag van de maand. In het jaarverslag kan je ook lezen dat de sociale dienst steeds meer met vrijwilligers werkt, net geen 50.

Werkgroep Klare Taal

Overheidsdiensten staan bij de burger niet meteen bekend als de meest duidelijke in hun communicatie. Ook bij de sociale dienst werden te vaak moeilijke begrippen, ingewikkelde zinsconstructies of oubollige woorden gebruikt. Communicatie met de cliënt moet steeds klaar en duidelijk, én eenvoudig zijn. Daarom werd de werkgroep ‘Klare Taal’ opgericht die alle communicatie onder de loep neemt. Zo werden verschillende folders herschreven en brieven aangepast.

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.