Heel veel startende ondernemingen in West-Vlaanderen
Matthieu Schotte is Vlaams Kampioen voor Gym Knokke-Heist

Sociale huisvestingsmaatschappij T’ Heist Best werkt aan een oplossing voor de leegstand in Oostwinkel (Kijkdorp)

Heist bestAfgelopen woensdag werd de authentieke akte verleden waarbij 29 VMSW-woningen en gronden in de wijk ‘Kijkdorp’ te Knokke-Heist verkocht worden aan de sociale huisvestingsmaatschappij T’ Heist Best.

In 1973 werden ten zuiden van de dorpskern van Heist sociale woningen gebouwd door de toenmalige Nationale Maatschappij voor de Huisvesting (NMH), die intussen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) heet. Deze wijk ontstond als een “kijkdorp” en diende om industriële bouwmethodes en prefabricage te promoten bij een breed publiek.  De meeste van die woningen werden sociaal verkocht, maar een aantal, verspreid over de wijk, bleven onverkocht en kregen een bestemming als sociale huurwoning.

Deze sociale huurwoningen werden tot op heden beheerd en verhuurd door T’Heist Best, maar behoorden volgens T’Heist Best nog steeds toe aan de VMSW.  Vele waren aan sloop of renovatie toe, en de VMSW besliste in 2011 om vrijgekomen woningen niet meer opnieuw te verhuren in afwachting van de implementatie van een renovatieplan dat zij zouden opmaken.  Daar is echter nooit iets van in huis gekomen, bevestigde de directeur Bernard Despiegelaere vandaag in een persbericht.

T’Heist Best is deze situatie naar eigen zeggen blijven aanklagen, en na vele onderhandelingen sloten T’Heist Best en de VMSW nu dus een overeenkomst waarbij T’Heist Best deze 29 woningen en alle aldaar nog overblijvende gronden van de VMSW aankoopt voor een bedrag van 2.606.563 €.

9yKhElZBVolgens gemeenteraadslid Geert Deman (N-VA) is dit een eerste stap in de goede richting voor de wijk Oostwinkel. “Ik ben blij dat we één en andere in beweging hebben gezet. Maar blijf toch vraagtekens plaatsen rond het gevoerde beleid. Daarnaast blijkt uit de persmededeling van huisvestingsmaatschappij T’ Heist Best dat er nog geen oplossing is voor de leegstand in de zogenaamde Tuinwijk, De Garre en de woningen in de omgeving van de Vredestraat, Sint-Jozefstraat en Herfststraat.”

Aansluitend op deze eerste stap zal T’ Heist Best nu nagaan hoe de wijk, met een complexe eigendomsstructuur, opgewaardeerd kan worden in overeenstemming met de hedendaagse kwaliteits- en woonnormen. Daartoe werd reeds een architect-urbanist aangesteld, met oog op het vastleggen van een masterplan voor de hele wijk.  Aan de hand van dit plan kan dan op zeer korte termijn worden vastgelegd welke woningen worden gerenoveerd of gesloopt en vervangen of verkocht.

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.