Het Boothuis maakt zich op voor de Special Olympics in Lommel
Worden de Beach Boys ere-burgers van Knokke-Heist?

Vuurtoren Heist nog dit jaar proper

Homeslide6

De beschermde vuurtoren in Heist heeft te kampen met groenaanslag.  Dit leidde tot terecht ongenoegen bij de buurtbewoners en Heyst Leeft.  Ze schreven vorig jaar een brief aan de Maritieme Dienst Kust, de eigenaar van de vuurtoren.  Die beloofde het probleem snel aan te pakken.

Begin deze week ontstond een facebook-protest omdat de vuurtoren nog altijd niet opgekuist is. 

Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser (N-VA) vroeg dit na bij haar partijgenoot en minister Ben Weyts, bevoegd voor de Maritieme Dienst van de Kust.  ‘Vandaag bevestigt de afdeling Kust dat de vuurtoren zeker nog dit jaar zal gereinigd worden.  De onderhoudsaannemer had vorig jaar een product voorgesteld om de groenaanslag te bestrijden.  Doordat de vuurtoren in natuurgebied ligt, werd dit product ook voorgelegd aan het Agentschap Natuur en Bos.  Zij konden niet akkoord gaan met het gebruik van dit product omwille van ecologische redenen. Momenteel onderzoekt Maritieme Dienst Kust welk product het probleem duurzaam en betaalbaar en ecologisch verantwoord kan oplossen.  Maar ze maken zich sterk en ik heb daar alle vertrouwen in dat de vuurtoren nog dit jaar weer in haar volle glorie zal verrijzen.‘ weet Cathy Coudyser.

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

benjamin

Marc,
heb het niet over milieu investeringen, die weldegelijk nuttig zijn, wel over die onbegrijpelijke beslissing om die autostrade met dubbele rij verlichting door natuurgebied te leggen en dan verwonderd te zijn dat de natuur dat terugneemt

Marc

Volledig akkoord met benjamin. Verloren investering, verloren geld zoals zoveel van die milieuprojecten.

benjamin

tijd om de kneistse azijnpissers aan het werk te zetten, doen ze ook eens iets goeds - en wat de autostrade naar de vuurtoren betreft, tja, normaal zeker dat de natuur die terugneemt, er passeert bijna niemand over

Marc

Ik stel voor dat het Agenschap Natuur en Bos, aangezien zij toch zo bezorgd zijn voor het milieu, verplicht worden voor het totale onderhoud van de vuurtoren in te staan. Inclusief het onkruidvrij houden van het toegangspad, het proper houden van de gevel , Het is gemakkelijk van te eisen dat dit of gene product niet wordt gebruikt, maar dat ze dan eens zeggen hoe het wel moet, en tegen een betaalbare kostprijs.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.