Het Boothuis maakt zich op voor de Special Olympics in Lommel
Worden de Beach Boys ere-burgers van Knokke-Heist?

Vuurtoren Heist nog dit jaar proper

Homeslide6

De beschermde vuurtoren in Heist heeft te kampen met groenaanslag.  Dit leidde tot terecht ongenoegen bij de buurtbewoners en Heyst Leeft.  Ze schreven vorig jaar een brief aan de Maritieme Dienst Kust, de eigenaar van de vuurtoren.  Die beloofde het probleem snel aan te pakken.

Begin deze week ontstond een facebook-protest omdat de vuurtoren nog altijd niet opgekuist is. 

Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser (N-VA) vroeg dit na bij haar partijgenoot en minister Ben Weyts, bevoegd voor de Maritieme Dienst van de Kust.  ‘Vandaag bevestigt de afdeling Kust dat de vuurtoren zeker nog dit jaar zal gereinigd worden.  De onderhoudsaannemer had vorig jaar een product voorgesteld om de groenaanslag te bestrijden.  Doordat de vuurtoren in natuurgebied ligt, werd dit product ook voorgelegd aan het Agentschap Natuur en Bos.  Zij konden niet akkoord gaan met het gebruik van dit product omwille van ecologische redenen. Momenteel onderzoekt Maritieme Dienst Kust welk product het probleem duurzaam en betaalbaar en ecologisch verantwoord kan oplossen.  Maar ze maken zich sterk en ik heb daar alle vertrouwen in dat de vuurtoren nog dit jaar weer in haar volle glorie zal verrijzen.‘ weet Cathy Coudyser.

Reacties