Het Weer in Knokke-Heist
Het Weer in Knokke-Heist

Nederlandse voorzitter zeilclub hecht weinig geloof aan kielbreuk met dodelijke afloop voor onze kust

Kust
Hoe kon het jacht Capella tijdens een zeilrace voor onze kust zaterdagmorgen kapseizen en kreeg de organisatie, RBSC, dat pas zes uur later in de gaten? Met twee doden, één vermiste en drie gewonden als triest gevolg. Het wekt verbazing in de zeilwereld zowel bij ons in Knokke-Heist als over de grens in Nederland.

Een kielbreuk is vrijwel zeker de oorzaak. De drie opvarenden die werden gered, zijn zaterdag nog verhoord. Ze verklaren dat de kiel van het jacht afbrak en dat de Capella meteen omsloeg. Ze lagen in het water en hadden geen schijn van kans om nog een noodsignaal uit te zenden. Onderzoek van de Federale Instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen moet uitwijzen of dat inderdaad zo is gegaan.

Dat pas zes uur later de organisatie alarm sloeg, roept veel vragen op. Hoe vaak was er contact tussen deelnemers en wedstrijdleiding? Is alles volgens het boekje gegaan of niet? Was er voldoende wedstrijdbegeleiding? Voor die je vandaag kunt lezen in de media.

De-Capella-is-omgeslagen-op-de-Noordzee-foto-Facebook-VBZR

Volgens havenmeester Benoit Vanden Haute, van de organiserende Koninklijke Belgische Zeilclub Zeebrugge, beschikte de wedstrijdorganisatie over een vereiste vergunning. ,,We hebben vooraf ook intensief overlegd met de autoriteiten om de wedstrijd zo veilig mogelijk te laten verlopen, want de Noordzee is een druk bevaren gebied. Je wilt voorkomen dat jachten in de vaarlijnen van zeeschepen terechtkomen.''

Niettemin zijn de veiligheidseisen voor zeezeilwedstrijden in ons land blijkbaar minder streng dan in Nederland. Zo liggen er bij de start begeleidingsschepen en vervolgens pas halfweg twee vaartuigen van de organisatie. Het deelnemersveld wordt niet begeleid door volgboten die bij calamiteiten te hulp kunnen schieten. Tussen de nachtelijke start en het volgende controlepunt lag een vaartraject van zeven tot acht uur. Daar ging het mis. De Capella kapseisde en kon geen noodsignaal meer afgeven.

Geen contact met marifoon en mobiel

Vanden Haute onderstreept dat de wedstrijdorganisatie enkele malen heeft geprobeerd de Capella via de marifoon en mobiele telefoon te bereiken. ,,Maar uit de kust is er vaak geen of heel slecht bereik. We kregen geen contact. Toch maakten we ons niet meteen zorgen. Frans Maas was een erkend en ervaren zeezeiler met een goed jacht. Dat je niks hoort, wil ook niet zeggen dat er iets aan de hand is. Toen onze begeleidingsschepen halverwege het 100 mijl lange parcours de Capella maar niet in zicht kregen, voelden we dat het niet klopte en is er alarm geslagen.''

Kort na dat moment zag het baggerschip Reynaert de levenloze lichamen van Maas en zijn bemanningslid Freddy Franssens in het water drijven. Drie andere bemanningsleden konden worden gered. Eén wordt nog vermist. De Zeebrugse zeilclub is in shock, zegt Vanden Haute. ,,Normaal is dit het feestje van het jaar, met muziek en veel pinten. Zaterdagavond hing er echter een begrafenissfeer. Het is de eerste keer in vele decennia Light Vessel zeilrace dat er zich zo'n drama afspeelt. Je kon hier een speld horen vallen.'' Het bestuur van de jachtclub beraadt zich binnenkort op de vraag hoe het de zeilwedstrijd veiliger kan maken, aldus Vanden Haute.

Waarom pas zes uur later gemeld?

Volgens nautisch directeur Rejane Gyssens van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum is vermoedelijk sprake van een samenloop van omstandigheden. ,,Eén van de eisen is dat er geregeld contact is tussen deelnemers en de wedstrijdbegeleiding. Deelnemers moeten zich melden. We vermoeden dat de Capella is 'gepakt' door de snelheid. Het jacht kapseisde heel snel, waardoor de bemanning geen noodsignaal heeft kunnen uitzenden. Om 14 uur kregen we een melding van de organisatie. Ja, dat is zes uur later en het verkleint de overlevingskans van opvarenden aanmerkelijk. Maar vergeet niet dat zo'n race zich over een afstand van honderd zeemijl afspeelt. Dat is een heel groot zoekgebied. Uit het onderzoek moet blijken waarom dit ongeval pas zes uur later is gemeld. Nu blijft dat gissen.''

Voorzitter Marnix Lippens van de Watersportverening in het Nederlandse Breskens, van wie vijf van de zes opvarenden lid zijn/waren, kan zich een spontane kielbreuk haast niet voorstellen. ,,Ik heb dat wereldwijd in al die jaren nog maar enkele keren gezien. Het kan wel, maar dan moet je ergens tegenaan varen. Ik kan het nog steeds moeilijk bevatten, het team bestond uit ervaren zeilers. Ook de jongste.'' Lippens wijst erop dat de Capella een modern zeiljacht is dat door professionals werd onderhouden en bevaren.

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Johan

Patrick, ik heb niet gezegd dat je die hoefijzerboei met Epirb moet gebruiken bij een MOB situatie. Het was enkel een suggestie voor het oplossen van een probleem bij plots kapseizen van een zeilboot (seconden). Zoals al vermeld, de schipper is verantwoordelijk voor de veiligheid van de opvarenden en dus ook het plaatsen van de Epirb (indien aan boord en de schipper de nodige licentie heeft).

Patrick

Johan ik denk dat je niet goed weet over wat we praten, ik heb nog nooit een EPIRP aan een redding boei weten vastmaken , het is zelfs tegen alle installatie regels in. Een kleine personal
locator baken kan wel op een redding vest gefixt worden.

Johan

Paul, Je kan de Epirb bevestigen aan de hoefijzerboei, die op haar beurt aan het achterschip hangt (Je kan daarenboven ook kiezen om met PLB's uitgeruste reddingsvesten te gebruiken). De uitrusting en goede werking van de boot is m.i. de verantwoordelijkheid van de schipper.

Patrick

Ja Johan dat weet ik nu ook wel dat je dat niet in de cabine moet plaatsen, maar wie controleert of hij wel goed geplaatst is? Binnenkant of buitenkant van de reling maakt veel verschil. Ben zelf in seconden gekapseizd en we hadden een hydrostatische release, maar het reddingsvlot bleef onder het schip.

Johan

Patrick, het advies op de website van NOAA (zie http://www.sarsat.noaa.gov/emerbcns.html) luidt : "If you own a Category I EPIRB, it's very important that you mount it outside your vessel's cabin where it will be able to "float free" of the sinking vessel."
Met andere woorden, de Epirb zal zich een weg naar boven banen en starten met uitzenden. Het kan wel tot 45 minuten duren vooraleer een eerste satelliet het signaal opvangt. Maar voor de kost van 700 à 800 euro moet je het niet laten. Een mensenleven is meer waard....

Patrick

Dat was ook het eerste waar ik aan dacht, hebben ze dan geen Epirb aan boord? Maar het kan ook dat het kapseizen zo snel ging dat het Epirb toestel onder het yacht terecht kwam. En ik weet niet of het dan nog veel signaal uitzend.

Johan Everaert

Waarom was er geen Epirb aan boord. Begint automatisch noodsignalen te zenden wanneer in contact met water en had dus de tijd tussen het kapseizen en reactie van het rescue team aanzienlijk verminderd.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.