Lollipop in beeld met Alain Donvez (meer dan 800 foto's)
Het Weer in Knokke-Heist

Sloop van gemeentelijke depot na het bouwverlof

Depotheist-500x375De vroegere sporthal De Speelman in de Heistlaan is nu echt verdwenen. De aannemer heeft vóór het bouwverlof de sloopwerken volledig uitgevoerd. De asbestverwijdering is daarbij zonder problemen verlopen. Na het bouwverlof start dezelfde aannemer op maandag 7 augustus 2017 met de sloop van de vroegere gemeentelijke bergplaats van Heist in de Heistlaan. Ook op deze gebouwen zijn nog golfplaten met asbestcement te vinden. Dezelfde procedure wordt gevolgd als bij de sloop van de Speelman: de verwijdering van het gebonden asbest wordt door een erkend asbestverwijderaar uitgevoerd (BAV nv). Daarbij worden de nodige controles uitgevoerd en worden de wettelijke bepalingen stipt opgevolgd. De verdere afbraak wordt opnieuw door het bedrijf Monséré uitgevoerd. Voor de omwonenden is er geen gevaar, zij dienen dan ook zelf geen enkele voorzorgsmaatregel te nemen. Wie meer wil weten over de verwijdering van het gebonden asbest kan deze informatie hier terugvinden op de website van de Vlaamse Overheid: https://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu/afval/verwijderen-van-beschadigde-verweerde-asbestdaken-en-asbestgevels

Deze werken zullen beëindigd zijn ten laatste op 1 september 2017 . Dan rest enkel nog de sloop van de vroegere gemeentelijke bergplaats in de Graaf Jansdijk in Knokke.

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Marc

Eindelijk !!

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.