Het Weer in Knokke-Heist
Het Weer in Knokke-Heist

Afbraak oude bergplaats Knokke gestart

Collage
Na het slopen van de sporthal De Speelman en de sloop van de voormalige bergplaats van Heist, wordt vanaf woensdag 13 september 2017 gestart met de sloop van de vroegere depot van Knokke in de Graaf Jansdijk. De werken zullen afgerond zijn tegen begin oktober. Ook op deze gebouwen zijn nog asbestcement golfplaten te vinden. Dezelfde procedure wordt gevolgd als bij de sloop van de Speelman en de depot van Heist: de verwijdering van het gebonden asbest wordt door een erkend asbestverwijderaar uitgevoerd (BAV nv). Daarbij worden de nodige controles uitgevoerd en worden de wettelijke bepalingen stipt opgevolgd. De verdere afbraak wordt opnieuw door het bedrijf Monséré uitgevoerd.

Voor de omwonenden is er geen gevaar, zij hoeven dan ook zelf geen enkele voorzorgsmaatregel te nemen.

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Yvonne Reygaert

Dit werd reeds eerder door de Senioren Advies Raad aangeklaagd.

VeeDee

En wat zal er gebeuren met onze petanque pleinen en materiaal die daar staat.? Niemand heeft ons ingelicht ondanks de vele vragen aan de sportdienst ? Nu hebben de 'knokse boulisten ' geen enkel petanque plein voor deze winter ? Blijkbaar zijn de oudere knokkenaars niet van veel belang meer, of toch enkel bij de verkiezingen ?

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.