Het Weer in Knokke-Heist
Het Weer in Knokke-Heist

Stoelendans bij de N-VA Knokke-Heist

Sam_1056
De 3 gemeenteraadsleden die een paar weken geleden ontslag namen bij N-VA Knokke-Heist voelden zich naar eigen zeggen al een poos niet meer goed binnen de lokale afdeling. "Er heerst een negatieve mentaliteit bij sommige bestuursleden waar we niet mee overweg kunnen", klonk het.  In een reactie gaf Fractieleider Cathy Coudyser vorige week in de Krant van West-Vlaanderen aan dat ze deze bladzijde zo snel als mogelijk wou omdraaien en verder werken. Dit lijkt vooralsnog niet te lukken want bestuurslid en ledenverantwoordelijke Walter Beckers verlaat nu ook de N-VA Knokke-Heist. Hij was verantwoordelijk voor de ledenbeheer van de afdeling en de brug tussen de Knokke-Heistse N-VA en haar leden. 21319055_1844107132273754_8824815280740859204_o

Jean-Marc Gillardin is door het overgebleven bestuur intussen aangeduid als de nieuwe ondervoorzitter van N-VA Knokke-Heist. Hij is al langer actief in het bestuur en combineert zijn professionele activiteiten als arts met die van OCMW-raadslid. Als ondervoorzitter wil Jean-Marc de vinger aan de pols houden bij wat leeft in onze gemeente: “Ik besef dat we voor twee verkiezingsjaren staan die onze gemeente sterk kunnen beïnvloeden. Daarbij is het belangrijk dat Knokke-Heist geen eiland wordt in Vlaanderen. Samen met onze mandatarissen en bestuursleden zetten we daarom niet alleen in op prestigieuze projecten, maar bovenal op wat de burger echt belangrijk vindt: het versterken van de lokale economie, betaalbaar wonen en voldoende private jobcreatie !"

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

audemars

Ja ja den aap komt uit de mouw !!

Renilde

Ja leg is uit, hoe zit de vork aan de steel.... ?

Tina

Waarom schrijft de Kneistikrant niets over de klacht van NVA tegen een collega bij de gemeente die op facebook iets had geliket? Censuur?

P. Verschaeve

Wil de laatste het licht uit doen?

Fabienne Pottier

En dan moet je nog weten hoe de vork aan de steel zit eh....🤔

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.