Adventsconcert Schola Gregoriana Dominicana Middelburg (NL)
Lichtere straf voor Romazigeuners met lange vingers

Kneistikrant start eindejaarsaktie "Kerstshoppen doe je bij de lokale handelaars van Knokke-Heist"

De crisis, e-commerce, ketenwinkels, bereikbaarheid en parkeermogelijkheden … Er zijn uitvluchten genoeg om niet bij een lokale handelaar langs te gaan.  Toch zijn er minstens evenveel redenen om dat in Knokke-Heist wél te doen. Daarom starten Facebook Knokke-Heist, Kneistikrant en tal van andere Knokke-Heistse facebookpagina’s met een aktie om de lokale middenstand te ondersteunen.

24775068_10215119643770261_2238070891735078454_n

Het is makkelijk om online te bestellen - en ja ik doe dat zelf ook wel eens, zegt initiatiefnemer Geert Deman. Maar de grotere webshops zijn geen zegen voor de kleinhandel. Ook de crisis die maakt dat consumenten minder willen uitgeven, zorgt voor een trend waar budgetwinkels - zoals de action in de Natienlaan om geen namen te noemen - gretig op inspelen, met alle gevolgen van dien. En dan is er nog de veranderende maatschappij, met andere verwachtingen en wensen. Dit alles heeft zijn impact op het succes van de klassieke lokale handelaar in onze gemeente.

Een lokale handelaar kan niet anders dan meegaan met zijn tijd en moet zich wendbaar opstellen. In sommige gevallen is dat haalbaar, vaak heel moeilijk en soms zelfs onmogelijk.

De levendigheid van het commercieel centrum van Knokke-Heist is afhankelijk van de mensen die er naartoe komen. Of dit nu in de Lippenslaans  of op De Bolle is. Een groot deel van de eigen inwoners doet dat om er iets te kopen of te nuttigen. Als er geen winkels meer zijn, is er maar weinig reden om langs te komen. Daar heeft niet alleen de handel last van. Ook de bewoners, tweede verblijvers, toeristen en werknemers voelen de uittocht van de handel als een koude tocht aan de enkels.

13418977_10209715359066521_4298322284062986044_n“Er staat wel wat leeg in Knokke-Heist zoals eerder al  ook al Danny Jones verkondigde, al heb ik de indruk dat zo’n twee jaar geleden nog een pak erger was. De aantrekkende economie zal daar voor een stuk wel tussen zitten, zegt Geert Deman. Nochtans zullen de commerciële oppervlakte de komende jaren nog verder toenemen. Geweldig, zou je denken. Alleen zijn het vooral winkels die zich buiten het centrum zullen vestigen. Op zich niks op tegen, maar ze zorgen er wel voor dat de gewone electro- en schoenhandelaar in het centrum er een grote concurrent bijkrijgt, met meer financiële slagkracht en ongeziene promotionele mogelijkheden.

Dit heeft als gevolg dat er minder echte lokale handelaars overbijven, wat zorgt voor meer leegstaand en een tanende aantrekkingskracht van de binnenstad. Met als bijkomend gevolg dat er weer minder bezoekers naar het centrum zullen komen en dus minder klanten zijn voor de winkels. En zo is de vicieuze cirkel rond.  Minder beweging en leven in een gemeente, heeft tevens als nare bijwerking dat er meer "ruimte" komt voor criminaliteit en andere ongewenste neveneffecten.

“We mogen niet doemdenken. Maar kunnen er zelf nog iets aan doen. Door de komende weken bij het kerstshoppen ook eens onze handelaars te denken. Elke uitgegeven euro in Knokke-Heist zorgt voor welvaart en werkgelegenheid in onze gemeente. We hopen met deze eindejaarsaktie onze kneistse handelaars een extra duwtje in de rug te kunnen geven”, aldus nog Geert Deman.

Reacties