Tijd om je Music For Life prijzen op te halen
#GR2018: Groen Knokke-Heist over Boerenbedrog en tunnelvisie

Openbare Werken: Sportlaan

Sportlaan plan
Sinds maandagmorgen 12 februari 2018 is de Sportlaan ter hoogte van de nieuwe serviceflats Residentie Cypres omwille van rioleringswerkzaamheden afgesloten voor het doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer kan de Sportlaan nog inrijden en wordt via de Handboogstraat omgeleid naar de Koningslaan. De werken vinden bewust plaats tijdens de krokusvakantie om de verkeershinder voor de schoolgaande jeugd van het Sint-Bernardusinstituur tot een minimum te beperken. Aannemer Dhondt heeft de straat tussen huisnummer 6 en 9 over de gehele breedte opgebroken. Op dinsdag 13 februari 2018 plaatst het AGSO-Waterbedrijf nieuwe leidingen. Op woensdag 14 februari 2018 wordt het opgebroken gedeelte van de rijweg weer hersteld. Tegen vrijdagavond 16 februari 2018 wordt de Sportlaan weer opengesteld voor alle verkeer. (foto dienst Communicatie)

Reacties