Het Weer in Knokke-Heist
Toeristenoorlog tussen Nederland en Vlaanderen met de Zwinregio als slagveld?

Stranduitbaters en medewerkers Toerisme volgen EHBO-cursus

De dienst Toerisme Knokke-Heist zet deze zomer extra in op de veiligheid van onze bezoekers. Zo ontvingen alle stranduitbatingen begin januari 2018 een uitnodiging om zich gratis met twee personen in te schrijven voor een EHBO-opleiding die in de loop van februari plaatsvindt in het infokantoor op het Lichttorenplein. Sommige deelnemers kregen in het verleden al eens een EHBO-cursus. De richtlijnen en technieken voor het toedienen van de eerste hulp, zijn in de loop der jaren echter veranderd. Sinds 2007 mag iedereen gebruik maken van een AED-toestel (= Automatische Externe Defibrillator). Een opfrissing van de cursus is daarom aangewezen. 9 stranduitbaters en 17 medewerkers van de dienst Toerisme zijn ingeschreven voor de EHBO-opleiding. Het is belangrijk dat mensen die werkzaam zijn op of vlakbij het strand, bij een ongeval de eerste dringende hulp kunnen toedienen.

Ehbo onbew5

Na het theoretische gedeelte, mogen de cursisten hun opgedane kennis toepassen op slachtofferpop Geert. Tijdens het theoretische gedeelte wordt ingegaan op de verschillende stappen van hulpverlening waarbij eigen veiligheid bovenaan staat. Bovendien worden de verschillende noodnummers overlopen en wordt benadrukt welke informatie cruciaal is om door te geven aan de hulpdiensten. Alarmeren, reanimeren, defibrilleren en medische zorg volgen elkaar op in de keten van overleving. Bij het reanimeren geeft de cursist een handige tip om het ritmisch tempo aan te houden, een oorworm van de Bee Gees die jouw en de persoon in nood zal helpen: ‘Ah, ha, ha, ha, stayin' alive, stayin' alive…” Na de opleiding evalueren de cursisten de opleiding aan de hand van een tevredenheidsenquête.

Reacties