Het Weer in Knokke-Heist
Het Weer in Knokke-Heist

1000 soorten weekend Natuurpunt Damme

Bij het begrip biodiversiteit denken de meeste mensen aan een aantal typische tuinvogels en planten en wordt het al moeilijk om een paar tientallen soorten op te noemen. Nochtans komen in België meer dan 50.000 soorten planten en dieren voor, wereldwijd lopen de schattingen op tot zo’n 10 miljoen soorten. Ook in Damme komen heel veel soorten voor, maar de meeste zijn zeer klein of zeer onopvallend of komen maar op specifieke plaatsen voor waardoor we ze niet zien.
Natuurpunt Damme wil de biodiversiteit van Damme beter in kaart brengen en de fascinerende rijkdom aan organismen aan een zo breed mogelijk publiek kenbaar maken.

1000soorten_2018


Daartoe nodigt Natuurpunt Damme specialisten van over gans België uit om in de loop van 2018 naar Damme te komen en heel gericht de verschillende groepen dieren en planten te inventariseren. Ons doel is om op zijn minst de aanwezigheid van 1000 soorten te kunnen aantonen.


Om ook geïnteresseerden de wondere wereld van de biodiversiteit te laten ontdekken organiseren we het weekend van 25-27 mei een “1000 soorten weekend” in Damme. Op vrijdagavond is er een lezing over biodiversiteit door Prof. Hans Van Dyck en de zaterdag en de zondag kan je deelnemen aan verschillende excursies gericht naar specifieke soort groepen (bv vissen, vogels, korstmossen,..) en in het veldlabo kan je ook kennis maken met de fascinerende wereld van microscopisch kleine organismen en krijg je deskundige uitleg over biodiversiteit

 

Op vrijdag 25/5 om 20u in het stadhuis van Damme is een lezing gepland door Prof. Hans Van Dyck, met als titel "Biodiversiteit, het leven op aarde aan het infuus?".
Inkom leden 3 €, niet-leden 5 €.

Op zaterdag en zondag 26 en 27/5 doorlopend excursies in de omgeving van Damme onder leiding van specialisten (zoogdieren, amfibieën, vissen, planten, plankton, macro-invertebraten, mollusken, insecten, … ).

Reacties