Winnaars Helivlucht Open Walletje boven Knokke-Heist
De Jumpers organiseren de POC Duatlon (hier inschrijven)

Knokse vlaggen voor Heemkundig Museum Sincfala

Waar is de tijd dat in de 11 november optochten alle verenigingen deelnamen met hun vaandels en vlaggen als eerbetoon aan de gesneuvelden van beide wereldoorlogen. Politieke partijen en maatschappijen waren decennialang paraat in de stoeten en aan de monumenten. Vlaggen waren het symbool van de vereniging. Voor traditionele maatschappijen  zoals harmonieën en fanfares is  dit nog steeds het geval.

Vlaggen sincf

De heemkring Cnocke is hier bezit niet enkel een fotoarchief maar ook talrijke verenigingsvlaggen.

Deze belangrijke symbolen van Knokse maatschappijen worden geschonken aan Sincfala, museum van de Zwinstreek die ze herstellen maar vooral bewaren in optimale condities.

Het gaat om een tiental vlaggen:

  • STOKKESCHUTTERS     Knocke a/zee          1925     schuttersvereniging liggende wip
  • TONEELGILDE WILLEN IS KUNNEN    1907    Voortzetting van Noorderlicht
  • ‘Willen is Kunnen’ werd gesticht in 1907/  de jongeren richten in 1945 ‘Noorderlicht’ op/    In 1929 kwam ‘Pogen’ en in 1953  ‘Lyrisch Toneelgezelschap/   In 1962 één Knoks  Toneelgezelschap/  In 1971   het KTKH of Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist   (wat een voorbeeld van vereniging bij de fusie!).
  • KNOCKE CENTER           Vlag van een wijkcomité (Lippenslaan-Dumortierlaan)  uit de interbellum                       
  • MAATSCHAPPIJ  DE NOORDDUIF     1902- 1927    Knocke A/Zee
  • OUD STRIJDERS   1914-1918      KNOCKE –AAN-ZEE
  • DE ZEEGALM    KNOKKE  Voor WO II waren er twee muziekverenigingen (politiek getint) waaronder ‘De Duinenzonen’ 1895/   samengesmolten in  1946
  • CLUB  PRIVE       1921   Knocke s/m    een feestkring  gesticht op 8 december 1921 in de ‘Phare Palace’ ‘voor doel hebbende door allerhande vermakelijkheden den geestdrift der leden op te beuren en hen de gelegenheid te verschaffen hunnen vrijen tijd in zedelijke vermaken te gebruiken’ .Voorzitter was Leon Maertens, en ondervoorzitter August Debever van ‘Palace Hotel’  op de zeedijk.
  • CNOCKE DORP       recentere vlag van een handelswijk
  • VU   KNOKKE         politiek vaandel met Vlaamse Leeuw  uit de jaren ’60 van de afdeling Knokke

Reacties