Het Weer in Knokke-Heist
Het Weer in Knokke-Heist

Nieuwe speeltuin aan Jeugd- en Kunstencentrum De Marge is open

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft de nieuwe speeltuin aan de Marge vrij gegeven. Wat wil zeggen dat de kinderen er vandaag voor het eerst konden van genieten.

Collage

De afgelopen maanden werden in Knokke-Heist nog verschillende andere speelpleinen onder handen genomen. “De gemeentelijke werkgroep ‘Spelen en Verpozen’ wou de 28 bestaande speelpleinen vanuit een bredere visie en op een meer structurele manier vernieuwen, zegt Schepen van Jeugd Jan Morbee.. De hoofddoelstelling is om creatieve, duurzame en veilige speelterreinen te creëren waar verschillende leeftijden en generaties elkaar al spelend, sportend en verpozend kunnen ontmoeten. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan rustbanken voor (groot)ouders”, aldus nog Schepen Morbee.

De nieuwe speeltuin is te vinden aan het Jeugd- en Kunstencentrum De Marge in de deelgemeente Knokke..

Reacties