Het Weer in Knokke-Heist
Het Weer in Knokke-Heist

Onze meeuwen vluchten naar Nederland

Met drones, nepeieren en anticonceptiepillen en zelfs een opgezette vos werden meeuwen weggejaagd van aan onze kust. Met succes... zo blijkt want onze meeuwen verkassen zich naar Nederland.

Collage

De ratten van de Noordzee, noemt onze burgemeester Leopold Graaf Lippens ze in de Nederlandse media. De meest gehate vogel van Vlaanderen, zoals ook De Standaard de meeuw vandaag omschrijft, maakt lastige tijden door. Kustgemeenten grijpen naar harde middelen in de strijd tegen de krijsende, schijtende vogels die hun jachtterrein naar vuilnis- en frietzakken hebben verlegd.  Drones speuren naar nesten, brandweermannen worden het dak op gestuurd om hun eieren kapot te prikken. Blankenberge stopt zelfs anticonceptiemiddel in hun voer en in onze gemeente moest zelfs een opgezette vos en een telegestuurde auto van oud Schepen Geerinckx het probleem aanpakken.

Met effect, blijkbaar. Uit cijfers van het instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (Inbo) blijkt dat het aantal grote meeuwen in het land hard achteruitgaat. Vorig jaar waren er minder dan 5000 broedkoppels over. In 2012 waren dat er nog dik 7800. Op de nieuwe Rode Lijst van Vlaamse vogels krijgen de zilvermeeuw en de kleine mantelmeeuw het predicaat 'bijna in gevaar'.

De geïntensiveerde jacht van gemeentelijke bestrijdingsdiensten op de vliegende overlastgevers is overigens maar een van de oorzaken van die achteruitgang, zegt Koen Van Muylem van het Inbo. ,,Ook speelt mee dat hun leefruimte in beslag is genomen door de industrie.'' 

Vuilstort

Zo broedden vroeger veel meeuwen op braakliggende terreinen, die inmiddels zijn ingelijfd door de uitdijende haven. Vervolgens verkasten ze naar de daken van bedrijven, waar ze werden verjaagd. Ook in de duinen en weiden zijn de vogels niet veilig: ze worden vaker opgegeten, want er leven veel meer vossen dan vroeger. En dan hebben de vogels ook nog eens de pech dat een grote vuilstort in Antwerpen, waar ze gewend waren hun kostje bij elkaar te scharrelen, is gesloten. 

Waar de Belgische pechvogels zijn gebleven? In Nederland. ,,Aan de hand van ringenonderzoek weten we dat een deel van onze meeuwen zich in het Nederlandse deltagebied heeft gevestigd'', zegt Van Muylem. ,, Ook in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn Belgische meeuwen terechtgekomen.''

Die trend bevestigt Deltamilieu Nederland, dat jaarlijks over het aantal broedvogels in de kustgebieden rapporteert. Maar ondanks die Belgische immigranten is ook in Nederland reden tot zorg. Tussen 1990 en 2016 is het aantal broedparen van zilvermeeuwen met de helft gedaald, tot 45.000. Nog altijd een veelvoud van het aantal in België. ,,Maar als de trend doorzet, belandt de soort ook hier over een paar jaar op de Rode Lijst'', zegt woordvoerder Albert de Jong van Sovon Vogelonderzoek. 

Reacties