Zomerkriebels was opnieuw een succes
Luc Noë wordt bij RKFC assistent-trainer

#GR2018: Groen en sp.a pleiten voor een juiste informatie rond het “proefeiland voor onze kust”

GemeenteraadsverkiezingenGroen en sp.a pleiten  in een persbericht voor een juiste informatie rond het zogenaamde “proefeiland voor onze kust.”

Enkele uitgangspunten:

  • De Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu organiseert tussen 29 juni en 28 september een openbare raadpleging over het ontwerp van marien ruimtelijk plan (MRP) voor het Belgisch deel van de Noordzee, voor de periode 2020 – 2026 en over het milieueffectenrapport. Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) heeft een voorliggend ontwerp en wil met de verschillende “gebruikers” van de Noordzee afspraken maken. Op 9 juli (14 u) wordt er in Brussel daarvoor een openbare overlegvergadering belegd. Wie zich correct wil informeren : de vergadering is open voor het  Vooraf inschrijven is wel nodig.
  • De klimaatopwarming is een feit (smeltend poolijs, stijgende zeespiegel, grilliger weer, …) en plaatst onze kustbescherming voor sterke uitdagingen.

Past een eiland in dit geheel van kustbescherming?

Op 29 juni lanceerde het gemeentebestuur een petitie-actie.  Een geplande persconferentie ging niet door, wat voor verwarring zorgde.

Groen-sp.a stelt zich de vraag, waarom het gemeentebestuur zich achter een actie schaart, waarbij halve informatie verspreid wordt bij de bevolking en al wie Knokke-Heist een warm hart toedraagt? Het is niet, omdat fake-news sinds 2016 (Brexit en de verkiezing van president Trump, …) maatschappelijk in opmars is, dat de burger dit moet aanvaarden. Wie wint bij een angstklimaat, dat gestimuleerd wordt? Want het beleid kan ook anders!

Merkwaardig is, dat zowel de burgemeester als een schepen  ijverig de straat op trekken…. Als start van hun eigen officiële campagne voor de verkiezingen van 14 oktober levert dit foto’s op, mooi meegenomen. Wordt er op deze manier naar de kiezers toe niet een kunstmatig beeld gecreëerd, van “Wij zijn de behoeders van het uitzicht in onze gemeente”?

Want de tactiek, die gebruikt wordt, is niet nieuw.                                                Je stelt een zeer algemene vraag, waar bijna iedereen “Ja”  op antwoord (“Hou je van een mooi uitzicht op onze Zeedijk?”).  Je zaait twijfel en angst (“Weet je, dat die in gevaar is?”). Je mobiliseert, roept- door je onvolledige info -  verontwaardiging op…. Je profileert je als “redder in nood, tegenover een onzichtbare vijand”. En je doet daarvoor een beroep op mensen, die je aan je gebonden hebt.  Trump deed/doet dit, de Brexiteers eveneens. Fake-news brengt soms o zo veel op….

Wie de moeite doet om te googelen “Eiland voor Knokke-Heist”, komt uit op de site van … Hilde Crevits (CD&V), die het krantenartikel uit De Standaard van 24/05/2011 er op heeft laten plaatsen. In dat artikel staat vetjes gedrukt : “Knokke-Heist heeft een plan laten tekenen om drie eilanden aan te leggen voor zijn kust. Met hotels, golfterreinen en een jachthaven.  Binnen tien jaar moet het er kunnen liggen, zegt burgemeester Leopold Lippens (GBL)”. 

Binnen de 10 jaar (dus vanaf 2021…).  In het artikel wordt ook gewag gemaakt van de watersportclubs : “… Op de stranden van dat nieuwe eiland, die op de zuidkant gericht zullen zijn, kunnen watersportclubs en nieuwe vormen van waterrecreatie een plaats krijgen”…

Groen-sp.a deelt de bezorgdheid van de waterclubs in Knokke-Heist. Het gaat om een broodwinning, waar financieel sterk in geïnvesteerd is. Watersportclubs maken deel uit van het aantrekkelijke aanbod voor toeristen, inwoners, tweede verblijvers. Respect, voor wie zich dagelijks voor de clubs inzet. Begrip om hun bezorgdheid.

Nefast  voor Knokke-Heist, voor lokale economie, zowel als voor de inwoners en tweede verblijvers, is dat er een beeld geschapen wordt van een gemeente, als zou die  binnen enkele jaren steil bergaf gaan. … Wie wil daar in godsnaam nog gaan wonen, laat staan iets kopen? … Economische imagoschade.

Van een gemeentebestuur mogen wij als burger verwachten, dat die neutrale informatie bezorgt. Nu heeft het er de schijn van, dat die neutraliteit geschonden wordt. Wordt er geen druk uitgeoefend om zich “voor de kar van een aantal kandidaten van de huidige meerderheid” te laten spannen?

Het imago van de gemeente krijgt, via halve “waarheden”, een serieuze deuk . Vooral als blijkt, dat het Marien Ruimtelijk Plan nog niets definitiefs in zich heeft. Ook is er in de petitie o.l.v. burgemeester Lippens geen sprake van de huidige uitbreiding van het Zwin, een project met ook inbreng vanuit  Europa.

Desinformatie, halve waarheden, een niet genuanceerde kijk op het geheel, imagoschade, … In tijden dat de wereldbeker voetbal wereld nieuws is, lijkt dit een staaltje van paniekvoetbal. Omdat het op 14 oktober verkiezingen zijn en sommige leden van de meerderheid via de petitie (dus de “officiële weg” )  hun eigen campagne willen voeren en denken aan hun eigenste politieke toekomst?

Wie de petitie wenst te ondertekenen, is daar uiteraard vrij in. Hopelijk wordt niemand onder druk gezet…

Groen-sp.a zal de petitie echter niet steunen. Het is noodzakelijk om zich als burger eerst goed te informeren. De gemeente dient samen met de bevoegde overheden constructief overleg te plegen. Op die wijze kunnen doordachte en door iedereen gedragen beslissingen genomen worden, in het voordeel van alle inwoners.

Economische, ecologische en maatschappelijke belangen zullen op die manier samen en evenwichtig verdedigd en gevrijwaard kunnen worden. Wat alvast via deze petitie nu niet het geval is. 

(integrale perstekst Groen/SP.a Knokke-Heist)

Reacties