Misummer Carnival met sprookjesbos en dit jaar heel veel johnny's en marina's
Fotoreportage Engie Parkies met Buscemi Ft. Squadra Boss door Alian Donvez

Historisch kruisbeeld van stadhuis Heist naar de kerk Sint-Antonius

 

Camera: Yvan Kaux

In het vooruitzicht van de afbraak van het stadhuis van Heist worden geleidelijk aan de lokalen ontruimd.  De raadzaal kwam als eerste aan de beurt.  De kunstwerken werden verwijderd (deels naar museum Sincfala) en een aantal voorwerpen lagen op de tafel in de hall o.a. het kruisbeeld.  Dit bracht Ronny Engelrelst, bestuurslid Heyst Leeft, op het idee om het Gemeentebestuur te vragen dit kruisbeeld uit 1932 te schenken aan de parochie Sint-Antonius waar het zeker een plaats kan krijgen.

In zitting van 5 juli reageerde het schepencollege positief wat aan Heyst Leeft werd bevestigd bij schrijven van 6 juli 2018.

Historiek

In het begin van de twintigste eeuw was er op lokaal politiek vlak altijd strijd tussen de katholieken en de liberalen.  Ook in verband met het stadhuis.

De liberalen hadden het Kursaal gekocht en een gedeelte ingericht in het stadhuis. 

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 1926 kwam een katholieke meerderheid aan het bewind en ze hadden het idee Heist meer naar het zuiden uit te breiden.  Een eerste actie was de verwerving van gronden voor een nieuw stadhuis (2.300m²) en een nieuw marktplein (8.200m²).  Toen reeds overwoog men de treinsporen ten zuiden van het stadhuis heraan te leggen en rond het stadhuis een nieuwe woonwijk te bouwen.

Om dit alles te betalen werd het Kursaal verkocht.

Op 24 juli 1932 werd het stadhuis plechtig ingehuldigd en ingezegend door onderpastoor EH Masschelein (pastoor Froidure was ziek).  Ook het kruis werd gezegend en plechtig in de raadzaal geplaatst.

Op de inhuldiging waren alle katholieke mandatarissen en de lokale geestelijkheid present.  De liberalen kwamen niet opdagen uit protest !

Toekomst

Kruisbeeld uit Raadzaal gemeentehuis naar St Antonius Kerk

In de huidige politieke constellatie worden geen religieuze symbolen meer geduld in openbare gebouwen.  Vandaar dat de toekomst van het kruisbeeld onzeker was en sommigen vreesden dat dit historisch kruisbeeld op een of andere rommelmarkt zou belanden.

De alertheid van bestuurslid Heyst Leeft Ronny Engelrelst (die zelf vele jaren als zoon van de concierge in het stadhuis woonde) heeft het kruisbeeld gered.  Met dank aan erfgoedschepen Annie Vandenbussche en het schepencollege.

Op maandag 30 juli werd het kruisbeeld in aanwezigheid van een delegatie van de kerkfabriek en het bestuur Heyst Leeft door schepen Annie Vandenbussche plechtig overhandigd aan pastoor Philippe Vanden Driessche.  Hij was opgetogen met deze gift en sprak zijn dankbaarheid uit.

Reacties