Eerste winnaars Cartoonrad Cartoonfestival
Knokke-Heistenaar en CEO Marc Slabbinck trots op grootste casino van Vlaanderen

Impact van proefeiland steeds duidelijker

Safe_image.php
Zo ziet het er écht uit, het « proefeiland » (in gele kleur) zoals reeds vastgesteld in het Koninklijk besluit tot vaststelling van het Marien Ruimtelijk Plan voor de periode van 2020 tot 2026, uitgezet in een Google Maps-kaart. De kortste afstand vanaf de blauwsteen (rand van de dijk) tot aan de zuidelijk rand van het testeiland bedraagt 1,3 km. Op die 1,3 zou men dus kustvaart toelaten, binnenschepen die elkaar kruisen op weg van Zeebrugge naar Antwerpen of omgekeerd. De lengte van dit eiland is 4,93 km en de breedte 1,71 km.

De rode vlek is de zandbank « Paardenmarkt », munitiedepot van de eerste wereldoorlog, welke nu opgeruimd zou worden.

De periode van openbaar onderzoek waarbinnen bezwaar kan aangetekend worden loopt gedurende de zomer,  de petities zijn te vinden handelaars, het stadhuis, onze toerismekantoren en HIER ONLINE.

Reacties