Rookverbod in de duinen
Impact van proefeiland steeds duidelijker

Milieu-racisme bij het Agentschap voor Natuur en Bos laat 9 voetbalvelden dennebos verdwijnen in KH

37848026-frankrijk-zeedennen-in-la-forêt-des-landesEerder verscheen in onze krant het plan van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) om vanaf vanaf september 2018 Europees beschermde topnatuur in de Hazegrasduinen en de Oosthoek in onze gemeente te herstellen. In de Hazegrasduinen gebeurt dat op een domein van een private eigenaar (Landbouwvennootschap De Landsheer), via een erfpachtovereenkomst die afgesloten werd voor een periode van 27 jaar. In de Oosthoek wordt een poel aangelegd en worden invasieve exoten verwijderd. De werken zullen zowel de biodiversiteit als de belevingswaarde van het gebied ten goede komen.

Beseft men eigenlijk wat 48.000 m2 bos omvat ?

"Dat zijn negen voetbalvelden prachtig, weliswaar privé-bos die gekapt worden, zegt tuinaannemer Henk Warnier in een reactie in onze krant. Dit bos met vooral prachtige zeedennen is ook een super biotoop hoor. grasland is er reeds genoeg, zeker na de omvorming van de weiden aan het Zwin Pure verspilling van gemeenschapsgeld. Wanneer stopt men deze waanzin van een bepaalde ambtenarij en maakt men natuurgebied bij ipv te vernietigen. Honderden zeedennnen (wat ze dan exoten noemen maar net beeldbepalend is voor onze kustgemeente) kappen om wat sleedoorn en wilgjes te planten. Dit in tijden van bestrijding van fijn stof, noem ik alvast geen verbetering. Verstandiger is dat men de magere zandakkers, waar er enkel mais en aardappelen staan, (tussen dit bos en de Graaf Jansdijk) omvormt tot natuurgebied, dat is pas een verbetering", aldus nog Warnier.

Wat zijn invasieve exoten?

Uitheemse soorten zijn planten, dieren of micro-organismen (zoals schimmels) die van nature niet in onze streken voorkomen. Deze soorten hebben zich kunnen verspreiden door toedoen van de mens.

Het aantal uitheemse soorten is de afgelopen jaren sterk gestegen. In Europa zijn er bijna 11.000 uitheemse soorten in de natuur vastgesteld. Ook in Vlaanderen neemt hun aantal toe.

De meeste uitheemse soorten geven geen problemen omdat ze niet kunnen overleven in onze natuur, of omdat ze niet uitgroeien tot een plaag, of omdat ze geen schade aanrichten Maar als een uitheemse soort zich vestigt én zich sterk uitbreidt, kan die wel enorme schade of overlast veroorzaken. In dat geval spreekt men van een 'invasieve’ uitheemse soort, ook wel 'invasieve exoot' genoemd.

Invasieve exoten kunnen

  • inheemse soorten onderdrukken of opeten
  • ziektes overdragen naar andere soorten
  • een gevaar vormen voor de volksgezondheid
  • economische schade berokkenen (bijv. omdat de bevaarbaarheid van waterlopen in het gedrang komt)

Invasieve exoten kunnen worden aangepakt door middel van preventie, door snel in te grijpen, of door een aangepast beheer. Hiertoe zijn maatregelen voorzien in de Europese en Vlaamse wetgeving. Laat ons eerlijk zijn je kan toch moeilijk stellen dat een bos vol zeedennen zoals er langs de kust van West-Europa tientalen zien een bedreiging vormen zoals omschreven in de vier punten hier boven. Moeten we net zoals we tegen het proefeiland zijn voor onze kust ook niet tegen het rooien zijn van een  9 voetbalvelden groot bos vol zeedennen?

 

 

Reacties