Het Weer in Knokke-Heist
Gemeente is juridische strijd tegen kusteiland begonnen

Verliest Blankenberge z'n MUG-dienst aan Knokke-Heist

Eerste schepen, Daphné Dumery: “Het is niet voor het eerst dat we door de coalitiepartner in het ongewisse worden gelaten. Maar wat ons het meest stoort zijn de ongenuanceerde uitspraken van burgemeester Ivan De Clerck die het dossier geen meter verder zullen helpen, integendeel. We willen ons daarvan dan ook met klem distantiëren.”

Volgens de N-VA dateert het dossier van voor 2011 en wist het ziekenhuis toen al wat de consequenties zouden zijn indien ze de dienstverlening nodig voor een erkenning als MUG zouden overhevelen naar een nieuwe campus in Knokke-Heist. "In mei 2018 zijn alle documenten rond dit dossier die niet in de officiële briefwisseling zitten boven water gekomen, waaronder de belofte voor het verlenen van een jaarlijkse subsidie van de stad aan AZ Zeno van maximaal 215.000 euro voor de installatie van een PIT of PIT+, ondertekend door toenmalig burgemeester Ludo Monset. Dit document is echter nooit tot in het schepencollege geraakt, laat staan op de gemeenteraad. Het is steeds hetzelfde verhaal. Open VLD Blankenberge is gewoon te lang aan de macht geweest, verzwijgt cruciale informatie en behandelt haar coalitiepartner(s) met minachting. Deze werkwijze komt nu in dit dossier als een boemerang terug".

Reacties