Opinie: "Schepen Wittesaele klopt zich iets te hard op de borst"

Opinie
Knokke-Heist bevestigt in een eigen persbericht zijn financieel marktleiderschap in de kustregio. In de topper van de Belgische badsteden is de omzet uit de bestedingen van toeristen in 2015 opnieuw fors gestegen.

“De marketing- en communicatiestrategie van de gemeente geeft de lokale economie jaarlijks een nieuwe boost”, staat te lezen in de persmededeling en staat in schril contrast met een recente studie die de gemeente liet uitvoeren.

De cijfers van Westtoer: De omzet uit bestedingen van toeristen in Knokke-Heist steeg van 2009 tot 2015 met liefst 125,9 mio € of +27,9%. In 2015 bedroegen de bestedingen van toeristen in Knokke-Heist 581,8mio €. De forse groeicijfers – die werden gemeten in zowel 2014 (+5,5%) als 2015 (+8,5%) – zijn volgens de dienst toerisme opvallend.

Maar in werkelijkheid is er helemaal geen sprake van een verhoging voor de lokale middenstand in tegendeel. De stijging van de toeristische bestedingen komt terecht in projecten zoals de BMW lounge, Thee met vlinders, Cirque du soleil, Only White…. Die inkomsten komen helemaal niet terecht bij de lokale middenstand van Knokke-Heist. 

Het typische ‘Young at Heart’-gevoel van Knokke-Heist wordt volgens het persbericht door de dienst Toerisme Knokke-Heist regelmatig bevestigd via reclamecampagnes in print en op radio. Naast klassieke media investeert de dienst Toerisme sinds meerdere jaren ook in nieuwe, digitale media om potentiële bezoekers van Knokke-Heist te bereiken. Het internet en de digitale netwerken hebben immers zeer grote invloed gekregen op de beeldvorming en de beslissingen van toeristen. Indien een badplaats in de digitale media niet of onvoldoende gevonden wordt, dan is de kans ook veel kleiner dat potentiële bezoekers zullen overwegen om deze kustgemeente te bezoeken. Precies daarom bestaat, sinds 2015, de ambitie in Knokke-Heist om via digitale media uit te groeien tot een heuse ‘Conversation City’.

Anthony Wittesaele, Schepen van Toerisme klopt zich nogal luidruchtig op de borst: “We werken al 2 jaar zeer intensief aan het juist profileren van Knokke-Heist op digitale media, waarbij we van onze gemeente een feelgood-onderwerp op sociale media maken. Inwoners en bezoekers delen hun fijne belevenissen en activiteiten in Knokke-Heist onder hun ‘vrienden’ via onze myKH-kanalen op Facebook, Instagram, Twitter en recent nog Chestnote, een nieuwe app.. Ik daag je uit om deze platformen eens te gaan bekijken. Die vooral bol staat van de eigen foto's en berichten. 

De dialoog via sociale media is volgens Wittesaele de modernste versie en de sterkste vorm van reclame die er is. Het gaat om de zogenaamde “mond-aan-mond-reclame van de 21ste eeuw” en is een essentieel onderdeel geworden van onze communicatiestrategie in een competitieve wereld die razendsnel opschuift in de richting van online”. Klopt, maar daar gaat het niet om. De verpakking van de doos kan dan wel kloppen, ook de inhoud moet dat doen! Reclamespots uitzenden voor het shoppen op zondag, terwijl men tegenwoordige overal kan shoppen op zondag kun je neerpennen in het grote marketing blunder boek van Knokke-Heist. 

Met het hoogste budget aan de kust zou men van de dienst Toerisme meer mogen verwachten. Waarom nu plots naar buiten komen met cijfers van een niet zo recente studie van Westtour? We kunnen alleen maar veronderstellen dat de studie van Idea Consult te veel vraagtekens zet achter het huidige beleid van de Schepen v. Toerisme. De studie wees terecht op een aantal grote tekortkomingen ten aanzien van het middenstandsbeleid in Knokke-Heist. Iets waar ook de Lokale Raad v. Economie  schepen in het verleden al op had gewezen. “Eigen lof stinkt” is een spreekwoord die men blijkbaar op het Lichttorenplein niet kent. Waar de middenstand in Knokke-Heist op wacht is de effectieve realisatie van de adviezen uit de studie van Idea Consult, de kernversterkende maatregelen en de aanpak van de Zeedijk.

By: GJEM - Ook uw opinie is welkom: redactie@kneistikrant.be

 


De Opinie van Aimé Govaert: De affiche van de ZOUTE GRAND PRIX

Zoute GP in kalender-boekje Toerisme K-HDe affiche van de ZOUTE GRAND PRIX is in het straatbeeld verschenen. Ook afgedrukt in het kalenderboekje ZOMER 2016 van TOERISME KNOKKE-HEIST vzw. De affiche is eentalig Engels met Franse tint. Geen woord Nederlands. Met het logo van de gemeente KNOKKE-HEIST.

De tekst:

ZOUTE GRAND PRIX - KNOKKE LE ZOUTE - BELGIUM - 6-9 october 2016 - 7th edition - ZOUTE CONCOURS D’ELEGANCE by Bank (…) Register your car online. Buy your tickets online.

Aangezien Knokke-Heist dat evenement subsidieert, uitpakt met logo KNOKKE-HEIST op de affiche, en TOERISME KNOKKE-HEIST vzw enkel die Engelstalige affiche afdrukt in het Nederlandstalig boekje ZOMER 2016, heb ik de Gemeente gevraagd of de taalwet niet wordt overtreden. Ook aan de dienst Toerisme heb ik mijn bezwaar voorgelegd.

Hierna het antwoord van een medewerker van de Dienst Communicatie:

“De Zoute Grand Prix wordt niet georganiseerd door het gemeentebestuur, maar door de privé-organisatie Zoute Events. De taalwetgeving is dus niet van toepassing. Zij zijn vrij om andere talen te gebruiken in hun externe communicatie en aangezien het hier om een internationaal evenement gaat, vermoed ik dat ze voor het Engels kozen.”

Ons gemeentebestuur dat subsidieert pakt dus niet alleen uit met haar logo, maar de stafmedewerker keurt het ook niet af en vindt het dus niet spijtig: “(…) aangezien het om een internationaal evenement gaat (…)”. Slik dus maar, beste stadsgenoten, dat op ons grondgebied een groot toeristisch evenement alleen Engelstalige affiches uitbrengt, dicht bij o.a. het Albertplein! En ook dat de dienst Toerisme (die niet reageerde) de affiche in haar kalenderboekje afdrukt. Ook in de Lippenslaan geen enkel woord Nederlands op de Grand Prix lichtreclame met logo KNOKKE-HEIST.

Besluit: hoe groter een Zoute-evenement, hoe groter de minachting voor onze taal.