Kneistival beloofd ook dit jaar weer top te worden

17424896_1469366823095906_4264062375823835522_nMet de aankondiging van Les Truttes is de lentelancering van Kneistival een feit. Samen met Alaska Gold Rush, The Subs, Admiral Freebee, La Jungle, George Baker Ft Reservoir Dogs Band en de Ketnetband zijn nu de eerste namen bekend. Het festival vindt plaats van 17 tot en met 22 juli.


Eerste steen voor de Residentie Pier & Wanne

CollageOp zaterdagmorgen plaatsten het schepencollege en het bestuur van T’ Heist Best en Vivendo in de wijk Heulebrug de eerste steen van de residenties ‘Pier’ en ‘Wanne’, genoemd naar de in Heist sinds 1938 gekende reuzen. De meergezinswoningen met 52 appartementen, 45 ondergrondse garages en fietsenberging, gelegen langs Bakboord, Roergang en Loopplank worden gebouwd in een samenwerkingsverband van de SHM T’ Heist Best en de SHM Vivendo uit Brugge. Residentie Wanne omvat 28 sociale huurwoningen (T’ Heist Best), de vleugel Pier telt 24 sociale koopwoningen (Vivendo). De appartementen hebben 1, 2 of 3 slaapkamers en beschikken steeds over een terras.


De mooiste en grootste carnavalstoet van West-Vlaanderen in net geen 1000 foto's

Alain Donvez

Soroptimist club Knokke Oostkust ondersteunt nieuwe werking school De Vuurtoren

Banner-4
Op maandag 16 januari gaat De Vuurtoren, school voor buitengewoon onderwijs type basisaanbod een gezellige namiddag tegemoet. Ze verwachten er een delegatie dames van de serviceclub, Soroptimist Knokke-Oostkust. De dames komen niet met lege handen maar sponsoren de school met heel wat didactisch materiaal. De school startte dit schooljaar met een nieuwe werking in de vorm van co-teaching en maandprojecten. Zowel in de onderbouw als de bovenbouw zijn meerdere leerkrachten verantwoordelijk voor de klasgroep. Hierdoor ontstaan er meer differentiatiemogelijkheden en kun je gerichter inspelen op de onderwijsbehoeften van ieder kind. Er werd ook gekozen om met maandthema’s te werken. Deze projecten op schoolniveau kennen heel veel succes bij alle leerlingen. Zo’n nieuwe aanpak vraagt nieuwe middelen. De school is de soroptimist club dan ook zeer dankbaar voor hun steun. Na een rondleiding en een presentatie worden er samen gezelschapsspelletjes gespeeld. Het belooft een leerrijke namiddag te worden!


Kerstboomdief aan het werk in Knokke-Heist?

15492276_1517784238236115_2703934576028411086_nHet zal je maar overkomen. Als handelaar investeer je in een kerstboom om voor sfeer te zorgen in je straat en gemeente. Maar als je ’s morgens de zaak open doet blijkt de kerstboom plots verdwenen.

“Waar is onze mooie kerstboom naartoe, vroeg de zaakvoerder van Ghevaert BVBA vandaag af op de sociale media. Verdwenen zaterdag op zondag...heel spijtige zaak. De winkel net een week open...Unizo doet hun best om een mooie warme kerstgloed te geven en dan zijn er altijd mensen die zoiets niet gunnen of er niet bij stilstaan er daar veel tijd en moeite is ingestoken...spijtig”, aldus nog de zaakvoerder.


Rolling Stones Fandag + Rockfest in 320 foto's

Alain Donvez

"The Wale" op het strand van onze gemeente

Foto's: J.P. Hoeck

Visserskapel zal worden opgesmukt

Visserskapel2-750x563
De Visserskapel op het Cornelius Bassensplein in Heist wacht sinds enige tijd op een grondige restauratie. De parochie Sint-Antonius Abt heeft nu beslist om dit beschermd monument dat dateert van 1892 in volle luister te herstellen. Op 7 november 2016 starten de restauratiewerkzaamheden die een 40-tal werkdagen zullen duren. Tijdens de werkzaamheden blijft de Visserskapel gesloten. Begin 2017 hoopt de parochie de geklasseerde kapel weer te kunnen openen voor het grote publiek. Veel mensen kunnen er dan opnieuw terecht voor hun devotie aan O.L.V.- Vrouw Ster der Zee, een gedachtenis voor een overleden visser of gewoon een kijkje nemen in deze bijzondere Heistse locatie.

Historiek

In het midden van de 19de eeuw was Heist een klein schilderachtig vissersdorp, gelegen in een mooi en weinig bewoond natuurgebied. Veilig beschut langs de zeekant door een brede strook duin lag de kern van het dorp in een gebied dat we ongeveer kunnen afbakenen binnen de huidige Nicolas Mengélaan, Kursaal-, Kerk- en Vuurtorenstraat. De parochiekerk stond in die tijd nog langs de steenweg naar Ramskapelle, nu de Heistlaan. In 1854 lieten reder Cornelius Bassens en pastoor RH. Nounckele een kapel bouwen in de duinen langs de visserswegel, de huidige Vuurtorenstraat. Dit was een voetpad dat de vissers hadden gebaand vanuit het dorp naar het strand. De aanlegplaats van de schuiten bevond zich immers voor de bouw van de zeedijk op de westzijde van Heist. Bij die gelegenheid schonk reder Bassens een 18de eeuws O.L.V. beeldje dat een grote aantrekkingskracht uitoefende op de vissersfamilies. Het visserskapelletje werd een plaats van verering en gebed. Troost bij het verlies van een verwante op zee en dank bij een wonderbare redding, dank voor de aanleg van de eerste spoorweg Brugge-Heist. Vanuit Blankenberge tot de dorpskom van Heist legde men de sporen op de nog bestaande Graaf Jansdijk. De kapel stond naast het kruispunt waar nu de tramsporen de overgang dwarsen met de Vuurtorenstraat. In 1868 moest de kapel afgebroken worden. Het O.L. V. beeld en de kapelversieringen werden tijdelijk ondergebracht bij de reder Pieter De Groote, de opvolger van reder Bassens. Op vraag van de Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis, werd het Lieve Vrouw beeldje in 1892 aan het klooster gegeven om het aldaar te vereren in afwachting dat men een nieuwe kapel zou bouwen.

Op 18 september 1891 kochten de E.Z. Marie Allaer, Elisa Gadeyne, Rosalie Debruyne en Emma Huyghe, alle vier kloosterlingen in de Congregatie van de Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis te Heist, een perceel grond in een verkaveling in de duinen, van de "Société Anonyme de Heyst-sur-mer" of "Naamloze Vennootschap van Heist-aan-zee". Het stuk bouwgrond had aan de straatkant een breedte van vier meter op zes meter diep. Het bevond zich in een straat in aanleg, de huidige O.L.V. straat. De E.Z. betaalden, 200 fr., voor de totale oppervlakte van 24 m 2 en verwierven de grond gemeenschappelijk, de volle eigendom ervan overdragend aan de langst levende. Op 31 maart 1934, heeft E.Z. Emma Hughe, verblijvende in het klooster te Assebroek, na het overlijden van haar drie medezusters, het perceel bouwgrond met de er opgerichte "Visscherskapel" overgedragen aan de ,,V.Z.W.. Parochiale Werken Der Dekenij Brugge-Noord" te Brugge. Met de toestemming van de vier kloosterzusters en onder impuls van de pastoor E.H. Plaetevoet, bouwde in 1892 de metser Jacob Demeulenaere uit Heist, in opdracht van aannemer Leopold Willems uit Brugge, de huidige bidplaats voor 3.500,- Frank. De bouw werd bekostigd met het onteigeningsgeld van de eerste kapel, geschonken door de familie De Groote. In de kerk deed men een omhaling. De reders en veel arme vissers, alsook de badgasten, gaven milde giften.

Het werd een ranke neogotische kapel. Opgetrokken in rode bakstenen met witstenen paramenten. De beuk is rechthoekig en afgesloten met een driezijdig koor. Het leien zadeldak werd bekroond met een kleine houten dakruiter. In de puntgevel met kruis, zit een spitsboogvormige ingang. De gevel wordt verstrekt door twee verjongende steunberen.  1 In de gevel zit een roosvenster. De zijgevels van de kapel zijn geopend door zes spitsboogvensters met in lood gevat glas. Deze gevels zijn eveneens versterkt door zes steunberen. Tegen de rechter zijgevel is een “kaarsenhuisje” aangebouwd. In het interieur zijn de muren bepleisterd en afgezet met een houten lambrisering. Op het houten spitsboog-vormig tongewelf zijn drie goudkleurige afbeeldingen aangebracht tussen bloemenranken: links "Gulden Huis", midden "Toren van David", rechts "Deur des Hemels", in de banderollen "bid voor ons". Links in de kapel staat het beeld van de H. Petrus, patroon van de vissers. Het neogotisch altaar met troon, waarop het O.L.V. beeldje staat tegen een geschilderde "zeestorm" als achtergrond, wordt van de bidruimte gescheiden door een fraai gesmeed hek.

Het altaar is nu bedolven onder de bloemen en kransen. Achter het altaar is er op de muur "Ave Maria" geschilderd op twee banderollen. Drie mooie miniatuurscheepjes, talrijke Nederlands- en Franstalige ex-voto' s, 26 reddingsboeien en 35 lijsten met foto' s getuigen van een levendige devotie en piëteit voor de verloren familieleden op zee. In het kaarsenhuisje branden steeds kaarsen in smeedijzeren kandelaars.

Het slanke en sierlijke O.L. V. beeldje, dat Cornelius Bassens in 1854 geschonken had, en dat tot in 1975 op het altaar stond, was ongeveer 50 cm hoog en gebeeldhouwd in kerselarenhout. Dit Vlaamse houtsnijwerk uit de 18de eeuw, stelde de H. Maagd voor met op de linkerarm het kindje Jezus. Beiden droegen een klein zilveren kroontje op het hoofd. De Moeder Gods hield een scepter in de rechterband, het kindje een wereldbol in de linkerhand. Oorspronkelijk was het beeldje beschilderd. De Moeder Gods droeg een witte hoofddoek, een rood kleed en de blauwe gedrapeerde mantel was bezaaid met gouden sterren. Alhoewel verhaald wordt dat destijds een gebrekkige dame werd genezen dank zij haar devotie voor O.L. V. van het Visserskapelletje, gaat het beeld niet door als miraculeus. Nochtans wordt bij storm veelvuldig de hulp van O.L.V. afgesmeekt en worden er kaarsen aangestoken op de smeedijzeren kandelaar in de kapel.

leder jaar wordt in de Zeezegening van 15 augustus het O.L.V. beeldje door de pastoor meegedragen, begeleid door de vissers, ook de miniatuurscheepjes, al de reddingsboeien en de herinneringsfoto 's. Op zaterdag 1 februari 1975 werd op klaarlichte dag dit antiek Mariabeeldje uit de Visserskapel ontvreemd. Wat de dief bezielde, zal wellicht nooit geweten zijn, maar laat zich raden! Deze diefstal werd door de hele Heistse bevolking en in visserijmiddens met grote verontwaardiging beschouwd als een schending van het bedevaartsoord voor de vissers die omkwamen op zee. Om deze leemte op te vullen heeft wijlen de heer Jos Ach, de delicate taak op zich genomen om aan de hand van foto's een nieuw beeldje te vervaardigen. Deze Heistse kunstenaar behield zorgvuldig het thema, en legde een eigen visie in zijn werk. Op 1 november 1975 werd het beeldje plechtig ingehuldigd in aanwezigheid van de gemeentelijke en geestelijke overheid, alsook een honderdtal belangstellenden. Terzelfdertijd werd een herinneringsplaat onthuld die bevestigd werd aan de voorgevel van het Visserskapelletje met onderschrift "Visserskapel 1854 - Heyst Leeft".


Femke Serlet jongste redacteur van de klas- en kneistikrant

3
In het 4de leerjaar van VBS Olvo, werken ze nu extra digitaal. Ze gebruiken de iPads om leerstof in te oefenen, om foto's te maken tijdens een leeruitstap, om de kaart van onze gemeente te bekijken, om artikeltjes te schrijven op onze klasblog, om iets op te zoeken en we leerden al een beetje over programmeren. Eén van de leerlingen, Femke Serlet, uit het 4de lj schreef onderstaand artikeltje op onze klasblog en meteen ook voor de Kneistikrant:

We zijn begonnen met een nieuwe week. Het is een speciale week: de digitale week. We werkten al veel op de ipad, op bingel en kweetet, maar deze ochtend hebben we iets supercool gedaan. We hadden een schildpad op de ipad en we moesten in het Engels typen wat hij moest doen . Bijvoorbeeld : forward 200. Dat betekent tweehonderd stapjes vooruit. Maar het zijn wel kleine stapjes omdat de schildpad zo klein is. Als je het niet goed snapte mocht je aan het digibord komen. Dan deden we het samen vooraan met de juf . Dan mocht je op het digibord de schildpad een opdracht geven . Dan hadden we aan het digibord een hoek gemaakt en dat was super leuk. En als je dat doet, leer je ook een beetje Engels bij. Wat wel een beetje moeilijk was: je moest soms het schildpadje draaien en dan moest je wel een beetje schatten. We hadden wel geleerd dat je moest 180 typen om het schildpadje naar de andere kant te laten kijken. En 90 om een hoek te maken. Ik vond het supercool!

Met dit artikel is Femke Serlet meteen de jongste redacteur van de digitale krant van Knokke-Heist. Proficiat!

2


Fout feestje bij BS Olvo Heist/Ramskapelle

Afgelopen vrijdag organiseerde BS Olvo in de zaal Ravelingen een Foute Avond. Met een exclusieve TOP 40. Ook onze starfotograaf Alain Donvez was er.