#GR2018: Wil jij stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen?

Gemeenteraadsverkiezingen-2018Dit jaar is het weer zover: tijd voor gemeenteraadsverkiezingen! Niet-Belgen kunnen in sommige gevallen toch hun stem uitbrengen. Ben jij geen Belg, maar ben je afkomstig uit een lidstaat van de Europese Unie? Dan kun je stemmen als je voldoet aan de voorwaarden én je op voorhand inschrijft als kiezer. Ben je geen Europeaan, maar woon je al minstens vijf jaar in ons land? Ook dan mag je stemmen, als je voldoet aan de voorwaarden en je jezelf ingeschreven hebt. Schreef jij je eerder al in voor de verkiezingen van 2000, 2006 of 2012? In dat geval hoef je je niet meer in te schrijven en ben je automatisch stemgerechtigd.

Voorwaarden voor niet-Belgen afkomstig uit EU-landen:

  • Onderdaan zijn van één van de 27 andere lidstaten van de Europese Unie
  • Minstens 18 jaar zijn op datum van 14 oktober 2018
  • Ten laatste op 31 juli 2018 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst
  • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een gemeente sinds 1 augustus 2018
  • Op 14 oktober 2018 de politiek en burgerlijke rechten genieten

Voorwaarden voor niet-Belgen afkomstig van een staat die geen lid is van de Europese Unie:

  • Onafgebroken in België verblijven (een wettelijke verblijfstitel hebben) gedurende 5 jaar
  • Minstens 18 jaar zijn op datum van 14 oktober 2018
  • Ten laatste op 31 juli 2018 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst
  • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een gemeente sinds 1 augustus 2018
  • Op 14 oktober 2018 de politiek en burgerlijke rechten genieten

Ingeschreven? Dan MOET je gaan stemmen

Voor beide groepen is het belangrijk te weten dat eenmaal je jezelf ingeschreven bent op de kiezerslijst je ook kiesPLICHT hebt. Je kan dus ook opgeroepen worden om als bijzitter te fungeren in een stembureau.

Inschrijven kan tot 31 juli 2018

Wil je deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen? Laat je dan zo snel mogelijk registreren bij de dienst Burgerzaken en dit ten laatste op 31 juli 2018. Wacht niet tot de laatste dag, vraag ernaar bij je eerste bezoek aan de dienst Burgerzaken!


#GR2018: Anthony Deklerck op N-VA Lijst

GemeenteraadsverkiezingenPERSBERICHT

N-VA Knokke-Heist krijgt naar eigen zeggen versterking van de 28-jarige Anthony Deklerck staat in een persbericht te lezen.  Anthony is de achterkleinzoon van burgemeester Lodewijk (Louis) De Klerck en gekend in de hotel- en recasector. Hij is sterk ingeburgerd in het gemeenschapsleven van Knokke en zet zich als innovatieve toeristische ondernemer in voor Knokke-Heist. Hij kiest bewust voor de N-VA als sterke partij die broodnodige hervormingen echt doorvoert.  Hij gelooft dat de N-VA een belangrijke rol speelt in Knokke-Heist.

Anthony Deklerck : ‘Ik wil mij inzetten voor Knokke-Heist en in de voetsporen treden van mijn overgrootvader, die burgemeester van Knokke was.  Knokke-Heist verdient anno 2018 een nieuw elan, met frisse nieuwe ideeën.  Knokke-Heist moet als toeristische kustgemeente opnieuw voortrekker worden en ons internationaal op de kaart zetten.  ’

Zijn keuze voor de N-VA is duidelijk.  ‘De N-VA begrijpt wat leeft in Vlaanderen en kan de broodnodige hervormingen doorvoeren.  Minister Weyts en onze lokale volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser, zetten zich in om de toeristische sector verder te professionaliseren, innovatie aan te moedigen en meer toeristen naar Vlaanderen te lokken.  Datzelfde moeten we ook in Knokke-Heist doen.  Ik wil mijn expertise ter beschikking stellen van de partij en de spreekbuis zijn van de lokale hotel en reca-sector’ verduidelijkt Anthony.

Anthony en Cathy

De N-VA is in Knokke-Heist nodig.  Ik ben overtuigd dat de N-VA een belangrijke rol moet spelen.  Ze is de enige partij met een vernieuwende toekomstvisie op Knokke-Heist.  Ze wil behouden wat goed is, maar de gemeente verder ontwikkelen als toonaangevende toeristische gemeente waar het goed wonen, leven en werken is, met respect voor natuur, milieu, jongeren en ouderen.  De N-VA in Knokke-Heist maakt deel uit van de grote N-VA familie, met  een sterk expertisenetwerk en met goede voorbeelden voor lokale werking.  Ik ben jong, en als beginnend politicus, kies ik voor de partij van de toekomst, ook in Knokke-Heist.’

Cathy Coudyser, fractieleidster en N-VA volksvertegenwoordiger : ‘Wij zijn tevreden dat Anthony ons team komt versterken.  Knokke-Heist is een toeristische gemeente. Wij hebben onze hotels en horeca hard nodig.  Ze verdienen voldoende ondersteuning want ze zorgen voor een bruisende gemeente en voor een grote tewerkstelling. We hebben meer dynamiek en daadkracht van ons gemeentebestuur nodig zodat Knokke-Heist zomer en winter bloeit. ‘