Openbare werken: Natiënlaan - Kalvekeetdijk

Kalvekeetdijkdoorsteek2017-500x332De Kalvekeetdijk is van 6 tot 27 maart 2017 afgesloten tussen de Natiënlaan en de Herenweg om een doorsteek te realiseren. Het gemotoriseerd verkeer in de Kalvekeetdijk, komend uit de richting Heist, wordt omgeleid aan het kruispunt Kalvekeetdijk/Herenweg, via de Herenweg naar de nieuwe, tijdelijk aangelegde weg. Het gemotoriseerd verkeer op de Natiënlaan wordt omgeleid aan het kruispunt Natiënlaan/nieuwe tijdelijk aangelegde weg om via de nieuwe tijdelijke weg de Herenweg te bereiken. Het fietsverkeer langs de Kalvekeetdijk komend uit de richting Heist wordt omgeleid ter hoogte van het kruispunt Kalvekeetdijk/Herenweg, via de Herenweg naar de nieuwe, tijdelijke weg om dan via deze tijdelijk aangelegde weg het fietspad op de Natiënlaan te bereiken. Het fietsverkeer dat de Natiënlaan volgt, wordt via het kruispunt van de Natiënlaan (nieuwe tijdelijk aangelegde weg) omgeleid langs de nieuwe tijdelijke weg naar de Herenweg


Openbare Werken: Duinbergenlaan

Openbare werkenVan dinsdag 7 tot en met maandag 13 maart 2017 wordt het kruispunt Duinbergenlaan/Knokkestraat afgesloten om de riolering van de werken in de eerste fase van de Duinbergenlaan (tussen station en de Knokkestraat) aan te koppelen op de bestaande riolering op het kruispunt Knokkestraat/Duinbergenlaan. Om deze ondergrondse verbinding tot stand te brengen wordt het kruispunt Knokkestraat/Duinbergenlaan afgesloten. Er is een omleiding voorzien via de Elizabetlaan. Gedurende deze periode is er ook een algemeen parkeerverbod van kracht langs elke tak van het kruispunt Knokkestraat/Duinbergenlaan, en dit telkens de eerste 25 m vanaf het kruispunt.

Tijdens de werken kunnen bewoners van de Knokkestraat en Duinbergenlaan hun woning nog bereiken met de wagen. Voor de inwoners van het Tingelhof en de Duinbergenlaan (ten zuiden van Knokkestraat) is dit niet het geval. Tijdens het weekend van 18 maart zullen de bewoners wel opnieuw gebruik kunnen maken van de tijdelijke werfweg. 


Pleintje Majoor Quaillestraat krijgt facelift

Majoorqaillestraat-500x484
Nadat reeds eerder de omheiningsmuur en de windschermen op het pleintje tussen de Majoor Quaillestraat en de Wandelaar in Duinbergen werden verwijderd, is de aannemer nu ook effectief gestart met de omvorming van dit pleintje tot een gestileerde duin. De zandbodem wordt helemaal beplant met helmgras. De subtiele hoogteverschillen die nu al aanwezig zijn, blijven bestaan. In dit duintje zullen enkele betonnen elementen geplaatst worden op verschillende hoogtes. Deze elementen kunnen dienen als stapstenen, zitbanken of speelse accenten tussen het helmgras. De vorm van het plein zal behouden blijven en wordt geaccentueerd door verlichting met een blauwe gloed in de boordsteen. Het volledige plein wordt uitgevoerd in de kleuren van de zee. Het lichtbeige zand met saliegroen landschap, de lichtgrijze elementen en blauwe verlichting moeten zorgen voor een rustig straatbeeld.

Werken in de Jonckheerestraat

Werkzaamhedenafsluiting-250x188In opdracht van de Oostkustpolder zal aannemer Verhegge werkzaamheden uitvoeren aan enkele duikers in de Jonckheerestraat. Deze werken gaan van start op maandag 6 februari 2017 en zullen een drietal dagen duren. Tijdens de werkuren (van 8 tot 17 uur) zal de rijbaan ter hoogte van deze werkzaamheden afgesloten zijn voor het verkeer. Het verkeer van en naar Ramskapelle wordt omgeleid worden via de Spelemanstraat. Vanaf maandag 20 februari 2017 start dan aannemer Seru in opdracht van het gemeentebestuur met het verstevigen van de uitwijkstroken in de berm. Er is tijdens de werkzaamheden enkel nog plaatselijk verkeer in de Jonckheerestraat toegelaten. Het verkeer van en naar Ramskapelle wordt omgeleid via de Spelemanstraat.


Westkapellestraat nog afgesloten tot 10 februari

Werkzaamhedensfs-250x252Nog tot en met vrijdag 10 februari 2017 zal de Westkapellestraat t.h.v. huisnummer 168 afgesloten zijn voor het autoverkeer. De riolering van een nieuwe verkaveling moet namelijk aangesloten worden aan het bestaande rioleringsnet. Het fiets- en voetgangersverkeer zal geen hinder ondervinden. Het autoverkeer zal aan het kruispunt van de Westkapellestraat met Breed Veertien omgeleid worden via Breed Veertien – Heistlaan – Marktstraat – Westkapellestraat. Ter hoogte van het kruispunt van de Westkapellestraat met de Hendrik Consciencestraat moeten chauffeurs een omleiding volgen via Westkapellestraat – Marktstraat – Heistlaan – Bakboord – Breed Veertien – Westkapellestraat.


Openbare Werken: Kopsdreef

Openbare werken
Openbare werken
In opdracht van een projectontwikkelaar zal een aannemer in de Kopsdreef het bemalingswater via een ondergrondse aansluiting laten afvoeren in de riolering. Hiervoor moet in de Kopsdreef ter hoogte van de Lippenslaan een ondergrondse aansluiting gerealiseerd worden. Voor de duur van de werkzaamheden zal de Kopsdreef ter hoogte van de Lippenslaan daarom niet bereikbaar zijn met een motorvoertuig. Deze werkzaamheden gaan van start op maandag 19 december 2016. De aannemer voorziet een drietal werkdagen.

Openbare Werken: Graaf Jansdijk en Keuvelhoekstraat

Openbare werken
Vanaf vandaag is de Graaf Jansdijk omwille van rioleringswerkzaamheden afgesloten ter hoogte van de Lindelaan. De Keuvelhoekstraat is eveneens werfzone tussen de Duivenlaan en Magere Schorre. Tot en met 9 december 2016 wordt daarom het verkeer via de Magere Schorre omgeleid. In de Magere Schorre tussen de Boslaan en Duivenlaan geldt een algemeen parkeerverbod. Bewoners en aannemers worden aangeraden om hun voertuigen op privaat terrein/werf te parkeren. De lokale politie houdt extra controle op de naleving van het parkeerverbod.


Openbare werken: Dalgang, het Zomerpad en de Van Cailliedreef

Openbare werken
Een aannemer in opdracht van Eandis gestart met de aanleg van een laagspanningskabel in de Dalgang, het Zomerpad tot aan het kruispunt met de Van Cailliedreef. De aannemer voorziet een uitvoeringstermijn van 5 dagen. De Dalgang, Zomerpad (tussen Prinsjespad en Van Cailliedreef) en de Van Cailliedreef (tussen Zomerpad en Rondeweg) zullen voor de duur van de aanleg van de kabel, afgesloten zijn voor het verkeer. Er is een plaatselijke omleiding voorzien.

Openbare werken: Graaf Jansdijk met Lindelaan

Openbare werken
In het kader van de rioleringswerkzaamheden van de Keuvelhoekstraat moet op het kruispunt van de Graaf Jansdijk met de Lindelaan een riool aangesloten worden. Dit kruispunt wordt daarom vanaf maandag 21 november 2016 afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Tot 9 december 2016 is er in de Graaf Jansdijk enkel plaatselijk verkeer toegelaten vanaf de Boslaan tot aan werfzone in de Lindelaan. Er is een omleiding voorzien via de Boslaan – Magere Schorre – Duivenlaan (en omgekeerd). Er geldt een algemeen parkeerverbod in de Magere Schorre tussen de Boslaan en Duivenlaan en langs de oostelijke zijde van de Duivenlaan, tussen Keuvelhoekstraat en Magere Schorre. Uit de richting van Knokke-centrum blijft het AZ Zeno campus Knokke-Heist dus bereikbaar zowel via de Graaf Jansdijk als via de Jan Devischstraat. Uit de richting van Nederland is met de auto enkel de parking van het ziekenhuis te bereiken en dit via de Graaf Jansdijk - Meidoornlaan. De parking zal aangeduid worden met de nodige omleidingsborden. Tijdens de kerstvakantie zal er binnen de werfzone in de Keuvelhoekstraat van Magere Schorre tot Duivelsputlaan, Rode Kruisstraat en Lindelaan enkel verkeer van aangelanden toegelaten zijn!