Oppositiepartij N-VA zet woensdagavond haar economische plannen uitéén

Vl-wvl-eff-04_084-639-01-axel-ronse_2_0

Op woensdag 13 december om 20 uur kun je gaan luisteren naar concrete voorstellen, realisaties en mogelijkheden voor een toekomstgericht handels-en KMO beleid, voor en door Knokke-Heist. In een organisatie van oppositiepartij N-VA.

Sprekers: Axel Ronse ( Foto + Vlaams volksvertegenwoorder, specialist) en Rudolf Scherpereel (schepen lokale economie Kortrijk). Voor N-VA Knokke-Heist spreekt ook gemeenteraadslid Luc Dieltiens.

Cultuurcentrum Scharpoord - Maxim Willemspad 1, 8300 Knokke-Heist

Gemeenteraadsverkiezingen


Raadslid Julie Verbouw (Gemeentebelangen) stapt uit de lokale politiek

Page
Aan de gemeenteraad wordt donderdag gevraagd om akte te nemen van het ontslag en de kennisname van het ontslag door de voorzitter van de gemeenteraad van raadslid Julie Verbouw als titelvoerend gemeenteraadslid van de gemeente Knokke-Heist. Het raadslid stapt uit de politiek om meer tijd vrij te maken voor haar gezin en loopbaan. Isabelle Goeminne (ex Open VLD) zal door de woorden “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen” nog tot na de gemeenteraadsverkiezingen zetelen als gemeenteraadslid.


Wat willen de inwoners van Knokke-Heist na de gemeenteraadsverkiezingen veranderen?

Knokke_stadhuis (1)

Ons land is ingedeeld in gemeenten, provincies, gewesten en gemeenschappen en het federale België. We zijn ook lid van de Europese Unie. Voor deze besturen zijn er telkens verkiezingen, maar die vallen niet altijd samen.

De laatste verkiezingen waren op 25 mei 2014. Ze werden de moeder der verkiezingen genoemd omdat er drie verkiezingen tegelijk waren: namelijk voor de gewesten en gemeenschappen, voor de federale regering van België en voor het Europees parlement.

De volgende verkiezingen zijn in oktober 2018 en dan kiezen we een nieuwe gemeenteraad in Knokke-Heist en een nieuwe provincieraad voor de Provincie West-Vlaanderen.

Facebook Knokke-Heist onderzoek op dit ogenblik welke de items zouden moeten zijn waar we als inwoners van onze gemeente van wakker liggen. Ook jij als lezer kunt meewerken aan deze bevraging. Door HIER te klikken.


Groen en zuurstof in de dorpskernen van Knokke-Heist

23755362_10215006062567621_975539279626103231_n
Een stadspark is een park met als voornaamste doelgroep bezoekers en recreanten uit de deelgemeente waarin het park is gelegen. Schepen van Ruimtelijke Ordening Kris Demeyere is binnen het college bezig met de realisatie van de 'groene longen' van Knokke-Heist. Oostwinkel, station omgeving Heist en zone tussen gemeenteplein en het sportstadion Knokke.  Brainstormen en een visie voor de toekomst van oostwinkel ontwikkelen. "Betaalbaar en levenslang wonen in een groene long waar het aangenaam leven en wonen moet zijn voor jong en oud", zegt Demeyere.  Overal wil men meer groen gaan voorzien. Sommige groene longen zijn aangelegd op de plaats waar vroeger een kerkhof was gelegen of op een afgebroken site. Tijdens de afgelopen dagen was er intens overleg tussen de dienst en de buurtbewoners.


Groen Knokke-Heist vergelijkt burgemeester Leopold graaf Lippens met wijlen koning Leopold II

Dat burgervader Leopold graaf Lippens graag de TV-zenders haalt, is voor Groen Knokke-Heist niks nieuws.  Verkleed als Fipronil-kip of een dubbelzinnig verhaal voorlezend in de Slimste Mens, het behoort tot het zoeken naar politieke bekendheid. Trouwens begrijpelijk, als je de ambitie hebt om – na 38 jaar burgemeesterschap -  nog eens 6 jaar verder te breien aan je “carrière”.  “Alle reclame die je haalt, is dan mooi meegenomen”, denkt de eerste burger van de badstad.  “En wat goed is voor mij, straalt af op onze gemeente…”  In dezelfde trant  sprak ooit koning Leopold II in de 19de eeuw  ook over België en “onze Congo”. 

P1000364
P1000364

De uitzending van Pano op Eén van  tapte echter uit een ander vaatje… De journalisten van Pano zijn gekend om dossiervoorbereiding en -kennis.  Gaan dus niet over één nacht ijs…

De verstrengeling tussen politiek en zakelijke belangen.  Voor sommigen een “publiek geheim” binnen onze badstad…  Als dit inderdaad zo “geweten” is in Knokke-Heist, dan stelt Groen de duidelijke vraag, waarom de gemeenteraadsleden van de lijst Gemeentebelangen, van CD&V en Open-VLD, die al vele jaren lang de lijst  van burgemeester Lippens aan een meerderheid helpen, zich daar nooit kritisch in de gemeenteraad over uitlaten. Zou ook echt geen enkel lid van het Schepencollege al jarenlang niet op de hoogte zijn??? 

Zakelijke belangen van de aan de burgervader gelieerde vastgoedgroep en een select clubje van voorkeurpartners primeren op de belangen van alle (!) inwoners. De bewoners dragen wel de gevolgen van dit “beleid”, al is het maar omdat de  grond- en woningprijzen door die “politieke keuzes” (of zijn het de zakelijke??) kunstmatig hoog gehouden. Voor jonge gezinnen en ook veel middenklassers wordt wonen in de gemeente onbetaalbaar. De onderzoeksjournalisten van Pano legden de vinger op de wonde.

Groen Knokke-Heist sluit zich  ook aan bij het voorstel van kamerlid Wouter De Vriendt en provincieraadslid Gerda Schotte, om geen politici meer te laten zetelen in de jury’s, die moeten beslissen over de toewijzing van bouwprojecten. Ook pleit Groen voor het invoeren van het ambt van onafhankelijke “Bouwmeester (vrouw of man)  voor de Vlaamse kustregio”. Dit is  naar analogie met de Vlaamse Bouwmeester, die haar/zijn kennis en expertise ter beschikking kan stellen bij elk bouwproject vanaf een bepaalde grootte en kostprijs.

De uitdagingen voor de hele kustregio zijn  groot : natuurontwikkeling en klimaatopwarming, verjonging in onze regio, architecturale kwaliteit behouden, hoogbouw, …

Wat Knokke-Heist betreft : de kiezer weet in oktober 2018  alvast, dat stemmen voor Gemeentebelangen en de traditionele partijen Open-VLD en CD&V, een steun betekent voor hun huidige  beleid…  Twee jaar geleden beslisten Open-VLD en CD&V zich vast klinken aan de burgemeester. In het licht van de Pano-uitzending  betekent dit een blanco cheque ondertekenen voor het verder zetten van een verstrengeling van zakelijke en politieke belangen…Wie betaalt die rekening, vroeg Luc Lierman (foto), Voorzitter Groen Knokke-Heist zich af in het persbericht.

 


Cathy Coudyser: "Ofwel zit je in vastgoed, ofwel in de politiek"

20140723_Coudyser
20140723_Coudyser

Er wordt zonder noodzaak aan te tonen, zonder de locatie te motiveren een nieuwe school gebouwd met gemeenschapsgeld. Net daarachter liggen interessante landbouwgronden, voor een groot deel in eigendom van de familie Lippens.  De provincie zorgde er intussen voor dat  die gronden binnen het kleinstedelijk gebied vallen.  De school ‘in de buurt’ is nu de motivering om van die gronden woonuitbreidingsgebied te maken. En op de gemeentelijke tentoonstelling ‘Horizon 8300’ wordt een ‘dijk van een wijk’ voorgesteld met 450 woningen, veel groen, een boomgaard…  De ontwikkelaar is …. Compagnie du Zoute. 

Ondertussen kan het gemeentebestuur de ‘oude gemeenteschool’ in Zevekote verkopen. Juridisch en procedureel verloopt alles correct, maar er kan niet naast het eindresultaat gekeken worden en dat is dat de school verkocht wordt, voor 50% aan Compagnie du Zoute en de andere 50% aan twee private vastgoedontwikkelaars. 

“Ik kan dit alleen vaststellen”, zegt Coudyser. “Het is mijn taak als gemeenteraadslid om namens de inwoners van de gemeente de beslissingen van het College en de gemeenteraad te controleren en toe te zien of het algemeen belang gediend wordt. Het is ook mijn taak om de correcte informatie aan de burger te bezorgen, ook de informatie die de meerderheid liever niet deelt met de burger.” 

“Als alles correct verloopt, waarom mag de burger NIET weten wie de school kocht ?”, zegt Coudyser. “Of wie de eigenaar van die gronden is? Het gaat hier immers niet over een privé-vastgoedtransactie.”

Een politicus moet het algemeen belang dienen en blijft daarom best zo ver mogelijk weg van alle mogelijke vormen van belangenverstrengeling.  “Ofwel doe je aan vastgoed en ga je niet in de politiek.  Wie kiest voor de politiek heeft een deontologische code en is gebonden aan het algemeen belang”, benadrukt Coudyser. ”In Knokke-Heist zijn al 40 jaar dezelfde politici aan de macht.  Ze kunnen hun plannen met voorkennis realiseren.  Het volstaat niet om even ‘naar buiten te gaan’ of ‘om die akte als burgemeester niet te tekenen’.”

N-VA meent dat Knokke-Heist meer dan ooit nood heeft aan andere politici, die de oude politieke cultuur opbergen en het algemeen belang dienen.  


Schepenwissel in Knokke-Heist, volgens N-VA loeren de verkiezingen al om de hoek

 

Tijdens de gemeenteraad van september namen we afscheid van de uittredende schepenen Devlamynck en Geerinckx schrijft N-VA Knokke-Heist. Tegelijk werden ook de twee nieuwe schepenen Annie Vandenbussche en Philippe Vlietinck verwelkomd. Namens de N-VA-fractie bedankte fractieleidster de uittredende schepenen voor bijna een volledige generatie toewijding aan de politiek in Knokke-Heist. Naast een oprecht woord van dank, liet de N-VA echter niet na deze schepenwissel ook in het juiste perspectief te plaatsen: “Als enige oppositiepartij moeten we deze wissel met enige afstand bekijken. We stellen vast dat de burger in Knokke-Heist hier niet beter van wordt en dat het algemeen belang hier niet primeert. Als coalitiepartner CD&V één jaar voor de verkiezingen nog dergelijke wissel doorvoert, dan is dat om de schepenpostjes voor 2019-2024 veilig te stellen. Want laat ons eerlijk zijn, een verjongings- of vernieuwingsoperatie is dit niet.”

N-va_vp_cathy_coudyser_web_5
N-va_vp_cathy_coudyser_web_5

De schepenen Devlamynck en Geerinckx zijn volgens de N-VA twee mensen die zich gedurende jaren hebben ingezet voor Knokke-Heist. Zo drukt schepen Devlamynck zijn stempel op het sportbeleid in de gemeente. Dat er een uitgebreid sportaanbod is in de gemeente en een diversiteit aan sportclubs, is zeker zijn verdienste. Ook schepen Geerinckx was zeer nadrukkelijk aanwezig in de gemeente en het politieke leven. Daarom richtte de N-VA bij monde van fractieleidster Cathy Coudyser terecht een dankwoord aan beide schepenen. De fractie wenste de nieuwe schepenen Annie Vandenbussche en Philippe Vlietinck alle succes toe.

Naast het menselijke verhaal, is de schepenwissel vooral een politiek verhaal. Daarom heeft de N-VA deze schepenwissel tijdens de gemeenteraad ook in het juiste perspectief geplaatst. Cathy Coudyser: “Als enige oppositiepartij zijn wij het ook aan de kiezer verplicht om dat met enige afstand te bekijken. En we kunnen ons niet van de indruk ontdoen, dat de burger in Knokke-Heist met deze stoelendans er niet beter van wordt. Coalitiepartner CD&V probeert met deze wissel de drie schepenpostjes voor 2019-2024 veilig te stellen en doet een jaar voor de verkiezingen een wissel van de wacht. Normaal is dat een verjongings- en vernieuwingsoperatie, waarbij men aan jonge talenten kansen geeft om beleid te voeren. Zoveel verjonging zit er niet echt in. De twee nieuwe schepenen zijn twee gemeenteraadsleden die al vele jaren van op de zijlijn meedraaien. Bovendien heb ik geen weet van dossiers waarvoor beide nieuwe schepenen – vanuit de meerderheid – geijverd hebben of laat staan, welke beleidsthema’s ze specifiek opgevolgd hebben.”

De N-VA vraagt zich af of deze schepenwissel (de vierde schepenwissel al tijdens deze bestuursperiode) de wil van de burger weerspiegelt. Sinds het begin van de bestuursperiode is immers de helft van het collega al gewisseld. “Volgens de N-VA moet een bestuur naast het algemeen belang dienen, ook de wil van de burger volgen. Dat is hier niet gebeurd. De burger heeft in 2012 een keuze gemaakt maar als we de voorkeursstemmen bekijken, zien we dat de burger niet gestemd heeft voor het college zoals dat nu is samengesteld”, stelt Cathy Coudyser.

De N-VA plaatst ook kanttekeningen bij de bevoegdheidsverdeling als gevolg van de schepenwissel waarbij de burgemeester nog maar eens extra bevoegdheden naar zich toetrekt. “Heeft de burgemeester geen vertrouwen in de bekwaamheid van zijn schepenen ?”, vraagt Cathy Coudyser zich af. “Al sinds de zomer probeert het college de bevoegdheidsverdeling vast te leggen. De communicatie die daarover sinds deze zomer werd gevoerd, is ronduit verwarrend. Het is nog altijd niet duidelijk op het terrein en voor de administratie. Om een voorbeeld te geven: op dit moment zijn niet minder dan drie schepenen bevoegd voor evenementen. Zo weten burgers en administratie helemaal niet waar ze aan toe zijn. Het cultuurcentrum neemt naast cultuur ook jeugdbeleid op zich. Het krijgt daarmee nu twee bevoegde schepenen. Het maakt het er ook niet eenvoudiger op.”


Stoelendans bij de N-VA Knokke-Heist

Sam_1056
De 3 gemeenteraadsleden die een paar weken geleden ontslag namen bij N-VA Knokke-Heist voelden zich naar eigen zeggen al een poos niet meer goed binnen de lokale afdeling. "Er heerst een negatieve mentaliteit bij sommige bestuursleden waar we niet mee overweg kunnen", klonk het.  In een reactie gaf Fractieleider Cathy Coudyser vorige week in de Krant van West-Vlaanderen aan dat ze deze bladzijde zo snel als mogelijk wou omdraaien en verder werken. Dit lijkt vooralsnog niet te lukken want bestuurslid en ledenverantwoordelijke Walter Beckers verlaat nu ook de N-VA Knokke-Heist. Hij was verantwoordelijk voor de ledenbeheer van de afdeling en de brug tussen de Knokke-Heistse N-VA en haar leden. 21319055_1844107132273754_8824815280740859204_o

Jean-Marc Gillardin is door het overgebleven bestuur intussen aangeduid als de nieuwe ondervoorzitter van N-VA Knokke-Heist. Hij is al langer actief in het bestuur en combineert zijn professionele activiteiten als arts met die van OCMW-raadslid. Als ondervoorzitter wil Jean-Marc de vinger aan de pols houden bij wat leeft in onze gemeente: “Ik besef dat we voor twee verkiezingsjaren staan die onze gemeente sterk kunnen beïnvloeden. Daarbij is het belangrijk dat Knokke-Heist geen eiland wordt in Vlaanderen. Samen met onze mandatarissen en bestuursleden zetten we daarom niet alleen in op prestigieuze projecten, maar bovenal op wat de burger echt belangrijk vindt: het versterken van de lokale economie, betaalbaar wonen en voldoende private jobcreatie !"


Burgemeester Lippens zal metingen laten uitvoeren in de Sasstraat

Fabienne Pottier - Sasstraat

Het toenemend verkeer en de snelheid waarmee auto’s in hun straat rijden baart de inwoners van de Sasstraat in Ramskapelle zorgen. “Verschillende bewoners namen al zelf initiatief door een bord ‘graag traag’ voor hun deur te zetten.  Aan deze oproep van de buurtbewoners geef ik als gemeenteraadslid graag gevolg . Om de veiligheid te garanderen en de overlast te beperken, bracht raadslid Fabienne Pottier (N-VA) dit probleem op de gemeenteraad en stelde ze voor om samen met de verkeerscommissie en de bewoners na te denken over verkeersremmende maatregelen. 

Burgemeester Lippens wou niet meteen tot het nemen van maatregelen over gaan: "We gaan de toestand bekijken en een aantal metingen uitvoeren alsvorens tot ingrepen over te gaan." Het meten zal gebeuren met dynamische borden. 


Geen zwaar verkeer meer langs sluikweg in Ramskapelle

Naamloos_0
Het werfverkeer van woonproject “De Vrije” zal voortaan langs andere aanrijroutes gebeuren.  Zware vrachtwagens moeten komen via de in- en uitwegen van de verkaveling.  Op vraag van gemeenteraadslid Fabienne Pottier (N-VA) werden nu speciale verkeersborden geplaatst. Nadat ze naar eigen zeggen meermaals bij de verkeerscommissie was tussen gekomen. “Hopelijk zijn deze borden nu de oplossing en zal het zwaar verkeer nu de juiste route volgen, dit omwille van de veiligheid in het dorp van Ramskapelle”, is de lezen op de Facebookpagina van het raadslid.