Wandeling in de omgeving van onze buurgemeente Sluis

WandelSchoenen-Bovenkarspel1
Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig organiseert een wandeling rondom  onze buurgemeente Sluis op vrijdag 15 september. Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig is uitgever van thematische wandelgidsen in Nederland. Op dit moment treft de uitgeverij voorbereidingen voor een nieuwe wandelgids ‘Zwalken door Zeeland’ met wandelingen verspreid over de provincie Zeeland. De routes worden samengesteld door Els van de Kerkhof en Aagje Feldbrugge uit Middelburg. Belangstellenden kunnen meewandelen tijdens de controle van de uitgever.

De lengte van de wandeling rondom Sluis bedraagt 19 kilometer en start om 12.00 uur bij bushalte Sint Annastraat in Sluis. Deelname aan de wandeling is ook voor de lezers van Kneistikrant gratis


Opgravingen in buurgemeente Sluis lopen nog tot september

SluisNa de vondst van 45 skeletten en een grafkelder in de Krepelstraat in onze buurgemeente Sluis, zijn archeologen er nog lang niet klaar. Tot eind september wordt er, tijdens rioleringswerkzaamheden in de omgeving van Krepelstraat en Grote Maagdenstraat, archeologisch onderzoek gedaan.

“Als er in Sluis gegraven wordt, is het altijd raak”, zegt Nathalie de Visser, archeologisch adviseur voor de gemeente Sluis.

Sluis is een archeologisch walhalla. De Grote Maagdenstraat is het oudste stukje van Sluis en er zitten nog talrijke schatten onder de grond, vertelt De Visser. “Zoals aardewerk. Sluis was in de middeleeuwen een heel belangrijke stad.”

Tot het veldwerk klaar is, zijn de onlangs gevonden skeletten tijdelijk opgeslagen. De gemeente Sluis bepaalt daarna wat er precies wordt onderzocht. Onderzoek kan bijvoorbeeld uitwijzen hoe mensen destijds leefden. “Zo kun je aan het tandglazuur het hele dieet afleiden.” Het rapport met de bevindingen, verschijnt ongeveer een jaar later.


West-Vlaams toerisme volgens N-VA politica niet het kneusje van de Vlaamse klas

Streekparlementair

Vlaanderen investeert wel degelijk in het toerisme in West-Vlaanderen. “Als Westtoer beweert dat het West-Vlaams toerisme door de Vlaamse regering stiefmoederlijk behandeld wordt, dan slaat het de bal compleet mis”, zegt Vlaams Parlementslid Cathy Coudyser (N-VA). “Bovendien zou Westtoer beter de hand in eigen boezem steken.”

Sinds 2014 pompte minister Weyts zo’n 23 miljoen euro rechtstreeks in het West-Vlaamse toerisme. De Vlaamse minister van toerisme investeert deze regeerperiode ook 1,8 miljard euro in West-Vlaamse openbare werken en mobiliteit.  “Een verhoogde bereikbaarheid en betere weginfrastructuur komen indirect het West-Vlaamse toerisme ten goede”, weet Cathy Coudyser.

  N-VA_VP_Cathy Coudyser_jpeg (3)

Daarnaast voert Toerisme Vlaanderen op een slimme en efficiënte manier promotie en brengen we de troeven van West-Vlaanderen en de kust in beeld in binnen- en buitenland.” Toerisme Vlaanderen investeert gericht en duurzaam in toeristische topbelevingen die een grote impact hebben op de West-Vlaamse regio’s zoals de Westhoek, de kust, de Leiestreek en het Brugse Ommeland.

Kwaliteit hefboomprojecten ondermaats

Minister Weyts zet sinds 2014 in op zogenaamde hefboomprojecten. Een onafhankelijke jury oordeelde dat de kwaliteit van de eerste lichting ingediende hefboomprojecten uit West-Vlaanderen - op één projectvoorstel na – onvoldoende was ”, stelt Coudyser. Van de tweede lichting zijn er momenteel nog twee West-Vlaamse projecten in de running : ‘Sacred Books/Secret Libraries’ en de ‘Nieuwe museumsite op de Brugse museumas Gruuthuse’. Samen met  the Homeland of Cycling’’, een gezamenlijk project van Westtoer en Toerisme Oost-Vlaanderen rond wielertoerisme, worden deze voorstellen binnenkort  door dezelfde onafhankelijke jury beoordeeld.

 

Coudyser: “Iedereen stelt helaas vast dat weinig West-Vlaamse projecten met succes de professionele jury passeerden. Nochtans was Westtoer als provinciale toeristische speler de geschikte partner om gemeenten of toeristische ondernemers te begeleiden in de zoektocht naar originele en interessante projecten.  Het heeft er alle schijn van dat Westtoer het beleid van minister Weyts aanvalt om het eigen falen bij de begeleiding te verdoezelen.”

West-Vlaanderen krijgt zijn deel

Dat West-Vlaanderen wel degelijk zijn deel van de Vlaamse toerismekoek krijgt, blijkt uit het overzicht dat Ben Weyts vandaag in het Vlaams Parlement gaf over de toerismemiddelen die naar West-Vlaanderen gaan. “Tijdens de afgelopen drie jaar werd ruim 1,4 miljoen euro geïnvesteerd in de West-Vlaamse logiessector en ruim 9,5 miljoen euro in jeugdverblijven. In 2017 wordt nog 500.000 euro uitgetrokken voor De Snuffel in Brugge. Voor de herdenkingen in het kader van 100 jaar Groote Oorlog is sinds 2014 om en bij de 4,6 miljoen euro geïnvesteerd. Meer dan een half miljoen euro werd geïnvesteerd in fiets- en wandelnetwerken. En een kleine twee miljoen ging naar het sociaal toerisme in West-Vlaanderen.”

 

Thematische promotie

Ook op vlak van promotie kiest Toerisme Vlaanderen voor een innovatieve, efficiënte en doelgerichte aanpak. Ook die wordt vandaag thematisch in plaats van geografisch georganiseerd. “Dat wil zeggen dat we ons richten op specifieke doelgroepen waarbij we de Vlaamse troeven zoals gastronomie, wandelen, fietsen en cultuur maximaal uitspelen”, zegt Cathy Coudyser.

Voor de internationale promotie wordt vooral gefocust op de professionele reissector, buitenlandse pers en de sociale media. Allemaal kanalen om een miljoenenpubliek te bereiken.

Ondersteunende investeringen

Ook de aanwezigheid van goede infrastructuur en de bereikbaarheid zijn bepalend voor de toeristische aantrekkingskracht van een bestemming. Daarom zijn ook de ruim 1,8 miljard euro voor investeringen op vlak van mobiliteit en openbare werken belangrijk voor het toerisme in West-Vlaanderen. Ongeveer 42 miljoen euro gaat daarvan naar het onderhoud van fietspaden, 9 miljoen euro naar de bereikbaarheid en kwaliteit van de wegen, 1,8 miljoen euro naar de infrastructuur van jachthavens aan de kust en 10 miljoen euro voor verbeteringswerken aan de N8 ter hoogte van Veurne. De minister investeert ook in de aankoop van 48 nieuwe kusttrams en zoekt mee naar een oplossing voor een betere ontsluiting met de wagen van Plopsaland in De Panne.’

 

Geen enkele provincie krijgt een voorkeurbehandeling maar de concrete cijfers tonen in elk geval dat Vlaanderen stevig investeert in West-Vlaanderen.’, besluit Coudyser.


Aantal misdrijven in treinen en op perrons daalt niet in onze provincie

7502359De laatste vier jaar mag het aantal criminele feiten in treinen en op perrons dan wel gedaald zijn, toch worden dagelijks nog 35 feiten vastgesteld. Dat blijkt uit cijfers die ons streekkamerlid Franky Demon (CD&V) opvroeg. In de provincie West -Vlaanderen blijken het aantal feiten echter toe te nemen, van 626 feiten in 2012 naar 698 feiten in 2015. Een tweede vaststelling is dat er meer verdachten gevat worden. Tussen 2012 en het eerste trimester van 2016 werden maar liefst 19.588 unieke verdachten geregistreerd. Opvallend is ook dat het aantal minderjarige verdachten in 2015 met 25% stijgt in vergelijking met 2014. Dagelijks komen duizenden pendelaars en reizigers in onze stations en op onze treinen, veiligheid blijft een belangrijk item, zegt Demon.

In 2015 werden op de treinen en de perrons 12.837 criminele feiten vastgesteld door de spoorwegpolitie. Dat zijn er 4.218 minder dan in 2012 maar toch betekent dit dat er dagelijks nog altijd 35 criminele feiten gepleegd worden op de perrons en treinen in onze stations. In tegenstelling tot de meeste andere grote stations steeg in Brugge het aantal vaststellingen van criminele feiten in 2015 met 11% tegenover 2012.

Hoewel het aantal feiten van diefstal en afpersing gehalveerd zijn sinds 2012, zijn dit nog steeds de meest voorkomende criminele feiten in treinen en op perrons. In 2015 werden 4.191 dergelijke feiten geregistreerd door de politie. Dit wordt gevolgd door inbreuken tegen de vreemdelingenwet, 2.728 feiten, en het bijhebben of gebruiken van drugs waar 1.319 feiten van werden geregistreerd.

Voor West-Vlaanderen merken we een grote stijging van criminele feiten op in 2015 ten opzicht van 2012. In Brugge steeg het aantal feiten met 7,6 %, in Oostende met 34% en in Kortrijk met meer dan drie keer zoveel.


Slechts weinig sociale dakisolatiepremies in 2016

Politiek Regionaal Politiek RegionaalEr werden vorig jaar slechts 728 premies uitbetaald voor sociale dakisolatieprojecten. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van onze streekparlementair Renaat Landuyt SP.a aan Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD). Het gemiddelde bedrag van de premie bedroeg 1.764,11 €. In totaal werd vorig jaar 1,28 miljoen € uitbetaald. Dat is maar een fractie van de 6 miljoen € die werd voorzien. Aanvankelijk had de Vlaamse regering de ambitie om 3.000 daken per jaar te isoleren.

De sociale dakisolatiepremie biedt een mooie financiële stimulans aan eigenaars van dergelijke woningen: voor huurwoningen die bewoond worden door iemand uit de prioritaire doelgroep was in 2016 nog een premie voorzien van 23 € per m², terwijl de standaardpremie slechts 6 tot 8 € per m² bedraagt. Dit jaar bedraagt de sociale dakisolatiepremie nog steeds 20 € per m². Bovendien wordt ook nog een forfaitaire premie voorzien van 200 € per uitgevoerd werk. Wanneer de premie de kosten niet volledig dekt, kan de eigenaar de restfactuur voor 30% fiscaal aftrekken. In de praktijk moet de verhuurder meestal bijna niets opleggen.

“Het blijkt erg moeilijk om verhuurders te stimuleren om te investeren in woningen die ze verhuren op de private huurmarkt. Sinds het ontstaan van de premie in 2012 is er nauwelijks evolutie op te merken in het gebruik ervan. In 2014 vroegen 646 eigenaars een sociale dak-isolatiepremie aan. Drie jaar later blijkt de steunmaatregel nog steeds niet erg populair. Er is met andere woorden nog veel werk aan de winkel om alle huurwoningen energiezuinig te maken tegen 2020”, aldus Renaat Landuyt.

Het zijn vaak kwetsbare gezinnen die noodgedwongen een energieverslindende woning op de private markt moeten huren. Investeren in dakisolatie, spouwmuurisolatie en hoogrendementsbeglazing kan de energiefactuur drukken. De premie heeft dus ook op het vlak van armoedebestrijding een belangrijke rol te spelen. Een betere bekendmaking van de premie is essentieel, want vele huiseigenaars weten zelfs van het bestaan van de premie niet af.


Streekparlementslid Hendrik Bogaert ondubbelzinning

Unspecified

BOGAERTIn een tweet deed onze streekparlementslid Hendrik Bogaert (CD&V) een ondubbelzinnige oproep om de dubbele nationaliteit af te schaffen. De oproep komt er nadat het ja-kamp nipt de overwinning behaalde in het Turks referendum in Turkije over een nieuwe grondwet die Turks president Recep Erdogan (AKP) meer macht gaat geven. Bij de Turken in België was die overwinning echter helemaal niet nipt: de Turkse diaspora in België stemde het meest uitgesproken voor Erdogan van alle Turkse gemeenschappen in de wereld (77,1%). In een uitslag die, zoals wel vaker tegenwoordig, afweek van de peilingen voor de verkiezingen heeft Erdogan zijn slag thuis gehaald. De lichte islamisten van AKP kunnen zich nu beroepen op een presidentieel systeem met een veel krachtigere uitvoerende macht. In Turkije was de kiesslag een dubbeltje op zijn kant, met circa 51% van de kiezers die zich uitspraken voor de nieuwe grondwet. Bij ons echter hebben 77,1% van de Belgische Turken zich uitgesproken voor meer macht voor Erdogan. En dat vindt Kamerlid Hendrik Bogaert bijzonder kwalijk. In een ondubbelzinnige tweet maakt hij een oproep tot het onmiddellijk afschaffen van de dubbele nationaliteit omdat het huidig systeem “niet houdbaar is”. Ook Erdogan en zijn grondwet krijgen een sneer uit de pan als zijnde “autoritair”.


Hotel de Elderschans in Sluis zet ouderen in het zonnetje

66499580Op 5 april 2017 organiseert het grootste hotel van de provincie Zeeland; Hotel de Elderschans voor de tweede keer een avond voor alle ouderen van bejaardenhuizen en alle zorginstellingen in onze buurgemeente Sluis om gratis te komen eten en drinken van hun befaamde all-inclusive buffet.

Ouderen in onze samenleving alsmede de zorg hebben het de laatste jaren moeilijker gekregen door alle bezuinigingen en stijgende lasten, mede daarom willen wij ons maatschappelijk steentje bijdragen en deze groep mensen een gezellig en kosteloos avondje weg te bezorgen.

Hotel de Elderschans is pas sinds augustus 2015 geopend en reeds verkozen tot populairste hotel van Nederland door Zoover in 2016 en beste All-inclusive hotel van Nederland. Dit seizoen is het hotel ook op televisie te zien dankzij de deelname van de broers Azimi in de kijkcijferhit-show van België "The sky is the limit".

Wegens het succes van deze actie eind vorig jaar en zoals toen al meteen aangekondigd, zou er een vervolg op deze avond komen en belofte maakt schuld! 

Presentator Joris Linssen, bekend van o.a. taxi en hello goodbye, is hierbij reeds aanwezig!


Hou je nummerplaat in het oog

Politiek Regionaal Oksjp0651De afgelopen drie jaar zijn er 58.878 kentekenplaten van auto's en moto's gestolen. Dat blijkt uit cijfers die onze streek parlementair Franky Demon (CD&V) opvroeg. Het aantal gestolen platen bleef tijdens die periode wel ongeveer stabiel. In 2013, 2014 en 2015 werden jaarlijks gemiddeld 19.626 kentekenplaten gestolen. Dat het aantal gestolen nummerplaten stabiel blijft, ziet Demon niet direct als een positief gegeven. "Deze diefstallen moeten omlaag. Vandaag wordt te weinig stilgestaan bij de gevolgen die de diefstal van een nummerplaat met zich meebrengt.

Burgers moeten hierover beter geïnformeerd worden", zegt hij. De gevolgen van een gestolen kentekenplaat zijn niet min. Eerst en vooral komt er een hele administratieve rompslomp bij kijken voor de eigenaar van de gestolen nummerplaat. Bij aangifte van diefstal wordt de kentekenplaat geschrapt uit het voertuigenregister en moet het slachtoffer wachten op een nieuwe nummerplaat waardoor hij even niet de baan op kan. De meeste nummerplaten worden niet per se gebruikt om op een gestolen wagen of vluchtauto te hangen. Heel vaak worden ze ook gebruikt om onbetaald te gaan tanken of om aan snelheidsboetes te ontsnappen. "Dit betekent dan ook dat die boetes bij de eigenaar van de kentekenplaat terechtkomen die op die manier nog eens slachtoffer wordt. Bovendien kan de echte dader zo zelden opgepakt worden", geeft Demon nog mee.


Is er een referendum op komst in onze buurgemeente Sluis?

300px-0_Sluis_-_Stenen_Kade_(1)Veel inwoners en ondernemers in onze Nederlandse buurgemeente Sluis zien helemaal niks in een bruggetje over de Kaai. Het plan is absurd en geldverkwistend. Dat maakte Sluisenaar Wim Eggermont de gemeenteraad afgelopen week per brief én mondeling duidelijk.

Eggermont, bekend als voormalig politie-agent en hobbyhistoricus, sprak in tijdens een commissievergadering van de raad. Hij gaf aan verbijsterd te zijn over het plan van de gemeenteraad en de Middenstands Vereniging Sluis om beide kanten van de Kaai in Sluis via een brug te verbinden. "Het gaat om het historische silhouet van de oude haven, een stukje cultureel erfgoed. Hou dat zoals het is en ga het niet verpesten met een brug." Volgens Eggermont zijn veel inwoners en ondernemers het met hem eens.

De gemeenteraad reserveerde inmiddels 150.000 euro voor de bouw van de brug. "Hou die centen in je zak, of steek ze in het opknappen van het Sint Janskerkhof", adviseerde Eggermont de raadsleden. De Sluisenaar riep op tot het houden van een enquete onder de inwoners van Sluis.


Minister-president Geert Bourgeois op bezoek in Zeebrugge

Foto_20-02-17_14_24_56_1
Minister-president Geert Bourgeois heeft maandagmorgen een bezoek gebracht aan de haven van Zeebrugge. Hij werd er uitgenodigd om een aantal actuele haventhema’s te bespreken met het havenbestuur. Hij zei dat er nog in deze legislatuur een beslissing zal vallen over de locatie voor de nieuwe zeesluis. Verder zal proberen om de gevolgen van de aangekondigde Brexit tot een minimum te beperken voor de haven. Bourgeois bracht na een rondrit in de haven ook een bezoek aan de forest product terminal van StoraEnso.