Voka is tevreden over de septemberverklaring

Vandaag gaf Geert Bourgeois de laatste septemberverklaring van de huidige legislatuur. De Minister-President kondigde in zijn toespraak extra investeringen aan in onderzoek en ontwikkeling. Voka is tevreden dat hiermee de ambitie om te groeien tot 500 miljoen euro wordt gehaald. “We hebben als werkgeversorganisatie steeds gepleit voor extra investeringen, de regering houdt woord,” aldus Niko Demeester, secretaris-generaal van Voka. “Maar het werk is daarmee niet af: er zijn nog belangrijke uitdagingen. Vooral in onderwijs en mobiliteit ligt er nog veel werk op de plank.” Samen met de septemberverklaring presenteerde de Vlaamse Regering ook een begroting die opnieuw in evenwicht is.... Read more →


Wat is de impact van de brexit op uw bedrijf?

Bereid u voor met behulp van de Brexit Impact Scan De brexit is niet meer zo ver weg, en heeft grote gevolgen voor Belgische bedrijven. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie kan ook uw bedrijf raken. Daarom neemt u best uw voorzorgen. Maar hoe begint u eraan en waar moet u op letten? De nieuwe website brexit.belgium.be van de FOD Economie helpt u dit allemaal in kaart te brengen. Meer weten… Read more →


Steun voor ondernemen in diversiteit

Oproep tot het indienen van projecten De FOD Economie lanceert een oproep tot het indienen van projecten ter aanmoediging van het ondernemersinitiatief van personen van buitenlandse afkomst in hun hoedanigheid van zelfstandige natuurlijke persoon, al dan niet als bestuurder van vennootschappen. Deze oproep tot het indienen van projecten beoogt nieuwe synergiën tot stand te brengen tussen de "klassieke" spelers in het bedrijfsleven en potentiële buitenlandse ondernemers (of actieve ondernemers) en/of de organisaties die hen vertegenwoordigen. In het kader van deze oproep tot het indienen van projecten omvat het begrip "persoon van buitenlandse afkomst": personen die niet de Belgische nationaliteit hebben;... Read more →


Wat willen Vlaamse ondernemers na 26 mei 2019

Op 26 mei 2019 kiezen we een nieuw Vlaams, Brussels, federaal en Europees parlement. Het zijn belangrijke verkiezingen. Wie de verkiezingen wint, bepaalt het beleid voor de komende jaren op alle niveaus die ertoe dienen. Uiteraard willen we dat de politici van morgen rekening houden met wat ondernemers vandaag en in de toekomst bezig houdt. Zoals de verlaging van de loonkost en belasting, minder rompslomp, een degelijke aanpak van het mobiliteitsprobleem en een verbetering van het sociaal statuut. Naar goede gewoonte reikt UNIZO de politici via een memorandum hiertoe de nodige recepten aan. In het verleden leidden die al tot... Read more →


Europese verbod op slagen van rosse muntjes moet afronden verplicht maken

Het tekort aan ‘rosse’ muntjes moet de aanleiding zijn om het afronden van het kassaticket verplicht te maken. Hiermee reageert NSZ op het nieuws over het tekort aan deze munten, gezien de Nationale Bank geen één en twee eurocenten meer mag produceren van de Europese Centrale Bank. “We pleiten al langer voor een verplichte afronding, zowel voor cash- als elektronische betalingen,” zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws,” dit is een uitstekende aanleiding om die verplichting door te voeren. Als dit niet snel gebeurt, zullen handelaars problemen krijgen om gepast wisselgeld terug te geven.” Hoewel 88% van de kleinhandelaars voorstander zijn van de... Read more →


Grootste EU vrijhandelsakkoord ooit met Japan is een economische overwinning

De Europese Unie tekende maandag 16 juli tijdens een bilaterale top haar grootste vrijhandelsakkoord ooit, met Japan. De top zou aanvankelijk op 11 juli in Brussel doorgaan maar werd als gevolg van het noodweer in Japan met enkele dagen uitgesteld en verplaatst naar Tokio. De deal is de grootste ooit voor de Europese Unie (EU). Hij omvat zowat 600 miljoen mensen en vertegenwoordigt ongeveer een derde van de wereldwijde handel. Zowat alle handelstarieven verdwijnen, behalve op enkele goederen voornamelijk in de landbouwsector. Naast de Japanse premier Shinzo Abe en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zal ook de voorzitter van de Europese... Read more →


Durfkapitaal ook fiscaal aantrekkelijker maken

Startups zijn onmisbaar voor vernieuwing en innovatie in Vlaanderen, zegt Geert Deman, nationaal voorzitter van KMO-INFO. Ze ontwikkelen technologieën en businessmodellen die disruptive kunnen zijn en bestaande systemen en markten op zijn kop zetten. Vlaanderen kent op dit moment nog te weinig doorgroei van innovatieve startups (scale-up), terwijl deze juist zorgen voor banen en economische groei. De juiste infrastructuur is er wel in ons land, maar die moet beter benut worden. Politiek en de Vlaamse Ondernemers moeten volgens Geert Deman samen een plan maken om startups optimaal te laten groeien. Zo moet er meer aandacht voor ondernemerschap in het onderwijs... Read more →


De verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers en architecten

Vorig jaar werd een nieuwe wet gepubliceerd die aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouw verplicht om een verzekering aan te gaan die hun tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid dekt. Deze wet treedt in werking op 1 juli 2018 en geldt voor de werken in onroerende staat waarvan de definitieve stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd na 1 juli 2018. De verzekering is verplicht voor aannemers die werken op een werf waar de tussenkomst van een architect vereist is en die beroepshalve handelingen stellen voor de bouw van een woning in België waarmee hun tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in het gedrang kan komen. De... Read more →


KMO-INFO, blij met zachte Brexit

KMO-INFO, het digitaal netwerk van ondernemers is voorlopig positief over de strategie die de Britse premier May uiteenzet in haar white paper over de Brexit. De Britse regering kiest eenduidig voor economie in plaats van holle ideologie en neemt de zorgen van bedrijven serieus, zeggen zij. Onze ondernemersvereniging hoopt nu op een stroomversnelling omdat de tijd op raakt, aldus de ondernemersorganisaties. Het is goed dat VK inzet op zachtere Brexit, zegt KMO-INFO. Met name is dat een winstpunt voor exporteurs van goederen. Het paper van May is volgens de ondernemersorganisaties echt een stap in de goede richting, want de tijd... Read more →


Voetbal maakte de werknemers niet ziek

Afgelopen woensdag (11 juli) werkte 1,24% van de Belgen thuis. Dat is bijna een verdubbeling in vergelijking met het gemiddeld aantal thuiswerkers op een ‘gewone’ woensdag begin juli (0,66%) . Dat blijkt uit een steekproef van HR-dienstverlener SD Worx bij 102.000 werknemers in de privé-sector. De verhoogde piek in thuiswerkers komt neer op een stijging van 52% in vergelijking met een week eerder (woensdag 4 juli), toen 0,81% thuiswerkte, en ligt bijna 90 % hoger in vergelijking met de gemiddelde woensdag in juli. De hoge thuiswerkcijfers op 11 juli kunnen verklaard worden door een combinatie van heel wat factoren. “De... Read more →