Meer innovatie in Vlaanderen volgens minister Philippe Muyters
Interprofessioneel akkoord over meer transparantie bij het slachten van runderen

Liqun Jin, voorzitter en stichtend lid van de Aziatische infrastructuurinvesteringsbank even in ons land

Liqun Jin, voorzitter en stichtend lid van de Aziatische infrastructuurinvesteringsbank (AIIB), was onlangs te gast in ons land. Doel was de Belgische ondernemingen bekend te maken met de opportuniteiten in verband met projecten die de AIIB financiert, en hun vragen te beantwoorden over het beleid en de strategieën van de bank.

 

 

Bernard Gilliot, voorzitter van het VBO, leidde het seminar in door te wijzen op de potentiële rol van de AIIB om de handelsrelaties tussen België en Azië te versterken, waar een aantal van de sterkste groeimarkten ter wereld te vinden zijn.

Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem toonde zich verheugd over de toetreding van België tot de AIIB. Hij feliciteerde de bank met haar engagement om bij te dragen tot de infrastructuurinvesteringen in Azië, en dit op een transparante en duurzame wijze. Tot slot wees de Staatssecretaris nog op de expertise van de Belgische ondernemingen in infrastructuurwerken waar de projecten van de AIIB op gericht zijn, zoals elektriciteitscentrales en havens.

Liqun Jin beet de spits af met een schets van het beleid van de AIIB. Kernwaarden in de financieringsstrategie zijn ‘lean’, ‘clean’ en ‘green’. Daarmee bedoelt hij onder meer dat de bestuurders van de bank zich ertoe verbinden de administratieve last te beperken, een zero tolerance-beleid te hanteren ten aanzien van corruptie en voorrang te geven aan projecten met een kleine ecologische voetafdruk. Op dit drievoudig engagement steunt de reputatie van de AIIB.

De voorzitter benadrukte vervolgens de meerwaarde van een samenwerking met de Europese landen, waarvan de sociale en milieustandaarden, governance en expertise wereldwijd erkenning genieten. Dankzij een team bestuurders die eerder hun strepen verdienden bij andere grote ontwikkelingsbanken − zoals de Aziatische ontwikkelingsbank en ook de Wereldbank – kan de AIIB bogen op topexpertise. Wel hanteert de AIIB op bestuurlijk vlak een andere aanpak dan voornoemde banken, in die zin dat ze haar bestuurders aansprakelijk houdt voor de gevolgen van hun beslissingen. Een ander sterk punt van de AIIB is haar flexibele houding wat betreft de aard van de projecten die ze financiert. Want ook al zijn investeringen in infrastructuurprojecten haar corebusiness, daarom sluit ze andere ‘productieve sectoren’ (in de ruime zin van het woord) nog niet uit. Liqun Jin besloot zijn toespraak met een oproep aan de Belgische ondernemers om mee te dingen naar de aanbestedingen. Daarvan benadrukte hij het onpartijdige selectieproces, met enkel kwaliteit en competitiviteit als criteria, ongeacht het land van de inschrijver.

Tijdens de Q&A-ronde die hierop volgde, vuurden de deelnemers hun vragen af over onderwerpen als de aanbestedingsprocedure, de duurzaamheid van de gefinancierde projecten en de eventuele synergieën met het ‘One Belt, One Road’-initiatief en de projecten die de Europese Investeringsbank (EIB) financiert.

De ontmoeting besloot met een traditionele networking cocktail, waar de deelnemers hun ervaringen en standpunten konden delen in een meer informele sfeer.

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Controleer uw reactie

Voorbeeld van uw reactie

Dit is slechts een voorbeeld. Uw reactie is nog niet ingediend.

Bezig...
Uw reactie kon niet worden ingediend. Fout type:
Uw reactie werd opgeslagen. Reacties worden gemodereerd en zullen pas zichtbaar worden als ze door de auteur zijn goedgekeurd. Nog een reactie achterlaten

De letters en cijfers die u invulde kwamen niet overeen met de afbeelding. Probeer opnieuw.

Als laatste stap voor uw reactie wordt gepubliceerd, gelieve de letters en cijfers in te vullen die die u ziet in de afbeelding hieronder. Dit voorkomt dat automatische programma's reacties achterlaten.

Problemen met het lezen van deze afbeelding? Alternatief bekijken.

Bezig...

Laat een reactie achter

Reacties worden gemodereerd en worden pas zichtbaar als ze door de auteur zijn goedgekeurd.

Uw informatie

(Naam en e-mail adres zijn vereist. E-mail adres zal niet worden getoond bij de reactie).