Binnenkort minder bijberoepers
Liqun Jin, voorzitter en stichtend lid van de Aziatische infrastructuurinvesteringsbank even in ons land

Meer innovatie in Vlaanderen volgens minister Philippe Muyters

Deze week lanceerde minister Philippe Muyters in de Bozar in Brussel plechtig de totaal vernieuwde klantenwerking van VLAIO, het agentschap voor innoveren en ondernemen dat de steun aan bedrijven verleent. Met die nieuwe aanpak wil het agentschap Vlaamse ondernemingen op een klantvriendelijke, bedrijfsgerichte en pro-actieve wijze bijstaan, ondersteunen en begeleiden. De klant-ondernemer en zijn behoeften staan vanaf nu centraal. Om zo’n betere dienstverlening mogelijk te maken, werden verschillende overheidsloketten waar ondernemers terecht konden gebundeld in één aanspreekpunt of front-office. Daarnaast werden er afspraken gemaakt met verschillende partnerorganisaties, waaronder Voka, om VLAIO in deze nieuwe aanpak bij te staan en bedrijven sneller de weg te wijzen naar de juiste contactpersonen.

Belgaimage-129106475-full

Ondernemers kunnen vandaag op heel wat (financiële) ondersteuning van de Vlaamse overheid rekenen. Voor veel ondernemingen is het echter helemaal niet duidelijk waarop ze beroep kunnen doen en bij wie ze daarvoor terecht kunnen. De afgelopen maanden heeft de overheid, op aangeven van Voka, werk gemaakt om dit subsidie-aanbod ingrijpend te vereenvoudigen en vlotter toegankelijk te maken.

Onder druk van Voka is het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) gestart met een 'opkuis- en consolidatie-operatie'. In 2016 werd die ingezet met een vereenvoudiging van de kmo-portefeuille en de kmo-groeisubsidie. Die bieden financiële ondersteuning voor diensten die de professionalisering van de onderneming kunnen verbeteren - denk aan het volgen van opleidingen en het inwinnen van advies bij experten - en voor ondersteuning van groeitrajecten, bijvoorbeeld voor de verkenning van nieuwe markten. 

In 2017 was de hervorming van de innovatiesteun aan de beurt. Die resulteerde in een radicale vereenvoudiging. Ze herleidt het aantal instrumenten tot twee subsidietypes, namelijk onderzoeksprojecten en ontwikkelingsprojecten. Die twee hebben elk hun finaliteit, maar ze zijn tegelijk ook complementair. 

Niet alleen wordt het subsidie-aanbod zo meer overzichtelijk, ook de toegang voor bedrijven werd vereenvoudigd. De modaliteiten van de nieuwe instrumenten werden fundamenteel aangepakt. Dat resulteerde in nieuwe en snellere procedures die veel klantvriendelijker zijn, in duidelijkere selectie- en beoordelingscriteria die echt rekening houden met de bedrijfsrealiteit, en in bondige aanvraagdocumenten op maat van bedrijven. 

Voka staat positief tegenover deze ingrijpende hervorming. We rekenen erop dat ze een belangrijke impuls zal geven aan onze bedrijven om nog meer en grotere innovatie-, onderzoeks- en ontwikkelings- activiteiten te ondernemen. En tegelijkertijd dat ook een grotere, en meer diverse groep van bedrijven aan het innoveren gaat, gesteund door meer en grotere projectaanvragen bij VLAIO. Meer innovatie moet leiden tot meer groei, bijkomende economische activiteiten en dus extra welvaart in en voor Vlaanderen. 

De Vlaamse regering heeft trouwens met een verhoging van de middelen (een eerste injectie van 195 miljoen euro extra in 2017 en 280 miljoen euro voor 2019) alvast geanticipeerd op een sterke stijging van de steunaanvragen van en door bedrijven. Het is nu aan onze bedrijven om meer projectvoorstellen in te dienen en de extra steun voor hun projecten te gebruiken. 

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Controleer uw reactie

Voorbeeld van uw reactie

Dit is slechts een voorbeeld. Uw reactie is nog niet ingediend.

Bezig...
Uw reactie kon niet worden ingediend. Fout type:
Uw reactie werd opgeslagen. Reacties worden gemodereerd en zullen pas zichtbaar worden als ze door de auteur zijn goedgekeurd. Nog een reactie achterlaten

De letters en cijfers die u invulde kwamen niet overeen met de afbeelding. Probeer opnieuw.

Als laatste stap voor uw reactie wordt gepubliceerd, gelieve de letters en cijfers in te vullen die die u ziet in de afbeelding hieronder. Dit voorkomt dat automatische programma's reacties achterlaten.

Problemen met het lezen van deze afbeelding? Alternatief bekijken.

Bezig...

Laat een reactie achter

Reacties worden gemodereerd en worden pas zichtbaar als ze door de auteur zijn goedgekeurd.

Uw informatie

(Naam en e-mail adres zijn vereist. E-mail adres zal niet worden getoond bij de reactie).