Waarom spraakgestuurde apparaten de markt gaan beheersen
PMD statiegeld... nee dank u

Vergeet uw werken niet te melden aan de RSZ

LOGO_RETENUE_ONSSAlle werken in onroerende staat en de daarmee gelijkgestelde werken moeten gemeld worden aan de RSZ. Het gaat niet enkel om bouwwerkzaamheden, maar bijvoorbeeld ook om schoonmaak- en onderhoudswerken.

De melding moet vóór de aanvang van de werken gebeuren door de aannemer op wie de opdrachtgever een beroep doet. Hij moet alle opeenvolgende onderaannemers melden. De onderaannemer moet in principe niets doen, tenzij hij zelf beroep doet op een onderaannemer. Dan moet hij dit, voorafgaandelijk en schriftelijk, laten weten aan de aannemer.

Een werk in onroerende staat moet niet gemeld worden wanneer:

  • De aannemer geen beroep doet op onderaannemers EN het totale bedrag van de werken (exclusief BTW) lager is dan € 30.000; of
  • De aannemer beroep doet op slechts één onderaannemer EN het totale bedrag van de werken (exclusief BTW) lager ligt dan € 5.000.

Onderaannemers die nog niet gekend zijn op het ogenblik van de werfmelding en waarop later toch een beroep wordt gedaan, moeten door de aannemer die de aangifte deed, nadien toegevoegd worden aan de werfmelding.

De werfmelding moet elektronisch gebeuren via de website van de RSZ: https://www.socialsecurity.be/site_nl/inspection/Applics/ddt/index.htm#more-info

Indien de aannemer de werken niet, of niet tijdig meldt, is hij aan de RSZ een som verschuldigd van 5% van het totale bedrag excl. BTW van de werken die niet gemeld werden. Indien de onderaannemer niet schriftelijk heeft gemeld dat hij beroep doet op één of meerdere andere onderaannemers, is de onderaannemer aan de RSZ een som verschuldigd van 5% van het totale bedrag excl. BTW, van de werken die hij toevertrouwd heeft aan zijn onderaannemer(s).

Bron: Besox

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Controleer uw reactie

Voorbeeld van uw reactie

Dit is slechts een voorbeeld. Uw reactie is nog niet ingediend.

Bezig...
Uw reactie kon niet worden ingediend. Fout type:
Uw reactie werd opgeslagen. Reacties worden gemodereerd en zullen pas zichtbaar worden als ze door de auteur zijn goedgekeurd. Nog een reactie achterlaten

De letters en cijfers die u invulde kwamen niet overeen met de afbeelding. Probeer opnieuw.

Als laatste stap voor uw reactie wordt gepubliceerd, gelieve de letters en cijfers in te vullen die die u ziet in de afbeelding hieronder. Dit voorkomt dat automatische programma's reacties achterlaten.

Problemen met het lezen van deze afbeelding? Alternatief bekijken.

Bezig...

Laat een reactie achter

Reacties worden gemodereerd en worden pas zichtbaar als ze door de auteur zijn goedgekeurd.

Uw informatie

(Naam en e-mail adres zijn vereist. E-mail adres zal niet worden getoond bij de reactie).