KMO-INFO, blij met zachte Brexit
Durfkapitaal ook fiscaal aantrekkelijker maken

De verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers en architecten

Vorig jaar werd een nieuwe wet gepubliceerd die aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouw verplicht om een verzekering aan te gaan die hun tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid dekt. Deze wet treedt in werking op 1 juli 2018 en geldt voor de werken in onroerende staat waarvan de definitieve stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd na 1 juli 2018. De verzekering is verplicht voor aannemers die werken op een werf waar de tussenkomst van een architect vereist is en die beroepshalve handelingen stellen voor de bouw van een woning in België waarmee hun tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in het gedrang kan komen.

Bouwsector

 

De verzekering geldt voor de aannemer of architect of ook voor hun aangestelden of onderaannemers en moet gedurende tien jaar na de aanvaarding van de werken de soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid van de gesloten ruwbouw dekken voor een bedrag van minstens € 500.000,00 wanneer de waarde van de wederopbouw van de woning dat bedrag overstijgt. Is de waarde van de wederopbouw van de woning lager dan € 500.000,00, dan mag de dekking beperkt zijn tot die waarde.

In de praktijk kan de aannemer of architect kiezen voor een jaarpolis die alle werkzaamheden tijdens dat jaar dekt of voor een polis per project. Binnen dit laatste systeem kan telkens afzonderlijk uitgemaakt worden of de verzekering voor dat project noodzakelijk is maar het nadeel is wel dat u dan telkens opnieuw een polis zal moeten afsluiten bij uw verzekeraar die per project de aard en de risico’s van de uit te voeren werken zal willen kennen.

Een derde optie is de globale verzekering die wordt afgesloten door alle verzekeringsplichtigen op een bepaalde werf samen. De verzekering geldt in dat geval voor alle aannemers, architecten en andere dienstverleners die op die bepaalde werf werken, zonder dat zij nog individueel een verzekering moeten afsluiten.

Als aannemer of architect zal u moeten bewijzen dat u de vereiste verzekering heeft afgesloten: de architect wordt gecontroleerd door de Raad van de Orde van Architecten en de bouwheer moet van de aannemer een verzekeringsattest ontvangen dat de aannemer ook moet kunnen voorleggen aan de controlerende ambtenaar. Het attest dient bijgevolg steeds ter beschikking te zijn op de werf. Het verzekeringsattest zal bovendien door de bouwheer moeten voorgelegd worden aan zijn kredietinstelling en aan de notaris wanneer de gebouwde woning binnen de tien jaar verkocht wordt en door de aannemer die de werfmeldingen doet aan de RSZ.

De verzekering kan door de architect of aannemer ook vervangen worden door een borgtocht die wordt gevestigd voor de waarde van de wederopbouw van de woning.

De naleving van de hierboven genoemde regels zal kunnen gecontroleerd worden door officiële controleurs die waarschuwingen kunnen geven maar die ook geldboetes kunnen opleggen. Wordt de geldboete niet of niet tijdig betaald, dan kan er zelfs een strafrechtelijke vervolging opgestart worden met geldboetes tot € 10.000,00.

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

Controleer uw reactie

Voorbeeld van uw reactie

Dit is slechts een voorbeeld. Uw reactie is nog niet ingediend.

Bezig...
Uw reactie kon niet worden ingediend. Fout type:
Uw reactie werd opgeslagen. Reacties worden gemodereerd en zullen pas zichtbaar worden als ze door de auteur zijn goedgekeurd. Nog een reactie achterlaten

De letters en cijfers die u invulde kwamen niet overeen met de afbeelding. Probeer opnieuw.

Als laatste stap voor uw reactie wordt gepubliceerd, gelieve de letters en cijfers in te vullen die die u ziet in de afbeelding hieronder. Dit voorkomt dat automatische programma's reacties achterlaten.

Problemen met het lezen van deze afbeelding? Alternatief bekijken.

Bezig...

Laat een reactie achter

Reacties worden gemodereerd en worden pas zichtbaar als ze door de auteur zijn goedgekeurd.

Uw informatie

(Naam en e-mail adres zijn vereist. E-mail adres zal niet worden getoond bij de reactie).