Actualiteit

Kent u de parabel van de fiets met vierkante wielen? Het parcours van de vennootschapsbelasting!

Kent u de parabel van de fiets met vierkante wielen? Hij weegt 9 kilogram, kost 1.000 euro… en gaat voor geen meter vooruit. Tenzij je je als fietser bloed, zweet en tranen trapt. De fiets met ronde wielen daarentegen weegt ook 9 kilogram, kost evenveel, maar bolt met souplesse vooruit. De droom van elke fietser. Mocht u nu zelf de fiets mogen kiezen… Het parcours van de vennootschapsbelasting stelt de ondernemer voor dezelfde keuze. Kiest hij voor een belastingdaling tot 24%, de fiets met ronde wielen? Vanzelfsprekend! Natuurlijk is het VBO voor een verlaging tot 20%, maar als je dat... Read more →


Vakbeurs gebouwenbeheer

Deze maand kunnen facility managers weer terecht in Antwerp Expo voor een gevarieerd aanbod van producten en diensten, kwalitatief goede stands, leerzame themapresentaties en inspirerende bijeenkomsten die facility managers en gebouwbeheerders (of bedrijven) met een oog op de toekomst naar een hoger niveau kunnen tillen in hun sector. Persoonlijk contact, interactie en het uitwisselen van kennis tussen aanbieder en afnemer zijn sleutelwoorden die staan voor Facilitair & Gebouwbeheer. Stad Antwerpen stelt het aanbod van de 13 Antwerpse maatwerkbedrijven voor. Ontdek de diensten die deze bedrijven bij u in de buurt aanbieden voor onderhoud van uw gebouwen of van uw bedrijfsterrein.... Read more →


Hoe bouw je aan een sterk team binnen je bedrijf?

Het meeste werk in organisaties wordt vandaag de dag door teams verzet. Succesvolle leiders zijn vrijwel altijd mensen die goed in teamverband kunnen werken. Maar wat zijn de basisvoorwaarden voor goedwerkende teams? Waarom zijn sommige teams succesvol en falen andere hopeloos? Hoe kun je een topteam opbouwen? Van groep naar team Organisaties gaan er vaak vanuit dat als je een groep mensen samenbrengt ze als team zullen presteren. Alleen mensen samenbrengen is niet genoeg. Volgens Patrick Lencioni, auteur van het populaire boek ‘De vijf frustraties van teamwork’, gebruiken we het woord team veel te makkelijk, terwijl weinig groepen aan de... Read more →


Extra verlofdagen in diverse sectoren

Elke werknemer heeft recht op wettelijke vakantie in functie van de arbeidsprestaties in het voorgaande jaar. Een voltijdse tewerkstelling (of een periode van gelijkgestelde inactiviteitsdagen) gedurende het volledig jaar, geeft het daaropvolgende jaar recht op 20 wettelijke vakantiedagen (vijfdagenstelsel). Deeltijdse werknemers hebben recht op jaarlijkse vakantie naar verhouding tot hun dienstprestaties. Regelmatig hebben werknemers ook nog recht op bijkomende jaarlijkse vakantiedagen. De toekenning van bijkomende jaarlijkse vakantiedagen kan in de eerste plaats vastgesteld worden bij een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst. Bij wijze van voorbeeld wordt de regeling van een beperkt aantal sectoren hieronder besproken. Zo werd er in een aantal sectoren... Read more →


Wedloop naar het buitenland

Internationaal ondernemen voert onze bedrijven soms extreem ver weg van huis. Maandag nog vertrok uit Kazachstan de Europees-Russische ruimtemissie naar Mars. Met op haar draagraket twee verkenningstuigen uitgerust met sensoren van het Oudenaardse bedrijf OIP Sensor Systems. Op haar vooruitstrevende manier overwint de onderneming zo de zwaartekracht van de interne markt. De wedloop naar het buitenland is trouwens niet nieuw. Ondanks alle drempels wordt internationaal zakendoen voor steeds meer bedrijven een haalbare kaart. Niet op zijn minst dankzij de geavanceerde technologische mogelijkheden. Bovendien beperkt het ‘buitenland’ zich niet langer traditioneel tot de buurlanden of bij uitbreiding tot de Europese Unie.... Read more →


Nieuwe vormen van logeren vanaf nu mogelijk

Het wordt eenvoudiger om logies te verhuren. Ook nieuwe concepten zoals Airbnb en glamping krijgen een plaatsje binnen het wettelijk kader. De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD komen met een nieuw logiesdecreet, dat de regels voor logies eenvoudiger en moderner maakt. “We leggen de lat gelijk voor alle logies, en we zorgen dat meer mensen over die lat geraken”, zegt Cathy Coudyser (N-VA), hoofdindienster van het decreet. Het huidige logiesdecreet dateert van 2008. Maar sinds dan is de logiessector enorm veranderd. Er zijn bijvoorbeeld heel wat nieuwe logiesconcepten die hun plekje zoeken op de toeristische markt. De drie... Read more →


Maatregelen om gefaalde ondernemers te begeleiden en te stimuleren bij nieuwe start

Een resolutie van de Vlaamse meerderheidspartijen om gefaalde ondernemers te ondersteunen en te stimuleren als zij opnieuw met een zaak willen beginnen, is goedgekeurd in het Vlaams Parlement. “Wie faalt als ondernemer wordt in Vlaanderen te vaak als een mislukkeling aangezien”, zegt initiatiefnemer Axel Ronse (N-VA). “Nochtans leren ondernemers die failliet gingen uit hun fouten en hebben ze meer overlevingskansen wanneer ze ‘herstarten’ dan wie voor de allereerste keer een bedrijf opstart.” “De angst om te falen is de belangrijkste reden waarom er bij ons zo weinig ondernemers zijn”, stelt Ronse. “In plaats van die gefaalde ondernemers te stigmatiseren, moeten... Read more →


Voka klaar om duaal leren in praktijk te brengen

Met de conceptnota bis ‘Duaal leren, een volwaardige kwalificerende leerweg’ zet de Vlaamse regering een volgende belangrijke stap in de operationalisering van duaal leren in Vlaanderen. “Voka en zijn ondernemingen waren vragende partij en zijn blij met deze beslissing. Een bottom-up-aanpak die inspeelt op lokale partnerschappen tussen ondernemingen en scholen zal het succes mee bepalen. Voka staat alvast klaar met een aantal proefprojecten”, zegt Voka’s gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. Voka-voorzitter Michel Delbaere op het Vokacongres 2014: “Ik koester een droom: maak van het Vlaams onderwijs het beste van Europa. Het kan. Maar dan moeten we het onderwijs dichter bij de... Read more →


Pensioenhervormingen halveren extra vergrijzingskost

De Studiecommissie voor de Vergrijzing berekende dat de extra vergrijzingskost in de periode 2014-2060 halveert tot 2,1% van het bbp. Dat is te danken aan de pensioenhervormingen. ‘De structurele hervormingen beginnen hun vruchten af te werpen in de berekeningsmodellen. Het verhogen van de gemiddelde pensioenleeftijd en de afbouw van het brugpensioen moeten de vergrijzing betaalbaarder maken’, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. De Vergrijzingscommissie maakt jaarlijks een berekening van de vergrijzingskost. De voorbije jaren werd bijna elk jaar die kost naar boven bijgesteld, meestal omdat de economische groei tegenviel en dat structurele maatregelen uitbleven. Nu wordt voor de eerste... Read more →


De wereldolieprijzen, die al erg laag zijn, kunnen komende maanden nog verder zakken.

Volgens de experts is er nog steeds sprake van een massaal overaanbod aan olie. Ze verwachten pas volgend jaar een kentering op de markt. Het IEA rekent erop dat de productiegroei in de Verenigde Staten in 2016 nagenoeg tot een halt komt. Volgens het agentschap liggen de prijzen nu zo laag, dat de oliebedrijven het zich daar niet kunnen veroorloven om hun productie te blijven opschroeven. De schalieproductie in Noord-Amerika rendeert immers alleen bij hoge opbrengsten. In Rusland zet de olieproductie volgend jaar waarschijnlijk een daling in. De wereldolieprijzen zijn de afgelopen maanden gestabiliseerd na een enorme terugval in de... Read more →