Middenstandsorganisaties

Werkgevers blijven hameren op verder versterken concurrentiekracht

De werkgeversorganisaties stellen vast dat de begroting voor 2013 zich inschrijft in het traject om het begrotingstekort volgend jaar terug te dringen tot 2.15% van het BBP. Het aanhouden van dit traject is belangrijk. Onze internationale geloofwaardigheid hangt daarvan af. Hoewel ze nog geen volledig zicht hebben op de gevolgen van het totaalplaatje en er nog een grondige analyse nodig is, hebben de werkgeversorganisaties de genomen maatregelen bij een eerste lezing beoordeeld op basis van hun bijdrage tot het herstel van het economisch weefsel. In dat kader stellen ze zich ernstige vragen bij de impact van een aantal maatregelen omdat... Read more →


Mooie realisatie van Belgisch voorzitterschap, jammer van achterpoortje

De problemen van KMO's met wanbetalers zijn iets dichter bij een oplossing, stelt UNIZO tevreden vast. De organisatie feliciteert voortrekker terzake Vincent Van Quickenborne. Toch is het werk verre van af, waarschuwt UNIZO. Europa verminderde vandaag dan wel de maximum betaaltermijnen tot 60 dagen voor ondernemingen en 30 dagen voor overheden; beide kunnen daar nog steeds onderuit, mits ze "geen kennelijke onbillijkheid teweegbrengen". In mensentaal: wanbetalende overheden en ondernemingen zullen zich hiervan voor een rechter doorgaans kunnen bedienen om de gevolgen van laattijdig betalen te ontlopen. UNIZO betreurt dat achterpoortje: "het ondermijnt de kracht van de beslissing en dreigt vooral... Read more →


Oosterweel heeft ook een efficiënter vergunningenbeleid nodig

Voka is tevreden dat er nu een beslissing is rond het Oosterweeldossier. Om een goede timing te garanderen, zijn er wel nog heel wat vergunningen nodig. Het vergunningenbeleid in Vlaanderen kan beter, voor alle projecten. Het is goed dat er eindelijk een beslissing is genomen in het Oosterweeldossier, zegt Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen. Het sluiten van de Antwerpse Ring via een derde Scheldekruising moet de bereikbaarheid van de stad en de mobiliteit errond verbeteren. "Maar een cruciaal element in dat hele project zal nu de timing worden", waarschuwt gedelegeerd bestuurder Peter Leyman. "We weten allemaal dat het verkrijgen... Read more →


Medische controle stagiair blijft kosteloos voor bedrijven

Minister van Werk Joëlle Milquet voert een nieuwe regeling in, waardoor het medisch onderzoek gegarandeerd blijft, en de terugbetaling verhoogt. De regeling geldt met terugwerkende kracht. Begin 2010 luidde Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, de alarmklok omdat de Raad van State de regeling vernietigde voor het medisch onderzoek van stagairs. Minister van Werk Joëlle Milquet heeft nu beslist om een nieuwe regeling in te voeren met terugwerkende kracht, waardoor het medisch onderzoek gegarandeerd blijft, en de terugbetaling verhoogt. Peter Leyman, gedelegeerd bestuurder Voka: “We hebben er in maart bij de bevoegde Vlaamse en federale overheden op aangedrongen om snel... Read more →


Degressieve werkloosheidsuitkering inschrijven in regeerakkoord

Volgens twee professoren van de KUL moeten de werkloosheidsuitkeringen in ons land sneller dalen en moet er een actievere begeleiding van werkzoekenden komen. UNIZO is het daar in grote mate mee eens, en schuift hun studie naar voren als een uitstekende basis voor het regeerakkoord. Prof. Joep Konings en Damiaan Persyn onderzochten in hun nieuwe studie waarom bepaalde vacatures nog altijd moeilijk ingevuld raken, ondanks de crisis. Het antwoord bleek dat er een "verslechterde efficiëntie van jobmatching" is. Wanneer werklozen te lang werkloos zijn, verliezen ze hun vaardigheden, worden ze ontmoedigd en doen ze minder inspanningen om op zoek te... Read more →


Winkeldiefstallen blijven een probleem

Het aantal winkeldiefstallen zit nog steeds in een stijgende lijn. In 2000 werden er ruim 15.000 winkeldiefstallen aangegeven bij de federale politie, in 2009 steeg dat aantal tot 21.700. De provincie Antwerpen, goed voor 21 procent van de winkeldiefstallen in heel het land, blijft afgetekend koploper. Uit onderzoek van NSZ blijkt bovendien dat 40 procent van de handelaars diefstal nooit aangeeft bij de politie omdat ze de mening zijn toegedaan dat er toch niet wordt opgetreden tegen dergelijke vormen van criminaliteit. Read more →