Unizo

Eén op zes ondernemers krijgt geen krediet

Uit een studie van UNIZO en de Universiteit Antwerpen blijkt dat 35,2% van de ondernemingen volgens de banken onvoldoende waarborgen kon voorleggen om krediet te verkrijgen. Bij 28,2% speelde de verstrengde voorwaarden om krediet te verlenen parten, 38% had niet genoeg eigen vermogen. Bijna één op de zeven ondernemers ondervond daardoor problemen om krediet te ontlenen bij een bank. Eén op de zes werd zelfs een krediet geweigerd. Het probleem is nog nijpender bij starters. Liefst zes op de tien starters ondervinden problemen bij kredieten krijgen of houden. Net geen zeven op de tien konden niet bij de bank terecht... Read more →


Ondernemershorizon: Begeleidingstraject voor ondernemers in moeilijkheden

“Het is vandaag niet evident meer om te ondernemen en heel wat bedrijven maken moeilijke periodes mee. Maar wie merkt dat het water echt té dicht aan de lippen begint te staan, zoekt best hulp voor het te laat is”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. En die hulp vinden ondernemers in moeilijkheden vanaf nu bij UNIZO Ondernemershorizon, met de steun van de Vlaamse Overheid. Zij kunnen er instappen in een individueel begeleidingstraject dat leidt tot een herstelplan voor het bedrijf. Maar ook wie geen individueel traject wil volgen, kan bij UNIZO terecht voor heel wat praktische tips en adviezen om... Read more →


Vlaamse KMO's gaan meer dan ooit gebukt onder loonhandicap

UNIZO hamert al jaren op het belang van doortastende maatregelen om de loonhandicap van onze bedrijven weg te werken. Met mager resultaat. De lauwe reactie van de bevoegde overheden wordt nu 'beloond' met een loonhandicap van 5,1 %, of 0,5 % meer dan het jaar ervoor, aldus het Technisch Verslag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB). Dat het moeilijk gaat met de Belgische economie ervaren heel wat ondernemers dagelijks aan den lijve, en die slechte score wordt alleen maar bevestigd door het recente CRB-rapport. Ook voor de rest van dit en volgend jaar voorspelt de Centrale Raad geen... Read more →


UNIZO over uitspraak gouverneur Nationale Bank aantal ambtenaren

Performant overheidsapparaat in dienst van burgers en bedrijven door geobjectiveerd personeelsbeleid Grondige analyse nodig wat overheid zelf doet en wat ze beter overlaat aan de privésector. Een fit, performant overheidsapparaat in dienst van burgers en bedrijven georganiseerd op basis van geobjectiveerde noden en een eigentijds HR-beleid dat is de norm voor het beoordelen van het noodzakelijk aantal ambtenaren en hun statuut op alle niveaus benadrukt UNIZO-gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt in een reactie op de waarschuwing van de gouverneur van de Nationale Bank en op de hervormingsplannen terzake zowel federaal als in Vlaanderen. In de periode 2000 – 2010 groeide... Read more →