Nieuw in Knokke-Heist: B&B Binnenhof
De Grote Verkiezingsshow van Knokke-Heist

GR2018: De lijst van Groen / SP.a Knokke-Heist

GemeenteraadsverkiezingenGroen en sp.a bundelen hun krachten om van Knokke-Heist een menselijkere, eerlijkere en gezondere gemeente te maken.

Meer inwoners dan verwacht leven in Knokke-Heist onder de armoedegrens. We willen armoede opsporen en begeleiden met wijkwerkers. Meer woningen beschikbaar stellen voor crisisopvang. Actiever tewerkstelling creëren in eigen streek en (kans)armen meer ondersteuning geven op financieel en administratief vlak.

Groep5_1707x702

Natuur brengt rust en maakt mensen creatiever en gezonder. Er moeten meer bomen aangeplant worden. Een bos is vooral een speelbos voor kinderen. Schadelijke sproeistoffen dienen efficiënter bestreden te worden. Sluikstorten wordt harder aangepakt en in elke wijk komt een speeltuintje. Ook willen we meer aandacht voor dierenwelzijn. Strand, zee en watersport moeten beschermd worden.

We willen de voetganger en fietser centraal stellen in de bebouwde kom. Er moeten meer fietspaden en ruimere voetpaden komen. Het parkeerbeleid dient gericht te worden op de rand van de gemeente. Het openbaar vervoer moet intenser uitgebouwd worden. Auto- en fietsdelen dienen actief gepromoot en met concrete maatregelen ondersteund te worden.

Gedaan met het ‘foertgevoel’ in Knokke-Heist. Er moet opnieuw reële inspraak en participatie komen in de besluitvorming. We willen resoluut komaf maken met belangenvermenging in het gemeentebestuur. We staan voor integriteit en transparantie in het beleid, o.a. door de ‘live’ uitzending van elke gemeenteraadszitting op de website van de gemeente.

Er moet meer aandacht komen voor gebruikers van rolstoelen, rollators en kinderwagens bij de aanleg van voetpaden, de inrichting van horecazaken en de uitbouw van het openbaar vervoer. In de gemeentelijke rust- en woonzorgcentra moet de ‘maximum factuur’ de norm zijn. Het tekort aan kinderopvangcentra dient aangepakt te worden. We willen een inclusieve gemeente met een warm-kloppend hart.

Knokke-Heist moet een voortrekkersrol gaan vervullen. Gemeentegebouwen worden energiezuinig gemaakt en krijgen zonnepanelen. Bij particulieren moet de plaatsing van zonnepanelen aangemoedigd worden. Inwoners kunnen ook investeren in zonnepaneelprojecten elders dan op hun eigen dak. Er komen premies voor energiezuinige renovaties. De gemeente ijvert voor windmolens. Ook voor een goed uitgebouwd openbaar vervoer en voor auto- en fietsdeelsystemen.

Het aantal jongeren (0-19 j.) is in Knokke-Heist op 10 jaar tijd met 24,3% gedaald. Er is nood aan een actieplan om onze jongeren hier te houden. Ze werk te verschaffen en betaalbaar te laten wonen. Er moeten concrete maatregelen komen, die jongeren toelaten hier een modale woning te betrekken voor circa één derde van hun inkomen. Startups dienen aangetrokken en ondersteund te worden om werkgelegenheid te creëren, niet alleen in de toeristische sector.

Knokke-Heist moet de plaatselijke landbouw ondersteunen. De korte voedselketen geniet de voorkeur. De lokale producent en consument dichter bij elkaar brengen, zodat de afstand tussen veld en bord korter wordt. Wat we eten wordt zo gezonder en duurzamer. In scholen, rusthuizen en overheidsinstellingen worden maaltijden verstrekt met lokale en duurzaam geteelde producten. Er komen boerenmarkten. Zo krijgt de boer een eerlijke prijs. Een win-winsituatie voor iedereen.

Dit zijn de kandidaten van het kartel Groen/SP.a:

1 LIERMAN Luc
2 ANTEUNIS Katrien
3 CLAEYS Jan
4 D'HEER Annie
5 STROOBANT Mathias
6 BUYDAERT Lucie
7 LAURIJSSEN Frauke
8 MEYERS Gregory
9 VAN OPSTAL Joël
10 MOKRAN Mériem
11 DE VENT Marijke
12 VOERMANTROUW Patrick
13 LOTIGIERS Luc
14 DE SECK Tania
15 ROSIERS Nel
16 HASSOUNA Raed
17 DIERCKX Jacques
18 VAN DE LUIJSTER Linda
19 VAN EECKHAUTE Veerle
20 BOUCHÉ Daniel
21 DESMEDT Jan
22 BIL Anne Lise
23 BOUCKENOOGHE Mireille
24 WILDEMEERSCH Dirk
25 LACHAERT Angelique
26 DE SMET Sofie
27 DE VLIEGHE Peter
28 CLAEYS Patrick
29 DUJARDIN Staf
30 VERBEKE Sabine
31 DHONDT Alfons

 

Reacties