Het Weer in Knokke-Heist
Sint-Niklaaskerk Westkapelle op schema

GR2018: De lijst van het Vlaams Belang Knokke-Heist

Gemeenteraadsverkiezingen

Onze mensen op de eerste plaats zetten. Dat is de ambitie van het Vlaams Belang voor 14 oktober. Dat heeft niets te maken met egoïsme maar alles met de instandhouding van ons cultureel, maatschappij- en sociaal zekerheidsmodel. Iedereen die de nationaliteit verwerft, onze taal leert, onze culturele gewoonten en onze fundamentele waarden deelt, maakt integraal deel uit van onze gemeenschap. Voor het Vlaams Belang komen zij op de eerste plaats.

Met de volksverbondenheid als cement trekken we daarbij resoluut de kaart van een herverdelende interne solidariteit, gestoeld op een gemeenschappelijke culturele identiteit en gedeelde waarden. Het Vlaams Belang verwerpt hiermee uitdrukkelijk het links model van open grenzen en een open sociale zekerheid alsook het neoliberale discours van feitelijke open grenzen met besparingen op de kap van onze mensen.

 

Slogan-banner

Uit tal van cijfers blijkt dat ‘onze mensen’ vaak als tweederangsburgers worden behandeld. Denken we maar aan de disproportionele toewijzing van sociale woningen aan niet-Europese vreemdelingen, aan de sterke oververtegenwoordiging van niet-Belgen in de sociale tewerkstelling of de buitensporige uitgaven voor leefloon aan mensen die niet over onze nationaliteit beschikken. Wetend dat 1 op 6 landgenoten in armoede verkeert, zijn deze enorme uitgaven en daaraan gekoppelde maatregelen manifest onrechtvaardig. Naast de regionale en federale overheid speelt ook het lokale niveau een fundamentele rol in de prioritaire behandeling van de eigen gemeenschap.

Opdat onze steden en gemeenten ook echt ónze steden en ónze gemeenten zijn, moeten zij een kader creëren waarin de noden en wensen van de leden van onze gemeenschap prioritair worden behandeld.

Dit zijn de kandidaten van het VLaams Belang Knokke-Heist

1 CALLENS Luc
2 VERDOODT Marie
3 DE WAELE Leo
4 GARDIN James
5 NOREILLIE Chris
6 VANHOVE Johan
7 VANDIERENDONCK Germaine
8 ALLEMEERSCH Michel
9 OSAER Ingrid
10 BEUCKELS Nathalie
11 VAN DEN EEDE Gerda
12 MEERSCHAERT Marie-Paule
13 DE WEVER Nathan
14 PAUWAERT Sandy
15 VANHAUWAERT Johan

Reacties