Het Weer in Knokke-Heist
Rostjes in de Sint-Jansschool

53 sinterklaaspakketten dankzij warme actie

Sintactie 2018
De maatschappelijk werkers van het  Sociaal Huis zijn volop bezig met de verdeling van sinterklaaspakketten zodat deze tijdig onder de schouw kunnen gelegd worden. Deze verrassingspakketten zijn een initiatief van Katrien Lefever en Veronique Landuyt. Via Facebook en de lokale kranten werd een oproep gelanceerd om bruikbaar speelgoed binnen te brengen: gezelschapsspelletjes, puzzels, knuffels maar ook snoep en chocolade die niet kunnen ontbreken in de zak van Sinterklaas. Heel wat burgers en bedrijven gaven hier gevolg aan en brachten massaal materiaal binnen. De pakketten werden telkens samengeteld naargelang de leeftijd van het kind en of het een jongen of een meisje is. Via het Sociaal Huis en De Living kunnen 53 pakketten verdeeld worden. De Living is een ontmoetingsplek voor ouders van jonge kinderen. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouders er terecht. (Vanaf 2019 in de de Vrièrestraat 22, 8300 Knokke-Heist).

Reacties