Leerlingen van de Sint-Jansschool gaan eens flink de bloemetjes buitenzetten

Bloembollen

Nu dinsdag, 27 november, gaan de leerlingen van de Sint-Jansschool eens flink de bloemetjes buitenzetten op het schoolplein ! Ze moeten dat ook goed plannen. "We steken eerst bloembollen in de grond en in maart staan ze daar, klaar ! De bijtjes zullen er graag bij zijn, zegt directeur Marc Moeyaert. Wij gaan met de kinderen de mandjes met bloembollen prepareren (narcissen en krokussen). Daarna vragen we aan ouders om deze onder de grond te steken op het plein. We hebben 4 noeste papa's en/of mama’s gevonden die, gewapend met spade en laarzen, onder het toeziend oog van de kinderen, de bloembollen vakkundig onder de grond zullen werken. In maart staat ons plein er dan nog mooier bij", aldus nog de directeur.

Het is een feit; om te genieten van bloeiende bloembollen - zoals tulpen, narcissen, hyacinten, krokussen en andere bloemen – moeten de bloembollen in de herfst worden geplant. Dat is het inspannende aspect, daarnaast bestaat er ook een plezierig aspect aan bloemenbollen. Er is namelijk niets makkelijker dan bloembollen te laten groeien en bloeien. Zelfs de onhandigste tuinier kan een mooie voorjaarstuin creëren met bloembollen.

Voorjaarsbloembollen moeten in de herfst worden geplant omdat ze een koude periode nodig hebben om in het voorjaar tot bloei te komen. De enige regel is dat voorjaarsbloemen voor de eerste vorst moeten worden geplant. Het is het beste de bollen zo snel mogelijk na aankoop, te planten. Als je ze nog even moet opslaan, zorg dan dat ze droog en koel (tussen de 10 en 15 graden Celsius) bewaard worden.

 


35 nieuwe sociale woningen in deelgemeente Knokke

Project "Vogelzang" afgerond.

Nadat in juni 2018 reeds 54 nieuwe appartementen in de wijk Heulebrug in gebruik werden genomen, stelde de sociale huisvestingsmaatschappij T’ Heist Best, bij monde van voorzitter Guy Demeestere en directeur Bernard Despiegelaere, deze keer samen met POC Partners, het resultaat voor van hun publiek-private samenwerking. Niet minder dan drie nieuwe residenties, telkens met ondergrondse parking, genaamd ‘Ter Schorre’, ‘Ter Dijke’ en ‘Ter Polder’, gelegen aan de Graaf Jansdijk en de Jan Devischstraat. Samen 35 nieuwe sociale huurwoningen met 1, 2, 3 of 4 slaapkamers, ter vervanging van de 26 verouderde en niet renoveerbare 1-slaapkamerwoningen in de aanpalende wijk ‘Vogelzang’. Er bevindt zich telkens een duplex-appartement boven een gelijkvloerse flat en, mede door de financiële inbreng van de private partner, zijn de gebouwen architecturaal zo opgevat dat ze volledig integreren en kaderen in het prachtige inbreidingsproject ‘De Zoute Schorre’ dat nu ontwikkeld wordt. Dit project was alleen mogelijk dank zij het Gemeentebestuur Knokke-Heist dat de bouwterreinen voor één symbolische euro in erfpacht geeft, nadat zij worden geruild met deze waarop de vroegere woningen stonden, en POC partners die bereid waren hun terreinen te ruilen en de bijzonder esthetische afwerking ten laste te nemen.

 

Foto's: Yvan Kaux


De 18 nog resterende bewoners van Vogelzang zullen aldus binnenkort hun intrek mogen nemen in hun gloednieuwe appartement. De overige worden nu toegewezen volgens de wettelijke criteria aan huurders op de wachtlijst. De huurprijs van deze woningen wordt jaarlijks bepaald volgens het inkomen van de huurder en bedraagt minimaal 242 euro. Gemiddeld bedraagt deze 330 euro per maand.

Het project, ontworpen in samenspraak met architectenbureau Project uit Knokke-Heist en gerealiseerd door ACH-bouw uit Antwerpen, kostte 5,5 miljoen €. Het had heel wat voeten in de aarde en diende tal van juridische en administratieve hinderpalen te overwinnen, onder meer door het tot stand komen en later opnieuw vernietigd worden van het decreet op het Grond- en Pandenbeleid, waardoor het uiteindelijk bijna 10 jaar heeft aangesleept. Gelukkig bleven de publiek-private partners op dezelfde golflengte en kunnen zij nu met terechte fierheid het resultaat voorstellen: 35 ruime woningen die voldoen aan alle hedendaagse normen en bijzonder energiezuinig zijn.

T’ Heist Best voorziet eind 2019 de aankoop van 53 sociale appartementen, nu in aanbouw op de wijk Duinenwater. Eind 2019 start ook de bouw van 22 huurwoningen en 22 koopwoningen te Ramskapelle. Verder liggen concrete projecten op de tekentafel voor gebouwen in de Herfststraat, de Onderwijsstraat, in de verkaveling Heulebrug en ter hoogte van de vroegere Speelman. Ook zijn nog 100 woningen gepland binnen Duinenwater, waarvoor het RUP intussen werd goedgekeurd.
Tenslotte zitten momenteel bijna 30 woningen in een meerjaren renovatieplan ter aanpak van het bestaande patrimonium, en wordt hard gewerkt aan de aanpak van de wijken ‘Oostwinkel’ en ‘Kijkdorp’, waarvoor een nieuw RUP in ontwerp is.

Het sociaal patrimonium te Knokke-Heist telt op vandaag, mede door het door de Gemeente Knokke-Heist en T’ Heist Best het in 2004 opgestarte sociaal verhuurkantoor (SVK), 532 woningen waarvan 339 in eigendom. Sinds het jaar 2000 werden 174 nieuwe sociale woningen gebouwd. Weldra zal de Gemeente Knokke-Heist dan ook volledig voldoen aan het door de Vlaamse Overheid tegen 2025 vooropgestelde Bijzonder Sociaal Objectief (BSO) van 626 sociale woningen.