Openbare Werken: Duinbergenlaan

Werkzaamheden 2Op de betonnen rijweg in de Duinbergenlaan tussen de Knokkestraat en De Elizabetlaan moet de aannemer nog een beschermlaag aanbrengen. Hiervoor wordt dit deel van de Duinbergenlaan volledig afgesloten voor alle verkeer in deze zone. Deze werken zijn voorzien op donderdag 27 september 2018 om 8 uur. Op vrijdag 28 september om 16 uur wordt deze zone weer opengesteld voor alle verkeer. Tijdens de werken geldt parkeerverbod. De voorziene omleidingen zijn dezelfde als deze tijdens de werken van fase 3 in de Duinbergenlaan tussen de Knokkestraat en Elizabetlaan. De heraanleg van de Duinbergenlaan tussen Elizabetlaan en het Joseph Stübbenpark is voorzien in het najaar van 2019. In afwachting van een volledige herinrichting, werd ter hoogte van de school Duinenkind, een voorlopige groene strook met “schoolzone” aangebracht om de chauffeurs aan te manen hun snelheid te minderen.


Openbare Werken: Emanuel Hielstraat

Hielstraat 2
In opdracht van het gemeentebestuur start een aannemer op dinsdag 18 september 2018 met het herstellen van het betonnen wegdek in de Emanuel Hielstraat ter hoogte van huisnummer 37.  Tijdens de duur van deze werken is de rijbaan plaatselijk afgesloten voor het verkeer. Het kruispunt met de Zuidstraat blijft open. In de Emanuel Hielstraat is enkel nog plaatselijk verkeer tot aan de werkzone toegelaten. Voor bestuurders van voertuigen die langer zijn dan 6m is het verboden om vanaf de Polderstraat de Emanuel Hielstraat in te rijden. De werkzaamheden zullen 3 weken in beslag nemen.


Openbare Werken: Westkapellestraat

Werkzaamheden-1
In opdracht van het Autonome Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling (AGSO) plaatst de firma Lamote van maandag 17 tot vrijdag 28 september 2018 een persleiding in de Westkapellestraat vanaf huisnummer 412 tot en met 324 in Heist. Tijdens de werkuren wordt het dubbelrichtingsfietspad in de Westkapellestraat afgesloten in deze werkzone. Buiten de werkuren (’s nachts en in het weekend) kunnen de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen opnieuw gebruik maken van het fietspad en worden de mobiele verkeerslichten buiten werking gesteld en de signalisatie verwijderd. Het verkeer kan over de vrije oostelijke helft van de rijbaan Westkapellestraat beschikken. Dit wordt beurtelings geregeld door verkeerslichten. Omdat de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen het fietspad moeten verlaten en de rijbaan volgen, wordt langsheen het volledige werk een veiligheidsdoorgang aangebracht van ten minste 1,50 m. In beide rijrichtingen is inhaalverbod van kracht.