Openbare Werken: Oostwinkel, Frans Desmidtplein, Monnikendreef en Pannenstraat

Wegwerkzaamheden in de Monnikendreef

Tussen 10 december 2018 en 14 december 2018 breekt de aannemer de rijbaan open in de Monnikendreef ter hoogte van de huisnummers 37-37A om een rioolaansluiting uit te voeren. Er is een omleiding voorzien via De Koekoekstraat, Patrijzenstraat en Kalvekeetdijk.  Verkeer vanuit de richting van de Sluisstraat wordt omgeleid via de Koekoekstraat – Monnikendreef – Sacramentstraat en Kalvekeedijk.

Burg Frans Desmidtplein

Burgemeester Frans Desmidtplein afgesloten voor het verkeer

In het kader van de voorbereidende werken op het Burgemeester Frans Desmidtplein zal de noordelijke rijbaan van het Burgemeester Frans Desmidtplein vanaf maandag 10 december 2018 worden afgesloten voor het verkeer. Afhankelijk van de weersomstandigheden zijn deze werkzaamheden gepland tot en met vrijdag 14 december 2018. Er is een omleiding voorzien via de Piers de Raveschootlaan en Victor Lamoralstraat in de richting van de Lippenslaan.

Werkzaamheden aan Groene Long Oostwinkel

Binnenkort starten de werkzaamheden voor de herinrichting van het buurtpark Groene Long in Oostwinkel. Het project omvat de heraanleg van de zone rond de vijver met de aanleg van een nieuwe, natuurlijke vijver en de gedeeltelijke demping van de bestaande vijver. Daarnaast komen er ook nog een open grasveld (lig- en speelweide) en een speelzone met nieuwe speeltoestellen en meubilair. De voorbereidende werken (zoals het rooien van struiken en bomen en het opbreken van paden) startten al in november 2018. De eigenlijke werken staan gepland voor begin 2019. De einddatum is voorzien voor de zomer van volgend jaar.

Het project omvat onderstaande werkzaamheden:

  • Opbreken van de bestaande wandelpaden in de zone rond de vijver
  • Rooien van beplantingen en bomen
  • Dempen van bestaande vijver en graven van nieuwe vijver
  • Aanleg drainages
  • Aanleg petanqueplein
  • Aanleg van verhardingen in beton
  • Heraanleg van de speelheuvel en plaatsing van nieuwe speeltoestellen
  • Groenaanleg en aanplanting van nieuwe bomen en struiken
  • Plaatsing van meubilair

Pannenstraat

In opdracht van het Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling (AGSO) Knokke-Heist start een aannemer op dinsdag 11 december 2018 met dringende wegwerkzaamheden in de Pannenstraat ter hoogte van huisnummer 115. Het einde van de werken, afhankelijk van de weersomstandigheden, is gepland op vrijdag 14 december 2018. Om veiligheidsredenen zal de Pannenstraat tijdens de werkuren voor het doorgaand verkeer afgesloten zijn tussen de Onderwijsstraat en IJzerstraat. Het verkeer zal omgeleid worden via de Onderwijsstraat naar de Knokkestraat en vervolgens via de IJzerstraat terug naar de Pannenstraat.


Openbare Werken: Duinbergenlaan

Werkzaamheden 2Op de betonnen rijweg in de Duinbergenlaan tussen de Knokkestraat en De Elizabetlaan moet de aannemer nog een beschermlaag aanbrengen. Hiervoor wordt dit deel van de Duinbergenlaan volledig afgesloten voor alle verkeer in deze zone. Deze werken zijn voorzien op donderdag 27 september 2018 om 8 uur. Op vrijdag 28 september om 16 uur wordt deze zone weer opengesteld voor alle verkeer. Tijdens de werken geldt parkeerverbod. De voorziene omleidingen zijn dezelfde als deze tijdens de werken van fase 3 in de Duinbergenlaan tussen de Knokkestraat en Elizabetlaan. De heraanleg van de Duinbergenlaan tussen Elizabetlaan en het Joseph Stübbenpark is voorzien in het najaar van 2019. In afwachting van een volledige herinrichting, werd ter hoogte van de school Duinenkind, een voorlopige groene strook met “schoolzone” aangebracht om de chauffeurs aan te manen hun snelheid te minderen.


Openbare Werken: Emanuel Hielstraat

Hielstraat 2
In opdracht van het gemeentebestuur start een aannemer op dinsdag 18 september 2018 met het herstellen van het betonnen wegdek in de Emanuel Hielstraat ter hoogte van huisnummer 37.  Tijdens de duur van deze werken is de rijbaan plaatselijk afgesloten voor het verkeer. Het kruispunt met de Zuidstraat blijft open. In de Emanuel Hielstraat is enkel nog plaatselijk verkeer tot aan de werkzone toegelaten. Voor bestuurders van voertuigen die langer zijn dan 6m is het verboden om vanaf de Polderstraat de Emanuel Hielstraat in te rijden. De werkzaamheden zullen 3 weken in beslag nemen.


Openbare Werken: Westkapellestraat

Werkzaamheden-1
In opdracht van het Autonome Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling (AGSO) plaatst de firma Lamote van maandag 17 tot vrijdag 28 september 2018 een persleiding in de Westkapellestraat vanaf huisnummer 412 tot en met 324 in Heist. Tijdens de werkuren wordt het dubbelrichtingsfietspad in de Westkapellestraat afgesloten in deze werkzone. Buiten de werkuren (’s nachts en in het weekend) kunnen de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen opnieuw gebruik maken van het fietspad en worden de mobiele verkeerslichten buiten werking gesteld en de signalisatie verwijderd. Het verkeer kan over de vrije oostelijke helft van de rijbaan Westkapellestraat beschikken. Dit wordt beurtelings geregeld door verkeerslichten. Omdat de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen het fietspad moeten verlaten en de rijbaan volgen, wordt langsheen het volledige werk een veiligheidsdoorgang aangebracht van ten minste 1,50 m. In beide rijrichtingen is inhaalverbod van kracht.